Sondajul european în rândul întreprinderilor (ECS) 2009 - metodologie

ECS 2009 este al doilea sondaj organizaţional la scară largă realizat de Eurofound, în urma Sondajului european privind timpul de lucru şi echilibrul dintre viaţa profesională şi viaţa privată (ESWT) desfăşurat în 21 de ţări ale UE în 2004-2005.

Obiective

Obiectivele sondajului  au fost următoarele:

  • cartografierea, evaluarea şi cuantificarea informaţiilor referitoare la politicile şi practicile întreprinderilor din întreaga Europă într-o manieră armonizată;
  • analizarea relaţiilor dintre practicile întreprinderilor şi impactul acestora, precum şi analizarea practicilor din punct de vedere al structurilor la nivel de întreprindere, cu accent deosebit pe dialogul social;
  • urmărirea tendinţelor;
  • contribuţia la Strategia de la Lisabona pe tema politicilor şi practicilor întreprinderilor în ceea ce priveşte impactul acestora asupra calităţii locurilor de muncă, precum şi asupra dezvoltării dialogului social în cadrul întreprinderilor. Sondajul trebuie să permită dezvoltarea de indicatori omogeni cu privire la aceste aspecte pentru un public european.

Concepţie şi metodologie

ECS 2009 s-a desfăşurat în 30 de ţări: cele 27 de state membre ale UE, plus Croaţia, Turcia şi Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei (FYROM). TNS Infratest Sozialforschung, München (Germania), în cooperare cu un grup de experţi şi cu institutele naţionale responsabile pentru activitatea de teren, a fost responsabilă pentru desfăşurarea sondajului.

Sondajul s-a desfăşurat prin interviuri telefonice asistate de calculator (CATI). Întreprinderile care urmau să fie intervievate au fost selectate în mod aleatoriu dintre cele cu 10 sau mai mulţi angajaţi din fiecare ţară.

Un reprezentant al conducerii şi, dacă a fost posibil, un reprezentant al angajaţilor au fost intervievaţi în cadrul fiecărei întreprinderi. Durata interviurilor a fost, în medie, de 20 de minute pentru reprezentanţii conducerii şi de 15 minute pentru reprezentanţii angajaţilor. Chestionarele sunt disponibile.

Sondajul nu a inclus agricultura şi sectorul pescuitului, gospodăriile private şi organizaţiile extrateritoriale. Administraţia publică a fost inclusă în eşantion.

O extensie limitată a sondajului pentru culegerea de informaţii suplimentare despre performanţele financiare ale întreprinderilor din sectorul privat a avut loc la sfârşitul anului 2009. Aceasta a cuprins întreprinderi din cinci ţări – Finlanda, Germania, Polonia, Spania şi Regatul Unit – care reprezintă sisteme diferite de protecţie socială.

Asigurarea calităţii

De mulţi ani, Eurofound acumulează experienţă şi cunoştinţe considerabile în desfăşurarea sondajelor şi dezvoltă bune practici pentru asigurarea calităţii. Cadrul de asigurare a calităţii  pentru ECS 2009 constă în patru piloni principali:

  • Planificare: planificare şi cartografiere sistematică a întregului proces de cercetare;
  • Consultare: consultare cu experţi, părţi interesate şi utilizatori ai sondajului în dezvoltarea chestionarului, a conceptelor principale ale sondajului şi a strategiei metodologice;
  • Transparenţă: întregul proces de cercetare va fi transparent, atât la nivel intern, cât şi extern;
  • Documentare: documentarea fiecărei etape în parte, a deciziilor sau evenimentelor din cursul proiectului, pentru a facilita trasabilitatea fiecărei etape.

Pentru a asigura calitatea în cadrul sondajului şi în conformitate cu practicile Eurofound, s-a considerat esenţial să se implice încă de la început experţi şi utilizatori ai sondajului, de exemplu, părţi interesate ale Eurofound reprezentate de membri ai Consiliului de administraţie în Comitetul consultativ tripartit pentru ECS 2009.

Raportul Evaluarea calităţii celui de-al doilea Sondaj european în rândul întreprinderilor evaluează calitatea sondajului în toate etapele sale, de la concepţia de eşantionare la difuzarea finală a datelor.

Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm să o contactaţi pe Camilla Galli da Bino, tel.: 00 353 1 2043125, e-mail: gdb@eurofound.europa.eu