Sondajul european în rândul întreprinderilor (ECS) 2009 - performanţe financiare

Activitatea de teren, desfăşurată prin telefon, pentru Sondajul european în rândul întreprinderilor 2009 (ECS) s-a încheiat în 2009. Datele furnizate de cele aproximativ 30 000 de organizaţii care au participat din întreaga Europă ar trebui să contribuie substanţial la îmbunătăţirea viitorului proces decizional al Uniunii Europene.

Eurofound şi principalele sale părţi interesate au decis că ar fi util să deţină unele indicii privind performanţele financiare ale organizaţiilor care au luat parte la sondaj. Performanţa financiară poate fi o variabilă de fond interesantă care să ajute la evaluarea politicilor şi practicilor pe care le utilizează întreprinderile în domenii precum flexibilitatea, gestionarea resurselor umane şi dialogul social.

S-a adoptat o dublă abordare.

  • În primul rând, mai multe întrebări din chestionarul ECS principal au abordat măsuri subiective ale performanţelor financiare şi productivităţii muncii din întreprindere pe baza opiniilor cadrelor de conducere intervievate.
  • Cel de-al doilea modul (performanţe financiare) a urmărit să valideze aceste măsuri subiective şi să extindă potenţialul analitic al datelor colectate. În cadrul exerciţiului s-au colectat informaţii suplimentare despre performanţele organizaţiilor din sectorul privat din cinci ţări – Finlanda, Germania, Polonia, Spania şi Regatul Unit – care reprezintă sisteme diferite de protecţie socială.

Urmărire

După cum s-a anunţat la sfârşitul interviului telefonic iniţial, TNS Infratest Socialforschung GmbH a contactat din nou întreprinderile din sectorul privat din ţările vizate adresându-le câteva întrebări suplimentare. Acest scurt chestionar a fost conceput să îmbogăţească răspunsurile colectate în cadrul interviului telefonic şi să facă setul de date mai valoros pentru analiza ştiinţifică. Chestionarul conţinea câteva întrebări despre performanţele financiare; pentru a răspunde în mod complet la acestea, este posibil să fi fost necesară consultarea documentelor întreprinderii pentru a obţine răspunsuri precise.

Rezultatele acestui modul privind performanţele financiare vor fi publicate ...