Living conditions and quality of life

Quality of health and care services in the EU

Report
Publicat
11 Iulie 2019
pdf
Formate
Executive summary in 22 languages
Descarcă

Sumar

Public services are essential for achieving high levels of social protection, social cohesion and social inclusion. However, to be effective in this regard, services must be of good quality and they must be equally accessible to the broadest possible range of  citizens. Care services in particulaRead more

Public services are essential for achieving high levels of social protection, social cohesion and social inclusion. However, to be effective in this regard, services must be of good quality and they must be equally accessible to the broadest possible range of  citizens. Care services in particular represent a key component of social protection for EU citizens, improving quality of life and access to education and employment. This report reveals citizens’ perceptions of quality in healthcare, long-term care and childcare, and compares them between countries, groups in society and the receivers of care and indirect service users.

Read less

Formate

 • Raport

  Nr. pagini: 
  76
  Nr. referință: 
  EF18034
  ISBN: 
  978-92-897-1886-8
  Nr. catalog: 
  TJ-04-19-471-EN-N
  DOI: 
  10.2806/5643
  Catalogue info

  Quality of health and care services in the EU

  Public services are essential for achieving high levels of social protection, social cohesion and social inclusion. However, to be effective in this regard, services must be of good quality and they must be equally accessible to the broadest possible range of  citizens.

  Formate

 • Executive summary

  Nr. referință: 
  EF180341
  Catalogue info

  Calitatea serviciilor medicale și a serviciilor de îngrijire în UE

  Autor(i): 
  Eurofound

  Serviciile publice sunt esențiale pentru atingerea unor niveluri ridicate de protecție socială, de coeziune socială și de incluziune socială. Cu toate acestea, pentru a fi eficiente în această privință, serviciile trebuie să fie de bună calitate și trebuie să fie accesibile în mod egal unui număr cât mai mare posibil de cetățeni. Serviciile de îngrijire reprezintă, în special, o componentă esențială a protecției sociale pentru cetățenii UE, îmbunătățind calitatea vieții și accesul la educație și la ocuparea forței de muncă. Acest raport evidențiază percepțiile cetățenilor cu privire la calitatea serviciilor de asistență medicală, a serviciilor de îngrijire pe termen lung și a serviciilor de îngrijire a copiilor și face comparații între țări, între grupuri sociale și între beneficiarii serviciilor de îngrijire și utilizatorii indirecți ai serviciilor.

  Disponibil pentru descărcare în 22 de limbi

  Descarcă

Part of the series

 • European Quality of Life Survey 2016

  Eurofound's European Quality of Life Survey (EQLS) examines both the objective circumstances of European citizens' lives and how they feel about those circumstances and their lives in general. This series consists of outputs from the EQLS 2016, the fourth edition of the survey. The survey was first carried out in 2003. 

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Adaugă comentariu nou