Sondajul european în rândul întreprinderilor 2009 (ECS) - Remunerarea variabilă

Remunerarea variabilă şi participarea financiară

  • În Uniunea Europeană, o treime din întreprinderile cu 10 sau mai mulţi angajaţi utilizează elemente de salarizare care depind de performanţele individuale. Sunt implicaţi puţin mai mult de jumătate (53%) din angajaţi. Peste jumătate din reprezentanţii angajaţilor (54%) sprijină în mare măsură aceste sisteme, cu diferenţe semnificative de la o ţară la alta
  • Potrivit datelor ECS, 14% din întreprinderile private cu 10 sau mai mulţi angajaţi din UE practică în prezent, într-o formă sau alta, un sistem de participare la beneficii. Cea mai mare incidenţă se raportează de departe în Franţa, unde peste o treime (35%) din întreprinderile private practică un sistem de participare la beneficii

Notă: filmul video este doar în limba engleză