Sondajul european privind condițiile de muncă 2024

Eurofound va lansa, în 2024, următoarea ediție a Sondajului european privind condițiile de muncă (EWCS), cu scopul de a intervieva aproximativ 54 000 de lucrători din toate statele membre ale UE și o serie de alte țări europene. Activitatea de teren este prevăzută să înceapă în februarie 2024, primele rezultate și date urmând să fie disponibile în 2025. EWCS oferă o imagine cuprinzătoare a realității cotidiene a bărbaților și femeilor la locul de muncă. Pentru a analiza acest instrument unic de analiză comparativă europeană a condițiilor de muncă și a putea păstra analiza tendințelor, modul tradițional de desfășurare față în față va fi completat pentru prima dată prin interviuri online.

Obiectivele sondajului

Ediția din 2024 a sondajului va furniza date pentru a putea continua:

  • evaluarea și cuantificarea, în mod armonizat, a condițiilor de muncă ale angajaților și lucrătorilor independenți din statele membre ale UE și din afara acestora;
  • analiza relațiilor dintre diferitele aspecte ale condițiilor de muncă;
  • identificarea situațiilor de lucru care prezintă motive de îngrijorare și/sau a grupurilor expuse riscurilor, precum și monitorizarea domeniilor care pot fi îmbunătățite;
  • monitorizarea tendințelor prin furnizarea de indicatori omogeni privind aspectele respective;
  • contribuția la elaborarea de politici europene, în special cu privire la calitatea muncii și ocuparea forței de muncă.

Caracteristici principale

Fiind cea mai recentă ediție a celui mai îndelungat sondaj realizat de Eurofound, EWCS 2024 urmărește să asigure continuitatea analizei sondajului, concluzii precise și oportune și rezultate de înaltă calitate, precum și adaptabilitatea metodelor de culegere a datelor în viitor.

Activități curente

Pregătirile pentru EWCS 2024 sunt deja în curs de desfășurare. Accentul principal se pune pe menținerea tendințelor pentru a putea compara în timp calitatea locurilor de muncă și principalii indicatori privind calitatea vieții profesionale, incluzând integrarea perspectivei de gen. Vor fi formulate noi întrebări pentru a acoperi principalele politici și agenda de cercetare privind viitorul muncii, inclusiv impactul pandemiei de COVID-19, digitalizarea și decarbonizarea la locul de muncă.

S-a comandat un studiu privind trecerea de la sondajele transnaționale administrate de intervievator la sondaje efectuate online, cu accent deosebit pe EWCS, și un alt studiu privind pretestarea cognitivă folosind interviuri interculturale și testare pe internet.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Adaugă comentariu nou