EQLS 2016 - Metodologia

În sondajul european privind calitatea vieții (EQLS), Eurofound își propune să culeagă date comparabile și de încredere cu privire la calitatea vieții din întreaga Europă. Metodologia s-a îmbunătățit progresiv de-a lungul timpului, pe baza lecțiilor învățate și a noilor evoluții care reflectă stadiul tehnic actual al metodologiei de efectuare a sondajelor.

Contractant pentru EQLS 2016: Kantar Public, Belgia.

Acoperire: Cele 28 de state membre ale UE plus Albania, fosta Republică iugoslavă a Macedoniei, Muntenegru, Serbia și Turcia.

Perioada de lucru pe teren: Din septembrie 2016 până în februarie 2017 în UE-28; din noiembrie 2016 până în martie 2017 în țările candidate.

Populația țintă: Locuitorii țărilor menționate în vârstă de cel puțin 18 ani.

Eșantion: Eșantion stratificat, aleatoriu, construit în mai multe etape în fiecare țară. În funcție de calitatea registrelor disponibile, eșantionarea s-a realizat folosindu-se fie registre la nivel individual, la nivel de gospodărie și la nivel de adresă, fie prin enumerare folosind o abordare aleatorie. Eșantioanele naționale au fost stratificate pe regiuni și pe grad de urbanizare. În fiecare strat, unitățile primare de eșantionare (UPE) au fost selectate în mod aleatoriu, proporțional cu dimensiunea populației. Ulterior, din fiecare UPE a fost ales un eșantion aleatoriu de persoane sau de gospodării. La final, cu excepția cazului în care s-au utilizat registre la nivel individual, în fiecare gospodărie respondentul a fost selectat în mod aleatoriu.

Mărimea eșantionului: În majoritatea țărilor, mărimea eșantionului țintă a fost de 1 000 de persoane. Pentru a reflecta populațiile mai mari din anumite țări, ținta a fost majorată la 1 300 în Regatul Unit, la 1 600 în Germania și la 2 000 în Turcia. De asemenea, Eurofound a oferit țărilor posibilitatea de a-și completa eșantionul. Italia a acceptat oferta, ceea ce a făcut ca eșantionul țintă din această țară să cuprindă 2 000 de persoane. Mărimea totală a eșantionului EQLS 2016 în toate cele 33 de țări a fost de 36 908 de interviuri.

Tipul de sondaj și de interviu: Interviurile s-au bazat pe chestionare, au fost realizate în mod direct la domiciliul respondentului, în limba sau limbile naționale ale țării respective; durata medie a interviului a fost de 40 de minute în UE-28 și de 35 de minute în țările candidate.

Asigurarea calității: Sondajele realizate de Eurofound respectă criteriile de calitate ale Sistemului Statistic European elaborat de Eurostat. Pentru a asigura un rezultat de înaltă calitate, Eurofound și contractantul său au efectuat numeroase verificări ale calității în timpul pregătirii și realizării sondajului.

Pentru mai multe informații, vă rugăm să consultați Raportul tehnic al EQLS 2016.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Adaugă comentariu nou