EQLS 2007: Constatări

Prezentarea generală a rezultatelor

  • Europenii sunt, în general, fericiţi şi satisfăcuţi cu viaţa lor: pe o scară de la unu la zece, media pe UE27 este de 7 pentru satisfacţia faţă de viaţă şi de 7,5 pentru fericire;
  • Deosebirile dintre veniturile gospodăriilor în Europa sunt sesizabile: în UE27, Bulgaria şi România au venituri aproape la fel de mici ca cele din ţara candidată, Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei; pentru a face faţă venitului insuficient, aproximativ jumătate din gospodăriile din cele 12 noi state membre şi cele 3 ţări candidate (cu excepţia Ciprului şi a Maltei) îşi cultivă sau cresc o parte din propria hrană;
  • Familia este implicată în mare măsură în îngrijirea copiilor şi a membrilor în vârstă şi rămâne prima sursă de asistenţă personală în situaţii de urgenţă; europenii declară niveluri ridicate de satisfacţie faţă de viaţa familială; femeile petrec în continuare mai mult timp decât bărbaţii cu activităţi de îngrijire şi îndatoriri casnice;
  • Un bun echilibru între viaţa profesională şi viaţa privată este dificil de obţinut, problemele legate de acesta părând să fie cel mai frecvente în sud-estul Europei: în Croaţia şi Grecia, puţin peste 70% din cetăţenii activi afirmă că sunt prea obosiţi să facă treburi domestice cel puţin de mai multe ori pe lună din cauza muncii;
  • 81% din rezidenţii UE afirmă că o stare bună de sănătate este „foarte importantă“ pentru calitatea vieţii lor: cu toate acestea, în medie, doar 21% din cetăţeni consideră că au o sănătate „foarte bună“;
  • Când au fost întrebaţi despre calitatea societăţii, cetăţenii din cele 12 noi state membre est-europene – şi din Italia şi Portugalia – au cel mai puţin încredere în instituţiile lor politice. Cetăţenii din ţările nordice şi din Turcia au cel mai mult încredere în instituţiile lor; persoanele din ţările nordice şi din Ţările de Jos exprimă, de asemenea, nivelul cel mai ridicat de încredere în alţi oameni