Labour market change

European Jobs Monitor 2019: Shifts in the employment structure at regional level

Report
Actualizat
07 Octombrie 2019
Publicat
07 Octombrie 2019
Formate
 • Download full reportPDF
Executive summary in 22 languages

PDF

Sumar

Accumulating evidence indicates that large metropolitan centres are faring much better than other regions within the Member States of the EU. Such interregional inequality contributes to disenchantment with existing political systems, which in turn can weaken the social bonds that ground democratic systems. This is the context for the 2019 edition of the European Jobs Monitor, which analyses shifts in the employment structure – meaning change in the distribution of employment across occupations and sectors – of the EU regions. The analysis covers 130 regions of 9 Member States, which together account for nearly 4 out of 5 EU workers. The study finds that, while Member States are becoming more similar in their employment structures, regions within the same country are becoming more disparate. It also finds that cities have a disproportionately high share of well-paid, high-skilled services employment alongside growth in low-paid employment. The findings support continued EU regional policy assistance of regions in danger of being left behind. 

 • Full report

  Number of Pages: 
  100
  Reference No: 
  EF19036
  ISBN: 
  978-92-897-1982-7
  Catalogue: 
  TJ-AN-19-001-EN-N
  DOI: 
  10.2806/508084
  Catalogue info

  European Jobs Monitor 2019: Shifts in the employment structure at regional level

  Accumulating evidence indicates that large metropolitan centres are faring much better than other regions within the Member States of the EU. Such interregional inequality contributes to disenchantment with existing political systems, which in turn can weaken the social bonds that ground democratic systems. This is the context for the 2019 edition of the European Jobs Monitor, which analyses shifts in the employment structure – meaning change in the distribution of employment across occupations and sectors – of the EU regions.

 • Executive summary

  Reference No: 
  EF190361
  Catalogue info

  Monitorul european al locurilor de muncă 2019: schimbări în structura ocupării forței de muncă la nivel regional

  Authors: 
  Eurofound

  Tot mai multe dovezi indică faptul că centrele metropolitane mari se bucură de evoluții mult mai bune decât alte regiuni din cadrul statelor membre ale UE. Astfel de inegalități între regiuni alimentează nemulțumirile față de sistemele politice existente, care, la rândul lor, pot să deterioreze legăturile sociale care stau la baza sistemelor democratice. Acesta este contextul pentru ediția din 2019 a „Monitorului european al locurilor de muncă”, care analizează schimbările din structura ocupării forței de muncă – mai exact, schimbările în repartizarea locurilor de muncă între ocupații și sectoare – la nivelul regiunilor UE. Analiza acoperă 130 de regiuni din 9 state membre, care reprezintă, în total, aproape 4 din 5 lucrători ai UE. Studiul constată că, deși statele membre prezintă structuri tot mai asemănătoare ale forței de muncă, regiunile din aceeași țară devin mai disparate. De asemenea, studiul conchide că orașele prezintă un procent disproporționat de mare de locuri de muncă bine plătite, care necesită înalte calificări, în sectorul serviciilor, în paralel cu o creștere a numărului de locuri de muncă slab remunerate. Constatările sprijină acordarea în continuare de asistență, în cadrul politicii regionale a UE, pentru regiunile expuse riscului de a rămâne în urmă.

  Available in 22 languages for download

  PDF
 • Data

Part of the series

 • European Jobs Monitor

  This series brings together publications and other outputs of the European Jobs Monitor (EJM), which tracks structural change in European labour markets. The EJM analyses shifts in the employment structure in the EU in terms of occupation and sector and gives a qualitative assessment of these shifts using various proxies of job quality – wages, skill-levels, etc.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Adaugă comentariu nou