Sondajul european în rândul întreprinderilor 2009 (ECS) - Practici de resurse umane

Practici de resurse umane

  • Existenţa personalului cu contract de muncă pe durată determinată a devenit o practică frecventă în peste jumătate (54%) din întreprinderile cuprinse în sondajul ECS 2009.
  • Puţin peste o cincime din întreprinderi aveau angajaţi lucrători cu contracte temporare intermediate de agenţii în cele 12 luni care au precedat interviul din cadrul sondajului.
  • În UE, puţin mai mult de patru întreprinderi din cinci au indicat că munca în echipă este o caracteristică importantă a organizării muncii.
  • Trei sferturi din întreprinderi verifică sistematic nevoia de formare suplimentară. Aceasta nu înseamnă însă că formarea suplimentară are loc.

Notă: filmul video este doar în limba engleză.