Employment and labour markets

Cooperatives and social enterprises: Work and employment in selected countries

Report
Publicat
12 Iunie 2019
pdf
Formate
Executive summary in 22 languages
Descarcă

Sumar

Cooperatives and social enterprises are recognised for their resilience to cyclical and structural economic changes and their capacity to contribute to local and regional economic development, including social inclusion. In recent years, attention has increasingly focused on their ability to furtRead more

Cooperatives and social enterprises are recognised for their resilience to cyclical and structural economic changes and their capacity to contribute to local and regional economic development, including social inclusion. In recent years, attention has increasingly focused on their ability to further the EU policy goals of creating more and better jobs, countering the trend towards non-standard employment and fostering EU integration following the 2008 global financial crisis. Based on case studies from organisations in five EU Member States, this report investigates the contribution of European cooperatives and social enterprises to job creation and retention. It describes the characteristics of the jobs created and retained as well as outlining the various support measures used by organisations to develop and innovate. It offers some policy pointers aimed at supporting the delivery of these jobs in cooperatives and social enterprises.   

Read less

Formate

 • Raport

  Nr. pagini: 
  76
  Nr. referință: 
  EF18043
  ISBN: 
  978-92-897-1880-6
  Nr. catalog: 
  TJ-02-19-317-EN-N
  DOI: 
  10.2806/635150
  Catalogue info

  Cooperatives and social enterprises: Work and employment in selected countries

  Cooperatives and social enterprises are recognised for their resilience to cyclical and structural economic changes and their capacity to contribute to local and regional economic development, including social inclusion. In recent years, attention has increasingly focused on their ability to further the EU policy goals of creating more and better jobs, countering the trend towards non-standard employment and fostering EU integration following the 2008 global financial crisis.

  Formate

 • Executive summary

  Nr. referință: 
  EF180431
  Catalogue info

  Cooperative și întreprinderi sociale: munca și ocuparea forței de muncă în țările selectate

  Autor(i): 
  Eurofound

  Cooperativele și întreprinderile sociale sunt recunoscute pentru rezistența lor la schimbările economice ciclice și structurale și pentru capacitatea lor de a contribui la dezvoltarea economică locală și regională, inclusiv la incluziunea socială. În ultimii ani, s-a acordat o atenție sporită capacității acestora de a promova obiectivele de politică ale UE care vizează crearea mai multor locuri de muncă de o calitate superioară, combaterea tendinței către forme de muncă atipică și favorizarea integrării în UE după criza financiară mondială din 2008. Pe baza studiilor de caz în care au fost analizate organizații din cinci state membre ale UE, acest raport examinează contribuția cooperativelor și a întreprinderilor sociale din Europa la crearea și menținerea locurilor de muncă. Acesta descrie caracteristicile locurilor de muncă create și păstrate și prezintă, de asemenea, diferite măsuri de sprijin utilizate de organizații în scopul dezvoltării și al inovării. Raportul oferă câteva indicii pentru elaborarea politicilor menite să sprijine crearea acestor locuri de muncă în cadrul cooperativelor și întreprinderilor sociale.

  Disponibil pentru descărcare în 22 de limbi

  Descarcă
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Adaugă comentariu nou