Sondajul european privind calitatea vieții 2016

Sondajul european privind calitatea vieții 2016

Explorați prin intermediul unei prezentări interactive principalele constatări și rezultatele globale ale sondajului european privind calitatea vieții 2016.

Sondajul european privind calitatea vieții (EQLS), realizat de Eurofound, documentează condițiile de viață și situația socială a oamenilor și explorează aspecte relevante pentru viața cetățenilor europeni. În perioada septembrie 2016-martie 2017, Eurofound a efectuat al patrulea sondaj din această serie (care se desfășoară din anul 2003). În cadrul EQLS 2016 au fost intervievate aproape 37 000 de persoane din 33 de țări – cele 28 de state membre ale UE și 5 țări candidate (Albania, fosta Republică iugoslavă a Macedoniei, Muntenegru, Serbia și Turcia). Rezultatele sondajului oferă informații detaliate cu privire la o mare varietate de aspecte din trei domenii principale:

 • Calitatea vieții : starea de bine subiectivă, optimismul, sănătatea, nivelul de trai și aspectele deprivării materiale, echilibrul între viața profesională și cea privată
 • Calitatea societății : insecuritatea socială, percepția asupra excluziunii sociale și asupra tensiunilor din societate, încrederea în oameni și în instituții, participarea și angajamentul în cadrul comunității, precum și implicarea în programe de formare profesională/învățare pe tot parcursul vieții
 • Calitatea serviciilor publice : serviciile de asistență medicală, de îngrijire de lungă durată, de îngrijire a copiilor și alte servicii publice

Principalele constatări

Instrumentul de explorare a datelor

Vizualizați, explorați și comparați datele de la nivelul UE și de la nivel național cu privire la calitatea vieții, la calitatea societății și la calitatea serviciilor publice în instrumentul nostru interactiv de explorare a datelor.

În ansamblu, rezultatele EQLS 2016 arată un progres general în cele trei domenii majore analizate: calitatea vieții, calitatea societății și calitatea serviciilor publice, deși nu în toate țările și nu pentru toate categoriile sociale.

Calitatea vieții a progresat în general, în privința câtorva aspecte revenindu-se la nivelurile anterioare crizei. De exemplu, nivelul optimismului s-a îmbunătățit comparativ cu sondajul anterior, a crescut gradul de satisfacție privind nivelul de trai, iar nivelul de mulțumire și de satisfacție cu privire la viață au rămas stabile. Gradul de satisfacție privind nivelul de trai înregistrat în diversele state membre prezintă o tendință convergentă, calitatea autodeclarată a sănătății s-a îmbunătățit în ansamblu, iar dificultățile materiale s-au redus (mai multe persoane pot face față cheltuielilor). Însă echilibrul între viața profesională și viața privată s-a deteriorat, iar în două treimi dintre țări există motive reale de îngrijorare legate de insuficiența veniturilor persoanelor în vârstă.

Concluziile arată o îmbunătățire generală a indicatorilor privind calitatea societății față de 2011. A sporit încrederea în instituțiile naționale, angajamentul și participarea în cadrul organizațiilor sociale sunt în creștere, s-a îmbunătățit încrederea în oameni în rândul celor cu vârste cuprinse între 18 și 24 de ani, s-a redus sentimentul de excluziune socială și au scăzut tensiunile percepute între săraci și bogați, între cadrele de conducere și lucrători, între bătrâni și tineri, între bărbați și femei. Au crescut însă ușor tensiunile percepute între grupurile etnice și religioase și, într-o mai mică măsură, cele generate de orientarea sexuală.

Datele arată și o îmbunătățire generală a nivelului calității serviciilor publice față de ultimul sondaj. A crescut gradul de mulțumire în legătură cu o serie de servicii publice esențiale, precum asistența medicală și transportul public. Serviciile de îngrijire a copiilor s-au îmbunătățit în mai multe țări în care, anterior, se înregistrau niveluri mai scăzute. Într-o serie de țări, o problemă nouă constă în accesul la instalațiile de reciclare, în timp ce în unele țări accesul la serviciile bancare reprezintă o problemă în regiunile rurale. Pe de altă parte, calitatea serviciilor publice încă diferă considerabil de la un stat membru la altul.

Context

Desfășurat o dată la patru sau cinci ani, acest sondaj paneuropean unic în felul său examinează atât condițiile obiective de viață ale cetățenilor, cât și percepția lor față de aceste condiții și față de viața lor în general, cu scopul de a crea o sursă bogată de date privind calitatea vieții europenilor. Sondajul prezintă date privind aspecte care nu sunt cuprinse în statisticile generale, precum calitatea percepută a societății, încrederea în instituții și tensiunile sociale. Sunt analizate o serie de teme, printre care locuințele, deprivarea materială, familia, sănătatea și starea de bine. Se analizează și teme subiective, cum ar fi nivelul de mulțumire al persoanelor, gradul lor de satisfacție cu privire la viața personală și participarea lor în cadrul societății.

 • EQLS 2003: A cuprins 28 de țări – UE-25 și 3 țări candidate: Bulgaria, România și Turcia.
 • EQLS 2007: A cuprins 31 de țări – UE-27, Norvegia și țările candidate Croația, fosta Republică iugoslavă a Macedoniei și Turcia.
 • EQLS 2011: A cuprins 34 de țări – UE-27 și 7 țări candidate sau aflate în faza de preaderare: Croația, fosta Republică iugoslavă a Macedoniei, Islanda, Kosovo, Muntenegru, Serbia și Turcia.
 • Noul EQLS 2016: A cuprins 33 de țări – UE-28 și 5 țări candidate: Albania, fosta Republică iugoslavă a Macedoniei, Muntenegru, Serbia și Turcia.

Metodologia

EQLS este un sondaj realizat în rândul persoanelor adulte (18+) care locuiesc în gospodării private, pe baza unui eșantion statistic și cu luarea în considerare a unei secțiuni transversale a societății. În funcție de mărimea țării și de organizarea la nivel național, eșantionul din 2016 a cuprins între 1 000 și 2 000 de persoane din fiecare țară.

Agenția Kantar Public, partenerul sondajului realizat de Eurofound, a realizat interviuri directe în locuințele oamenilor, utilizând o tehnică de intervievare personală asistată de calculator și parcurgând o listă cuprinzătoare de întrebări referitoare la calitatea vieții acestora. (Toate informațiile culese au fost tratate cu cea mai strictă confidențialitate, iar fiecărei persoane intervievate îi este garantat anonimatul.) Chestionarul pentru EQLS 2016 a pus un accent considerabil pe serviciile publice: asistența medicală, îngrijirea de lungă durată, îngrijirea copiilor și școlile, precum și pe măsurarea diferitelor aspecte ale calității, cum ar fi accesul echitabil, facilitățile, personalul și informațiile disponibile pentru cetățeni. Detalii privind metodologia sondajului sunt disponibile online.

Informații suplimentare

 • În curând: publicația Sondajul european privind calitatea vieții 2016: Raport general
 • Februarie 2018: dezbatere la Bruxelles cu privire la sondajul european privind calitatea vieții
 • Microdatele celui de al patrulea EQLS vor fi disponibile în martie 2018.

Analizele secundare ale Eurofound privind datele sondajului vor cuprinde următoarele teme:

 • încrederea în instituții în Europa secolului XXI
 • coeziunea socială și starea de bine în Europa
 • diferențele dintre generații
 • calitatea serviciilor publice.

Pentru mai multe informații despre sondajele europene privind calitatea vieții, vă invităm să îl contactați pe Tadas Leončikas.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Adaugă comentariu nou