Industrial relations and social dialogue

Involvement of national social partners in policymaking – 2019

Report
Publicat
9 Iunie 2020
pdf
Formate
Executive summary in 22 languages
Descarcă

Principalele constatări

 • National social dialogue frameworks can be categorised into three groups in their practices involving social partners in policymaking: countries with well-established social dialogue structures working efficiently; countries where social dialogue institutions exist and work but social partners are not fully satisfied with their involvement in policymaking; and countries where social partners do not feel like they are meaningfully involved in policymaking.
Read more
 • National social dialogue frameworks can be categorised into three groups in their practices involving social partners in policymaking: countries with well-established social dialogue structures working efficiently; countries where social dialogue institutions exist and work but social partners are not fully satisfied with their involvement in policymaking; and countries where social partners do not feel like they are meaningfully involved in policymaking.
 • In 2019, social partners in most countries were consulted in policymaking to some extent. Consultations included reforms and policy initiatives within both the country-specific recommendations (CSRs) and the national agenda.
 • Most social partners were also involved in the elaboration of the National Reform Programmes (NRPs) in 2019. However, social partners, notably in Greece, Italy and Hungary, stressed that they were not involved at all or were critical of the quality of involvement.
 • Social partner involvement usually comprised formal consultation on an institutional basis or via bilateral contacts.
 • Most social partners considered the setting used for their involvement appropriate; however, one of the outstanding issues for some social partners is the lack of time allowed for consultation and exchange in the elaboration of the NRP.
Read less

Sumar

This report investigates the quality of the national social partners’ involvement in designing and implementing reforms and policies in the context of the European Semester 2018–2019 and in the elaboration of the National Reform Programmes. As previously reported by Eurofound, there is a positiveRead more

This report investigates the quality of the national social partners’ involvement in designing and implementing reforms and policies in the context of the European Semester 2018–2019 and in the elaboration of the National Reform Programmes. As previously reported by Eurofound, there is a positive correlation between the strength of the national social dialogue and the involvement of the social partners in policymaking. A positive correlation is also visible between a well-functioning national social dialogue and the involvement of the social partners in the European Semester. In some cases, both processes are almost fully aligned as part of a continuum in social policy practice. Based on examples of reforms and policy initiatives discussed and implemented since 2018, the picture that emerges is one of stable and relatively effective performance in most countries. Nevertheless, social partners in several countries remain dissatisfied that their views are not truly influential in policymaking, although this perception – of being heard, but not listened to – varies across countries and stakeholders.

Read less

Formate

 • Raport

  Nr. pagini: 
  64
  Nr. referință: 
  EF19017
  ISBN: 
  978-92-897-2067-0
  Nr. catalog: 
  TJ-AY-20-001-EN-N
  DOI: 
  10.2806/296829
  Catalogue info

  Involvement of national social partners in policymaking – 2019

  This report investigates the quality of the national social partners’ involvement in designing and implementing reforms and policies in the context of the European Semester 2018–2019 and in the elaboration of the National Reform Programmes. As previously reported by Eurofound, there is a positive correlation between the strength of the national social dialogue and the involvement of the social partners in policymaking.

  Formate

  Mod de citare publicație: 

  Eurofound (2020), Involvement of national social partners in policymaking – 2019, Publications Office of the European Union, Luxembourg.

 • Executive summary

  Nr. referință: 
  EF19017EN1
  Catalogue info

  Implicarea partenerilor sociali naționali în procesul de elaborare a politicilor – 2019

  Autor(i): 
  Eurofound

  Raportul de față analizează calitatea implicării partenerilor sociali naționali în conceperea și punerea în aplicare a reformelor și a politicilor în contextul semestrului european 2018-2019, precum și în elaborarea programelor naționale de reformă.

  Potrivit raportărilor anterioare ale Eurofound, există o corelație pozitivă între forța dialogului social național și implicarea partenerilor sociali în procesul de elaborare a politicilor. De asemenea, este vizibilă o corelație pozitivă între existența unui dialog social național funcțional, pe de o parte, și implicarea partenerilor sociali în cadrul semestrului european, pe de altă parte. În unele cazuri, cele două procese sunt aproape pe deplin aliniate și fac parte dintr-un continuum al practicii de politică socială.

  Din exemplele de reforme și inițiative politice dezbătute și puse în aplicare începând cu 2018 se desprinde imaginea unui proces stabil și relativ eficace în majoritatea țărilor. Cu toate acestea, partenerii sociali din mai multe țări rămân nemulțumiți de faptul că opiniile lor nu se bucură de influență reală în procesul de elaborare a politicilor, deși această percepție – de a fi auziți, dar nu ascultați – diferă de la o țară la alta și de la o parte interesată la alta.

  Disponibil pentru descărcare în 22 de limbi

  Descarcă
 • Tables and graphs

  Tables

  • Table 1: Evolution of social partner involvement in social and labour policymaking, 2018–2019
  • Table 2: Reforms and policies with social partner involvement, by country, 2018 and 2019
  • Table 3: Reforms and policies with social partner involvement: Correspondence to CSRs
  • Table 4: Evolution of the quality of social partner involvement in reforms and policies adopted, 2018–2019
  • Table 5: Relevant reforms and policies related to the CSRs but not yet implemented, 2017, 2018 and 2019
  • Table 6: Overall assessment of the quality of the involvement in elaboration of the NRPs for 2019, setting and time allotted
  • Table 7: Degree of influence of the social partners’ views in the NRPs for 2019
  • Table 8: Assessment of extent to which social partners’ views are reflected in NRPs for 2019
  • Table 9: Social partners’ level of agreement with content of country reports for 2019
  • Table 10: Social partners’ level of agreement with content of CSRs for 2019

Cercetările efectuate înainte de retragerea Regatului Unit din Uniunea Europeană la 31 ianuarie 2020 și publicate ulterior pot include date referitoare la cele 28 de state membre ale UE. În lipsa unor indicații contrare, după această dată, cercetările vor lua în considerare numai cele 27 de state membre ale UE (UE28 minus Regatul Unit).

Acest raport prezintă rezultatele cercetărilor efectuate în februarie 2020, înainte de epidemia de COVID-19 din Europa. Din acest motiv, rezultatele nu iau în considerare epidemia.

Part of the series

 • National social partners and policymaking

  This series reports on and updates latest information on the involvement of national social partners in policymaking. The series analyses the involvement of national social partners in the implementation of policy reforms within the framework of social dialogue practices, including their involvement in elaborating the National Reform Programmes (NRPs).

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Adaugă comentariu nou