COVID-19

Viața, munca și COVID-19 în Uniunea Europeană și în 10 țări învecinate cu UE

Report
Publicat
7 Decembrie 2022
pdf
Formats and languages

Principalele constatări

  • Sentimentele larg răspândite de excluziune socială au apărut în rândul respondenților mai tineri din UE (28 %) și din țările învecinate cu UE (41 %), mulți dintre aceștia exprimându-și temerile cu privire la situația lor financiară și profesională. Acest lucru reflectă efectele de durată ale pandemiei, înfățișând o imagine sumbră la nivelul întregii Europe și evidențiind nevoia unor politici mai atente, în special privind tinerii.
Read more
  • Sentimentele larg răspândite de excluziune socială au apărut în rândul respondenților mai tineri din UE (28 %) și din țările învecinate cu UE (41 %), mulți dintre aceștia exprimându-și temerile cu privire la situația lor financiară și profesională. Acest lucru reflectă efectele de durată ale pandemiei, înfățișând o imagine sumbră la nivelul întregii Europe și evidențiind nevoia unor politici mai atente, în special privind tinerii.
  • Sănătatea și bunăstarea mintală reprezintă o preocupare majoră în toate țările, numeroși respondenți raportând riscuri mari de depresie. Rezultatele care arată că 75 % dintre persoanele cu vârsta cuprinsă între 18 și 44 de ani sunt expuse riscului de depresie în țările învecinate cu UE sunt deosebit de alarmante. Măsurile de politică concrete pentru a proteja familiile împotriva lipsei de adăpost, pentru a îmbunătăți facilitățile de îngrijire a copiilor și pentru a asigura accesul la servicii de sănătate de calitate, inclusiv la îngrijiri de sănătate mintală, vor fi esențiale pentru realizarea de progrese în aceste domenii.
  • S-a raportat un echilibru precar între viața profesională și cea privată la toate nivelurile. Constatările arată o diversitate uriașă între țări în ceea ce privește timpul de lucru și oboseala la locul de muncă, femeile raportând o frecvență mai mare a oboselii, cauzată de efectuarea în timpul liber a majorității activităților neremunerate din cadrul gospodăriei, în special în țările învecinate cu UE. Acest lucru evidențiază că sunt necesare măsuri active pe piața muncii care să țină seama de dimensiunea de gen, care să vizeze în special femeile, precum și politici publice eficace în sectorul sănătății și al îngrijirii.
  • 70 % dintre respondenții din țările învecinate cu UE au raportat insuficiența accesului la programele de educație și de formare. Sistemele educaționale și de formare oferă un potențial uriaș prin perfecționarea și recalificarea persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă și a celor cu un nivel mai scăzut de calificare, în special prin intermediul serviciilor publice de ocupare a forței de muncă. Anul 2023, Anul european al competențelor, va reprezenta o oportunitate importantă de a promova investiții eficiente și incluzive în activități de formare la nivelul întregii Europe.
  • S-au raportat provocări legate de costul vieții în toate statele UE-27 și în țările învecinate cu UE, acesta crescând în UE în raport cu cel din constatările anterioare corespunzătoare anilor 2021 și 2020. Numărul mare al persoanelor care depun eforturi considerabile pentru a face față dificultăților financiare este deosebit de frapant, fiind de 48 % în UE-27 și ajungând până la 81% în țările învecinate cu UE în care gradul de expunere la sărăcie este cel mai ridicat. Acțiunile prioritare din cadrul Pilonului european al drepturilor sociale care contribuie la crearea unor oportunități de angajare pe locuri de muncă de calitate și a unor sisteme de protecție socială echitabile vor fi esențiale pentru îmbunătățirea rezilienței în viitor.
Read less

Sumar

Sondajul „Viața, munca și COVID-19”, lansat pentru prima dată de Eurofound la începutul anului 2020, își propune să surprindă amplul impact al pandemiei asupra muncii și a vieții cetățenilor UE. Cea de a cincea rundă a sondajului Eurofound, care a fost realizată în primăvara anului 2022, evidențiRead more

Sondajul „Viața, munca și COVID-19”, lansat pentru prima dată de Eurofound la începutul anului 2020, își propune să surprindă amplul impact al pandemiei asupra muncii și a vieții cetățenilor UE. Cea de a cincea rundă a sondajului Eurofound, care a fost realizată în primăvara anului 2022, evidențiază, de asemenea, noua realitate incertă cauzată de războiul din Ucraina, de nivelul record al inflației și de creșterea puternică a costului vieții. O versiune mai scurtă a chestionarului a fost trimisă, ca sondaj-pilot, de Fundația Europeană de Formare (ETF) în 10 țări învecinate cu Uniunea Europeană (UE). Această fișă informativă comună Eurofound-ETF prezintă o selecție a rezultatelor sondajului, care acoperă atât UE-27, cât și cele zece țări învecinate cu UE selectate.
Rezultatele indică cel puțin un punct comun clar pentru respondenții din toate țările: îngrijorările serioase cu privire la creșterea costului vieții. În același timp, rezultatele arată că există o discrepanță semnificativă în ceea ce privește condițiile de viață și de muncă ale respondenților din cele două grupuri de țări, dar indică și diferențe mari în interiorul UE și între țările învecinate cu UE selectate.
 

Read less

Formats and languages

Note on gender: In the analysis of the Living, working and COVID-19 e-survey data, respondents are categorised according to gender on the basis of the following question: ‘Would you describe yourself as … a man; a woman; or would you describe yourself in another way?’ The number of respondents who described themselves ‘in another way’ was not sufficient to allow for separate analysis. The terms ‘male’ and ‘female’ are used adjectivally to describe characteristics and experiences relating to men and women, respectively.

Part of the series

  • COVID-19

    Eurofound’s work on COVID-19 examines the far-reaching socioeconomic implications of the pandemic across Europe as they continue to impact living and working conditions. A key element of the research is the e-survey, launched in April 2020, with five rounds completed at different stages during 2020, 2021 and 2022. This is complemented by the inclusion of research into the ongoing effects of the pandemic in much of Eurofound’s other areas of work.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Adaugă comentariu nou