Sondajul european privind calitatea vieţii 2007

Al doilea Sondaj european privind calitatea vieţii al Eurofound (EQLS), care s-a desfăşurat în 2007, oferă o imagine largă asupra diferitelor realităţi sociale din cele 27 de state membre, incluzând, de asemenea, Norvegia şi ţările candidate Turcia, Macedonia şi Croaţia.

Multe din întrebările adresate în cadrul primului sondaj EQLS din 2003 au fost reluate, pe teme precum ocuparea unui loc de muncă, veniturile, educaţia, locuinţa, familia, sănătatea, echilibrul dintre viaţa profesională şi cea privată, satisfacţia faţă de viaţă şi calitatea percepută a societăţii. Deţinerea a două seturi de date va permite echipei de cercetare să măsoare schimbările din viaţa oamenilor în anii care s-au scurs de atunci.

Datele din EQLS şi alte surse complementare alimentează, de asemenea, baza de date electronică a Eurofound privind indicatorii statistici ai calităţii vieţii (EurLIFE).