Chestionar - Sondaj european în rândul întreprinderilor 2013

Un chestionar de bună calitate este un element esenţial pentru un sondaj reuşit. Eurofound investeşte considerabil în elaborarea chestionarelor sale. Cel de-al treilea sondaj european în rândul întreprinderilor a fost pregătit intern cu multă atenţie.

La baza chestionarului au stat două documente de lucru, care au pregătit cadrul său conceptual. Primul document analizează organizarea muncii şi participarea angajaţilor, iar al doilea document oferă reflecţii cu privire la dialogul social ca motor al participării directe la locul de muncă.

Mai mult, chestionarul a fost elaborat în strânsă colaborare cu un grup de elaborare de chestionare alcătuit din experţi din diferite ţări ale Uniunii Europene, care se ocupă cu sondaje în domeniu în ţările lor sau sunt implicaţi într-un proiect de cercetare la nivel european, de exemplu MEADOW, precum şi din reprezentaţi din organizaţii internaţionale şi consiliul de administraţie tripartit al Eurofound.

Procesul include o traducere în prealabil din engleză în germană şi franceză pentru a sprijini finalizarea chestionarului sursă şi a unui test preliminar în trei ţări.

Un alt element esenţial pentru succesul unui sondaj paneuropean este calitatea şi comparabilitatea versiunilor lingvistice utilizate în fiecare ţară. Procedura amplă de traducere aplicată de Eurofound şi contractantul său reflectă importanţa bunei calităţii a traducerilor.

Chestionarele în limba engleză, limba sursă, pentru Interviul cu personalul de conducere şi Interviul cu reprezentantul angajaţilor pot fi descărcate.