Disponibilitatea datelor

Disponibilitatea datelor

Politica Eurofound este de a pune chestionarele şi seturile de date la libera dispoziţie a publicului. Chestionarele sunt puse la dispoziţie în urma încheierii activităţii de teren pentru sondaje. Seturile de date aferente sondajelor sunt puse la dispoziţie nu mai târziu de doi ani de la încheierea activităţii de teren.

Chestionare

Cele mai recente chestionare disponibile sunt:

Linkurile către chestionare pentru ediţiile anterioare ale sondajului sunt disponibile pe paginile aferente valurilor de sondaje specifice.

Seturi de date aferente sondajelor

Seturile de date Eurofound şi materialele însoţitoare sunt stocate în UK Data Archive (UKDA - Arhiva de date a Regatului Unit) din Essex, Regatul Unit, şi promovate on-line prin intermediul Economic and Social Data Service (ESDS) International (Serviciul de date economice şi sociale internaţional).

Datele sunt disponibile gratuit pentru toţi utilizatorii înregistraţi care intenţionează să le utilizeze în scopuri nelucrative. Solicitările de utilizare în scopuri comerciale vor fi transmise la Eurofound în vederea autorizării.

Persoanele interesate să utilizeze datele sondajelor Eurofound trebuie să procedeze astfel:

  1. Accesaţi site-ul web al ESDS Identificaţi sondajele făcând clic pe ‘Micro data’ (Micro-date) de pe bara din stânga, apoi faceţi clic pe Eurofound
  2. Pe pagina Eurofound, faceţi clic pe denumirea sondajului respectiv pentru mai multe informaţii despre setul de date.
  3. Faceţi clic pe ‘Download/order’ (Descărcare/ordonare). Veţi avea acum dreptul să vă autentificaţi pe baza unui nume de utilizator şi a unei parole:
    • Dacă sunteţi student la o universitate sau un colegiu din Regatul Unit, vă puteţi autentifica utilizând acelaşi nume de utilizator şi aceeaşi parolă pe care le utilizaţi pentru a accesa serviciile locale ale instituţiei dumneavoastră.
    • Celelalte persoane trebuie să completeze formularul de cerere pentru un nume de utilizator şi o parolă UK Data Archive (Arhiva de date a Regatului Unit) la http://www.data-archive.ac.uk/sign-up/credentials-application.