EWCS 2015 – Metodologia

În Sondajul european privind condițiile de muncă (EWCS), Eurofound își propune să colecteze date comparabile și fiabile cu privire la condițiile de muncă din întreaga Europă. Metodologia se îmbunătățește progresiv, pe baza lecțiilor învățate, precum și pentru a reflecta stadiul tehnic actual al metodologiei sondajului.

Contractant: Ipsos NV, Belgia.

Acoperire: Cele 28 de state membre ale UE, Norvegia, Elveția, Albania, fosta Republică iugoslavă a Macedoniei, Muntenegru, Serbia și Turcia.

Perioada de lucru pe teren: Februarie-septembrie 2015 în UE-28, Norvegia și Elveția; septembrie-decembrie 2015 în Albania, fosta Republică iugoslavă a Macedoniei, Muntenegru, Serbia și Turcia.

Populația țintă: Toți locuitorii țărilor menționate mai sus în vârstă de cel puțin 15 ani (peste 16 ani în Bulgaria, Norvegia, Spania și Regatul Unit) aflați în câmpul muncii la momentul sondajului. Au fost considerate în câmpul muncii persoanele care efectuaseră o muncă remunerată sau aducătoare de profit timp de cel puțin o oră în cursul săptămânii premergătoare interviului (definiția Organizației Internaționale a Muncii).

Eșantion: Eșantioane în mai multe etape, stratificate, aleatorii din populația activă a fiecărei țări. În funcție de disponibilitatea unor registre de înaltă calitate, eșantionarea s-a realizat folosindu-se registre la nivel individual, la nivel de gospodărie și la nivel de adresă, sau prin enumerare folosind o abordare aleatorie. Eșantioanele naționale au fost stratificate pe regiuni și pe grad de urbanizare. În fiecare strat, unitățile primare de eșantionare (UPE) au fost selectate în mod aleatoriu, proporțional cu mărimea. Ulterior, din fiecare UPE a fost ales un eșantion aleatoriu de gospodării. În final, cu excepția cazului în care s-au utilizat registre la nivel individual, în fiecare gospodărie respondentul selectat a fost persoana activă profesional care urma să își aniverseze ziua de naștere în cel mai scurt timp.

Mărimea eșantionului: În majoritatea țărilor, mărimea eșantionului țintă a fost de 1 000 de persoane. Pentru a reflecta faptul că forța de muncă este mai numeroasă în țările mai mari, numărul țintă a fost crescut la 1 200 în Polonia, 1 300 în Spania, 1 400 în Italia, 1 500 în Franța, 1 600 în Regatul Unit și 2 000 în Germania și Turcia. De asemenea, Eurofound a oferit țărilor posibilitatea de a-și completa eșantionul. Belgia, Slovenia și Spania au acceptat oferta, ceea ce a condus la eșantioane de 2 500, 1 600 și, respectiv, 3 300 de persoane în aceste țări. Mărimea totală a eșantionului pentru cel de-al șaselea sondaj european privind condițiile de muncă în toate cele 35 de țări este de 43 850 de interviuri.

Tipul de interviu: Interviu direct, la domiciliul respondentului; durata medie – 45 de minute.

Pentru mai multe informații, vă rugăm să consultați Raportul tehnic.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Adaugă comentariu nou