Colaborarea europeană și internațională

Metodologia și chestionarele utilizate în sondajele paneuropene ale Eurofound sunt disponibile gratuit pentru utilizare de către alți cercetători, sub rezerva anumitor condiții de copyright , și mulți și-au exprimat interesul față de utilizarea materialelor noastre sau față de colaborarea cu Eurofound.

Colaborarea la nivel european

În edițiile recente ale Sondajului european privind condițiile de muncă (EWCS), guvernele naționale din Belgia, Franța, Slovenia și Spania au finanțat o creștere a mărimii eșantionului pe cheltuiala proprie pentru a efectua o analiză mai aprofundată. Atât Norvegia, cât și Elveția sunt implicate în sondajul EWCS de mai mulți ani.

În mod similar, Institutul Național pentru Analiza Politicii Publice din Italia (INAPP) a finanțat o creștere a mărimii eșantionului pentru Italia în cazul Sondajului european privind calitatea vieții (EQLS) în 2016.

În conformitate cu Memorandumul de înțelegere încheiat cu Agenția Europeană pentru Securitate și Sănătate în Muncă (EU-OSHA), Eurofound a furnizat EU-OSHA informații utile cu privire la dezvoltarea metodologiei de anchetă și a modului în care este conceput sondajul. EU-OSHA a aplicat metodologia utilizată de Eurofound pentru Sondajul european în rândul întreprinderilor (ECS) în Sondajul european în rândul întreprinderilor privind riscurile noi și emergente (ESENER) pe care l-a realizat în 2009. Echipele care lucrează la ECS și ESENER sunt în contact periodic pentru a se asigura că agențiile partajează învățămintele extrase din fiecare proiect. Sondajul ECS 2019 a fost realizat în parteneriat cu Centrul European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale (Cedefop). Institutul European pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați (EIGE) utilizează datele EWCS pentru indicele egalității de gen al EIGE. Eurofound a sprijinit și Agenția pentru Drepturi Fundamentale (FRA) în pregătirea sondajului său.

Comisia Europeană (DG NEAR) sprijină includerea țărilor candidate la UE și a țărilor potențial candidate în sondajele Eurofound.

Colaborarea internațională

Chestionarul și metodologia EWCS sunt o sursă de inspirație pentru alte sondaje din lume: de exemplu, Sondajul american privind condițiile de muncă, Sondajul sud-coreean privind condițiile de muncă și Ancheta socială din Israel din 2016. Unele țări din America Centrală, precum și Argentina, Chile și Uruguay utilizează chestionare EWCS adaptate la realizarea sondajelor naționale. Un număr limitat de întrebări din sondajul EWCS au fost incluse în Sondajul chinez privind forța de muncă urbană din 2016.

Organizația Internațională a Muncii

Pentru a depăși lipsa de date și informații fiabile privind condițiile de muncă din țările în curs de dezvoltare și în tranziție, Eurofound și Organizația Internațională a Muncii (OIM) și-au unit forțele pentru a dezvolta proiecte privind monitorizarea și analiza condițiilor de muncă la nivel global.

Eurofound a colaborat cu OIM la un proiect de pionierat privind monitorizarea condițiilor de muncă din întreaga lume, care analizează evoluția calității locurilor de muncă și a vieții profesionale în Europa, Asia și America.

Cele două organizații au dezvoltat și o metodologie standard pentru un sondaj global privind condițiile de muncă (GWCS) cu scopul de a crea un instrument național deschis și adaptabil care să se potrivească cel mai bine nevoilor actorilor tripartiți de la nivel național, ceea ce reprezintă o parte esențială a programelor naționale privind munca decentă dezvoltate de OIM.

Organizația Națiunilor Unite

Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD) a utilizat chestionarul din cadrul Sondajului european privind calitatea vieții (EQLS) realizat de Eurofound în trecut cu scopul de a efectua sondaje privind calitatea vieții în Croația și Macedonia de Nord.

Orientări internaționale și monitorizarea politicilor

Eurofound a contribuit, de asemenea, la dezvoltarea unor orientări statistice internaționale privind măsurarea calității locurilor de muncă și a vieții profesionale prin intermediul sondajelor. Printre exemple se numără:

Sondajul EWCS este, de asemenea, utilizat pentru a monitoriza progresele în ceea ce privește calitatea locurilor de muncă, de exemplu în cadrul comun de evaluare al Comisiei Europene, sau activitatea OCDE privind calitatea locurilor de muncă. Eurostat utilizează unele întrebări din sondajul EWCS pentru a monitoriza calitatea ocupării forței de muncă în Europa.

În context internațional, sondajul EQLS aduce o contribuție distinctă datorită faptului că acoperă toate statele membre ale UE, datorită informațiilor multidimensionale cuprinse într-un singur set de date, precum și datorită faptului că acoperă atât populația activă, cât și pe cea care nu lucrează. Datele EQLS fac parte din mai multe inițiative internaționale de monitorizare:

  • Indicele egalității de gen, realizat de Institutul European pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați (EIGE), utilizează date din sondajele EQLS și EWCS pentru a acoperi domeniul de timp
  • Indicele de îmbătrânire activă, susținut de Comisia Europeană și de Comisia Economică pentru Europa a Organizației Națiunilor Unite (CEE-ONU)
  • Radarul coeziunii sociale (2013 și 2014), realizat de Fundația Bertelsmann

Sondajul EQLS a reprezentat o sursă importantă atât în cercetare, cât și în dezbaterea publică, contribuind la dezvoltarea Agendei Comisiei privind măsurile dincolo de PIB. De asemenea, a fost utilizat la dezvoltarea unui set de indicatori Eurostat privind calitatea vieții.