Industrial relations and social dialogue

Salariile minime în 2020: Revizuire anuală

Report
Actualizat
13 Noiembrie 2020
Publicat
4 Iunie 2020
pdf
Formate
Executive summary
Descarcă

Principalele constatări

 • În 2019, multe țări au dezbătut o creștere substanțială suplimentară a salariilor minime după 2020, parțial în raport cu o țintă relativă, parțial în termeni absoluți.
Read more
 • În 2019, multe țări au dezbătut o creștere substanțială suplimentară a salariilor minime după 2020, parțial în raport cu o țintă relativă, parțial în termeni absoluți.
 • Salariile minime prevăzute de lege au devenit mai echitabile în comparație cu salariile celorlalți lucrători, după începutul mileniului (atunci când comparăm salariile minime prevăzute de lege cu salariile medii ale tuturor lucrătorilor).
 • În ciuda acestei tendințe ascendente, salariile minime din majoritatea țărilor rămân sub 60 % sau chiar sub 50 % din salariile medii. Aceasta este situația în special în statele membre centrale și estice, care au început de la niveluri relative foarte scăzute la începutul mileniului și continuă să aibă ținte de aproximativ sau sub 50 % în reglementările privind salariul minim.
 • În general, 7 din 10 lucrători cu salarii minime raportează cel puțin o dificultate în satisfacerea necesităților, comparativ cu mai puțin de 5 din 10 în rândul celorlalți lucrători; aceste cifre variază însă mult de la un stat la altul. De exemplu, mai puțin de 10 % din lucrătorii cu salarii minime din Danemarca, Finlanda, Germania și Suedia consideră că au dificultăți mari sau foarte mari; comparativ cu 50 % până la 60 % în Bulgaria, Croația și Cipru și 80 % în Grecia.
 • Guvernele din toată Europa reacționează prin măsuri de stabilizare a veniturilor pentru persoanele afectate de criza COVID-19. Salariile minime pot avea, în mixul de politici, rolul de a stabiliza veniturile și, prin urmare, ar trebui să contracareze recesiunea provocată de o spirală descendentă.
Read less

Sumar

Acest raport, ca parte a unei serii anuale privind salariile minime, rezumă evoluțiile cheie din 2019 și începutul anului 2020 din jurul inițiativei UE privind salariile echitabile și plasează dezbaterile naționale privind stabilirea nivelurilor pentru 2020 și anii următori în acest context. RapoRead more

Acest raport, ca parte a unei serii anuale privind salariile minime, rezumă evoluțiile cheie din 2019 și începutul anului 2020 din jurul inițiativei UE privind salariile echitabile și plasează dezbaterile naționale privind stabilirea nivelurilor pentru 2020 și anii următori în acest context. Raportul prezintă modul în care s-au stabilit salariile minime și rolul partenerilor sociali. Acesta analizează evoluțiile salariilor minime prevăzute de lege și prezintă date privind nivelurile salariilor minime în acordurile colective legate de 10 locuri de muncă slab remunerate, pentru țările care nu au salarii minime prevăzute de lege. Raportul cuprinde, de asemenea, o secțiune privind dimensiunea regională a salariilor minime și prezintă cele mai recente cercetări privind efectele modificărilor salariilor minime asupra salariilor, a ocupării forței de muncă, a sărăciei în rândul persoanelor încadrate în muncă, a prețurilor și a profiturilor.

Read less

Formate

 • Raport

  Last updated date: 
  23 Iun 2020
  Nr. pagini: 
  86
  Nr. referință: 
  EF20005
  ISBN: 
  978-92-897-2068-7
  Nr. catalog: 
  TJ-AS-20-001-EN-N
  DOI: 
  10.2806/999852
  Catalogue info

  Salariile minime în 2020: Revizuire anuală

  This report, as part of an annual series on minimum wages, summarises the key developments during 2019 and early 2020 around the EU initiative on fair wages and puts the national debates on setting the rates for 2020 and beyond in this context. The report features how minimum wages were set and the role of social partners. It discusses developments in statutory minimum wages and presents data on minimum wage rates in collective agreements related to 10 low-paid jobs for countries without statutory minimum wages.

  Formate

  Mod de citare publicație: 

  Eurofound (2020), Minimum wages in 2020: Annual review, Minimum wages in the EU series, Publications Office of the European Union, Luxembourg.

 • Executive summary

  Number of pages: 
  6
  Nr. referință: 
  EF20005EN1
  Catalogue info

  Minimum wages in 2020: Annual review

  Autor(i): 
  Eurofound

  During the year 2019 many countries were debating a further substantial increase to minimum wages beyond 2020, partially in relation to a relative target, partially in absolute terms. Some governments — such as Poland, Slovakia and Spain — have announced or are considering plans to elevate the statutory minimum wages to 60% of median or average wages. The United Kingdom reached this aim and intends to move beyond. Statutory minimum wages have become fairer as compared to other workers’ wages since the beginning of the millennium (when comparing statutory minimum wages to the median wages of all workers). In most countries, the level of the minimum wage as a proportion of the median wage (the ‘Kaitz index’) has grown between 2000 and 2018.

  Disponibil pentru descărcare în 1 limbă

  Descarcă
 • Working papers

  Related working papers

 • Data

  Data

  Find data on statutory minimum wages in the EU.

  List of tables

  • Table 1: Social partners’ first reactions to the announced initiative on fair wages
  • Table 2: Overview of main arguments and proposals concerning an EU minimum wage initiative from social partners
  • Table 3: Gross minimum wages, selected EU Member States and the UK, 2019 and 2020
  • Table 4: Sub-minimum rates for selected EU Member States and the UK as at 1 January 2020
  • Table 5: Further statutory minimum wage rates for private sector workers in selected EU Member States
  • Table 6: Number of collective agreements covering low-paying job categories for countries without statutory minimum wages
  • Table 7: Minimum wages in collective agreements, applicable in 2019 for selected low-paid jobs
  • Table 8: Collective agreement coverage in Finland
  • Table 9: Overview of debates during 2019 on aspects of the minimum wage setting processes
  • Table 10: Demands for and agreements on targets for future minimum wages to address adequacy in selected EU Member States and the UK
  • Table 11: Regional statutory minimum wage rates
  • Table 12: Latest minimum wage research in EU Member States and the UK
  • Table 13: Overview of recent empirical research in the EU, Norway and the UK on employment impacts of minimum wage increases, 2019
  • Table 14: Policies influencing in-work poverty
  • Table A1: Network of Eurofound Correspondents – Members participating in the research

  List of figures

  • Figure 1: Conceptualising adequate minimum wages
  • Figure 2: Estimated share of employees earning 90% to 110% of the minimum wage, EU Member States, 2017
  • Figure 3: Proportions of female and male employees, EU level, 2017
  • Figure 4: Proportion of minimum wage workers per sector, EU level, 2017
  • Figure 5: Proportion of minimum wage workers per occupation (top 10), EU level, 2017
  • Figure 6: Hourly minimum wages, selected EU Member States, 2020
  • Figure 7: Minimum wage developments in real terms, 15 euro area countries, 2015 price levels
  • Figure 8: Minimum wage developments in real terms, non-euro area, 2015 price levels
  • Figure 9: Impact of purchasing power on the minimum wage value for selected EU Member States and the UK, as at 1 January 2020
  • Figure 10: Relative distance between purchasing power of lowest and median minimum wage EU Member States and the UK and highest minimum wage EU Member States and the UK, 2010–2020
  • Figure 11: Process for determining minimum wage rates for 2020
  • Figure 12: Number of minimum wage rate updates, EU Member States with statutory minimum wages and the UK, since 2010
  • Figure 13: Longer-term trend of development of statutory minimum wages relative to median wages of full-time employed workers, selected countries within the EU and the UK, 2000–2018
  • Figure 14: Proportion of minimum wage workers who find it difficult to make ends meet, EU average
  • Figure 15: Proportion of minimum wage workers who find it difficult to make ends meet
  • Figure 16: Making ends meet and minimum wages in relative and absolute terms
  • Figure 17: Monthly minimum wage as a proportion of the mean value of average monthly earnings by NUTS1 region, reference year 2016
  • Figure 18: Regional variation of relative monthly minimum wages, by NUTS1 region, 2016
  • Figure 19: Examples of countries with higher interregional differences in the proportion of minimum wage workers

   

Cercetările efectuate înainte de retragerea Regatului Unit din Uniunea Europeană la 31 ianuarie 2020 și publicate ulterior pot include date referitoare la cele 28 de state membre ale UE. În lipsa unor indicații contrare, după această dată, cercetările vor lua în considerare numai cele 27 de state membre ale UE (UE28 minus Regatul Unit).

Acest raport prezintă rezultatele cercetărilor efectuate în februarie 2020, înainte de epidemia de COVID-19 din Europa. Din acest motiv, rezultatele nu iau în considerare epidemia.

Part of the series

 • Minimum wages in the EU

  This series reports on developments in minimum wage rates across the EU, including how they are set and how they have developed over time in nominal and real terms. The series explores where there are statutory minimum wages or collectively agreed minimum wages in the Member States, as well as minimum wage coverage rates by gender.  

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Adaugă comentariu nou