EWCS 2010 - Competenţe, formare şi perspective profesionale

Mai mulţi lucrători beneficiază de formare la locul de muncă

Aţi participat în ultimul an la cursuri de pregătire plătite de angajatorul dumneavoastră (sau de dumneavoastră personal dacă sunteți lucrător pe cont propriu)? (q61a)

Politica europeană urmăreşte să crească numărul de locuri de muncă, apelând totodată mai mult la competenţele şi specializările lucrătorilor pentru a spori productivitatea, nu în ultimul rând prin crearea de condiţii care să promoveze dobândirea de competenţe şi să încurajeze autonomia lucrătorilor. Atât formarea profesională, cât şi organizarea muncii joacă un rol important în acest sens.

Al cincilea Sondaj european privind condiţiile de muncă a constatat că, în 2010, formarea plătită de angajatori s-a aflat la cel mai înalt nivel din 1995 (pentru UE15), 34% din lucrători beneficiind de formare în cele 12 luni precedente sondajului. Aceasta reprezintă o breşă în tendinţa de 15 ani în care formarea asigurată de angajator nu a crescut (cifra a fost chiar în scădere, între 2000 şi 2005).

„Semnificaţia acestei constatări este că importanţa formării pare să fi fost recunoscută în multe ţări europene. Doar timpul ne va spune dacă este o tendinţă durabilă. Într-adevăr, contextul economic poate să fi jucat şi el un rol, afirmă Maija Lyly-Yrjänäinen, director de cercetare la Eurofound. Multe din schemele de lucru pe termen scurt includ formare profesională. De asemenea, este posibil ca angajaţii înşişi să fi fost mai activi."

În plus, formarea la locul de muncă a câştigat teren, implicând 24% din angajaţi în 2005 şi 30% în 2010.

Noul Instrument de cartografiere a sondajelor al Eurofound vă oferă acces deplin la toate datele din cel de-al cincilea Sondaj european privind condiţiile de muncă, o prezentare grafică utilă şi atractivă a evoluţiei condiţiilor de muncă între 1991 şi 2010.

Şansele la formare nu sunt egale pentru toţi lucrătorii 

Al cincilea Sondaj european privind condiţiile de muncă a constatat că salariaţii permanenţi beneficiază în mult mai mare măsură de cursuri de pregătire plătite de angajator decât cei angajaţi în baza altor acorduri: în 2010, 39% din salariaţii permanenţi au avut acces la cursuri de pregătire plătite de angajator în comparaţie cu doar 26% din alţi angajaţi.

„Constatările noastre arată clar că este foarte important tipul de acord contractual pe care îl aveţi cu angajatorul dumneavoastră, afirmă Greet Vermeylen, director de cercetare în cadrul Eurofound. Dacă aveţi un contract permanent, aveţi şanse mult mai mari de a vă dezvolta pe plan profesional, de a învăţa mai multe şi de a vă confrunta cu provocări care vor contribui, în ultimă instanţă, la un mediu de lucru mai bun şi mai stimulant."

Aţi participat în ultimul an la cursuri de pregătire plătite de angajatorul dumneavoastră ?

Statut profesional: lucrători angajaţi pe bază de contract permanent

Imaginea pe categorii profesionale este, de asemenea, variată. Funcţionarii cu nivel înalt de calificare au cele mai mari beneficii în acest sens, 47% din aceşti lucrători având acces la cursuri de pregătire plătite de angajator, faţă de 36% din funcţionarii cu mai puţine calificări. Deşi toate categoriile profesionale au beneficiat de o creştere a accesului la cursuri de pregătire plătite de angajator în perioada 2000-2010, lucrătorii manuali au avut mai multe beneficii decât funcţionarii, proporţia lucrătorilor manuali care au avut acces la formare crescând de la 18% la 22%. Cu toate că această creştere a fost mai mare decât creşterea înregistrată în cazul funcţionarilor, lucrătorii manuali beneficiază în continuare de mai puţină formare.

Vârsta este, de asemenea, importantă: 30% din persoanele cu vârsta peste 50 de ani au participat la cursuri de pregătire plătite de angajator, comparativ cu 36% din lucrătorii cu vârsta între 30 şi 49 de ani. Diferenţa dintre grupele de vârstă s-a micşorat.

Aţi participat în ultimul an la cursuri de pregătire plătite de angajatorul dumneavoastră (sau de dumneavoastră personal dacă sunteți lucrător pe cont propriu)? (q61a)

 

Formarea plătită de angajaţi a crescut cu 50% în ultimii cinci ani

Un lucrător din zece (9%) şi-a plătit propria formare profesională în 2010, aşa cum a constatat al cincilea Sondaj european privind condiţiile de muncă. Aceasta reprezintă o creştere de 50% în ultimii 5 ani.

„Deşi o creştere a formării este binevenită şi în acord cu obiectivele de politică europene, am dori să o nuanţăm oarecum: ar fi foarte dificil să spunem că nivelurile de formare asigurată sunt ridicate, afirmă Agnès Parent-Thirion, lider de sondaje şi analiză a tendinţelor în cadrul Eurofound. De asemenea, cei mai educaţi angajaţi sunt cei care beneficiază de formare şi plătesc personal. Inegalităţile dintre funcţionarii cu nivel înalt de calificare şi lucrătorii manuali cu puţine calificări sunt mari în ceea ce priveşte formarea profesională, în general, dar mult mai mari atunci când vine vorba de formarea plătită de lucrătorii înşişi."

Raportul dintre formarea la locul de muncă plătită de angajator pentru funcţionarii cu nivel înalt de calificare şi cea pentru lucrătorii manuali cu puţine calificări variază între 1 la 2 şi 1 la 5 când vine vorba de formarea plătită de angajat.

Aceste rezultate confirmă că pentru îmbunătăţirea competenţelor forţei de muncă este necesară o politică ambiţioasă, pe mai multe niveluri, unde toţi îşi joacă rolul lor.

Noul Instrument de cartografiere a sondajelor al Eurofound vă oferă acces deplin la toate datele celui de-al cincilea Sondaj european privind condiţiile de muncă, o prezentare grafică utilă şi atractivă a evoluţiei condiţiilor de muncă între 1991 şi 2010.