Sondajul european în rândul întreprinderilor 2009 (ECS)

Flexibilitatea timpului de lucru

  • Mai mult de jumătate (56%) din întreprinderile europene oferă un anumit tip de acorduri cu program de lucru flexibil
  • Aproximativ două treimi din întreprinderile cuprinse în sondaj oferă angajaţilor contracte de muncă pe fracţiune de normă
  • În cursul celor 12 luni care au precedat sondajul, punctele maxime ale volumului de lucru au fost gestionate prin ore suplimentare pentru angajaţi în puţin peste două treimi (68%) din întreprinderi. Munca suplimentară este relativ uniform răspândită în diferitele sectoare de activitate economică
  • Munca efectuată în afara orelor obişnuite rămâne la nivel stabil şi se practică în mult mai puţine întreprinderi în comparaţie cu alte forme de flexibilitate a timpului de lucru. În aproximativ 44% din întreprinderile din UE, există angajaţi care trebuie să lucreze cu regularitate la ore neobişnuite, în general, sâmbăta (40%).

Notă: filmul video este doar în limba engleză