EWCS 2010 - Ponderare

Ca şi în valurile anterioare ale sondajului EWCS, pentru ca rezultatele bazate pe datele celui de-al cincilea sondaj EWCS să poată fi considerate reprezentative pentru lucrătorii din Europa, trebuie aplicate trei tipuri de ponderi.

  1. Ponderi ale probabilităţii de selecţie
    Dat fiind modul în care este conceput procesul de eşantionare, persoanele din gospodăriile cu mai puţini lucrători au şanse mai mari de a fi selectate în eşantion decât persoanele din gospodăriile cu mai mulţi lucrători. De exemplu, într-o gospodărie cu o singură persoană activă, probabilitatea ca această persoană să fie selectată este de 100%, dar scade la 50% în cazul persoanelor dintr-o gospodărie cu două persoane active. Ponderile probabilităţii de selecţie (sau ponderile de concepţie) sunt create pentru corectarea acestei situaţii.
  2. Ponderi post-stratificare
    Ca urmare a diferenţelor legate de disponibilitatea şi dorinţa de a participa la sondaj, anumite categorii sunt suprareprezentate, iar alte categorii sunt subreprezentate în eşantionul EWCS. Pentru ca rezultatele să reflecte întocmai populaţia de lucrători din fiecare ţară, este necesară ponderarea post-stratificare. Ponderile sunt calculate prin compararea sondajului EWCS cu Sondajul privind forţa de muncă (Eurostat) în ceea ce priveşte sexul, vârsta, regiunea, ocupaţia şi sectorul de activitate economică al respondenţilor. 
  3. Ponderi supranaţionale
    Diferenţele dintre ţări în ceea ce priveşte mărimea forţei de muncă nu se reflectă (pe deplin) în mărimea eşantionului din fiecare ţară. Pentru ca ţările mai mari să aibă o pondere mai însemnată în rezultate la nivelul UE, trebuie aplicate ponderi supranaţionale când se efectuează analize la nivel european.

Pentru mai multe informaţii, vă rugăm să consultaţi Raportul de ponderare, [.pdf, 3.7MB, doar în limba engleză].