Asigurarea calităţii sondajelor Eurofound

Asigurarea calităţii sondajelor

Eurofound urmăreşte să asigure calitatea superioară a datelor sondajelor sale prin conformitatea cu standardele general acceptate cu privire la metodologie şi proceduri. În acest scop, respectă criteriile de calitate ale Sistemului Statistic European (ESS) în ceea ce priveşte elaborarea, punerea în aplicare şi evaluarea calităţii sondajelor. Pentru sondajele Eurofound, criteriile sunt aplicate după cum urmează:

  • Relevanţă: asigurarea faptului că sondajul răspunde nevoilor actuale şi potenţiale ale utilizatorilor
  • Precizie: dispunerea de date pentru care estimările sunt cât mai apropiate de valorile reale. În termeni practici, aceasta înseamnă reducerea la minimum a eventualelor erori din sondaj
  • Promptitudine şi punctualitate: difuzarea de date cât mai aproape de perioada de referinţă şi cu respectarea termenelor stabilite pentru comunicarea datelor
  • Accesibilitate şi claritate: oferirea posibilităţii pentru utilizatori de a accesa constatările şi datele sondajului cu uşurinţă şi punerea la dispoziţia acestora a informaţiilor generale necesare pentru interpretarea constatărilor
  • Coerenţă şi comparabilitate: analizarea datelor în comparaţie cu alte date conexe provenite din alte surse şi evaluarea posibilităţii ca diferenţele să fie sau nu puse pe seama diferenţelor dintre valorile reale. Stabilirea comparabilităţii datelor între regiunile geografice şi în timp.

Scopul este de a îmbunătăţi continuu calitatea şi eficienţa sondajelor din punct de vedere al costurilor. Criteriile de calitate şi  măsurile necesare în cadrul procesului pentru întrunirea acestor criterii, sunt prevăzute atât în caietul de sarcini, cât şi în planificarea detaliată a procesului sondajului.  Sunt instituite proceduri pentru verificarea tuturor aspectelor de pregătire a sondajului, activităţii de teren şi prelucrării datelor şi pentru colectarea documentaţiei cuprinzătoare privind modul în care sunt întrunite criteriile de calitate.

Impactul sondajelor asupra procesului decizional şi utilizarea datelor în cercetare sunt monitorizate cu regularitate. Sunt colectate informaţii privind modul în care sondajele răspund nevoilor utilizatorilor. De asemenea, sunt comandate şi publicate evaluări externe ale calităţii datelor şi proceselor sondajelor.