Mergi la conţinutul principal
group_of_young_neets.jpg

Categoria NEET

Reducerea șomajului în rândul tinerilor și găsirea de soluții prin care cât mai mulți tineri europeni să poată fi încadrați efectiv în câmpul muncii se află în centrul agendei politice a UE începând cu anul 2010. Criza economică a generat rate mari ale șomajului în rândul tinerilor și, astfel, a dus la o lipsă de implicare a tinerilor. În acest context, cercetătorii și funcționarii guvernamentali au căutat noi modalități de monitorizare și analiză a prevalenței vulnerabilității pieței de muncă și a neimplicării în rândul tinerilor. 

Termenul NEET se folosește pentru a descrie categoria de tineri care nu sunt încadrați profesional și nu urmează niciun program educațional sau de formare

Topic

Recent updates

eurofound-talks-23.png

In this episode of Eurofound Talks, Mary McCaughey speaks with Eurofound researchers Eszter Sandor and Massimiliano Mascherini about the situation for young people in Europe.

Podcast
ef23097-card-cover.png

During the pandemic, many young people had to change their plans for the future. While at the end of 2023 young people’s labour market situation was more favourable than it...

21 Mai 2024
Publication
Research report

EU context

Conceptul a fost folosit la scară largă ca indicator pentru politicile orientate către tineret cu privire la ocupare, educație, formare și, de asemenea, incluziune socială în cele 28 de state membre ale UE, începând cu 2010. 

Categoria NEET a fost pentru prima dată menționată în mod expres în discuțiile politice europene în cadrul inițiativei emblematice „Tineretul în mișcare” a Strategiei Europa 2020. Termenul viza categoria de vârstă 15-24 de ani, fiind ulterior extinsă pentru a cuprinde persoanele cu vârste între 15 și 29 de ani. Conceptul este acum inclus la nivel central în discursul politic la nivelul UE. În prezent, 14,2 % din populația în vârstă de 15-29 de ani face parte din categoria NEET. 

În aprilie 2013, a fost adoptată propunerea Comisiei Europene adresată Consiliului Uniunii Europene de punere în aplicare a unei Garanții pentru tineret în toate statele membre. Reducerea numărului de persoane NEET este un obiectiv politic explicit al Garanției pentru tineret. Această inițiativă urmărește să garanteze că toți tinerii cu vârste între 15 și 24 de ani beneficiază de o ofertă de bună calitate în materie de ocupare , de educație continuă, de ucenicie sau de stagiu, în termen de patru luni de la intrarea în șomaj sau de la încheierea formării. Introducerea Garanției pentru tineret în statele membre, prin Inițiativa privind ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor, a contribuit la îmbunătățirea situației din teren, reducând numărul persoanelor NEET. 

Mai recent, la 7 decembrie 2016, Comisia Europeană a lansat inițiativa Investiția în tinerii Europei, un efort reînnoit de sprijinire a tinerilor. Având în vedere impactul pozitiv al garanției pentru tineret până în prezent, Comisia dorește să stimuleze și să extindă finanțările disponibile pentru Inițiativa privind ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor până în 2020, pentru a încuraja mobilizarea mai eficientă a tinerilor. 

Activitatea Eurofound

În ceea ce privește implementarea Garanției pentru tineret, numărul persoanelor NEET cu vârste cuprinse între 15 și 29 de ani a scăzut ușor, de la aproximativ 14 milioane în perioada de vârf a crizei, la 12,5 milioane în 2016 (14,2 %). Cu toate acestea, cercetările Eurofound estimează că pierderile semnificative pentru economiile europene vor fi de aproximativ 142 de miliarde de euro pe an (2015) - în termeni de beneficii sau profituri și impozite pierdute. Acest lucru are un impact semnificativ asupra dezvoltării economice și sociale a UE. 

Contribuții-cheie

Până în prezent, Eurofound a inițiat o cercetare amplă privind NEET (vezi publicațiile de mai jos) și:

 • a efectuat prima analiză comparativă a UE privind categoria NEET
 • a explicat cine sunt reprezentanții NEET
 • a estimat costurile economice ale NEET
 • a investigat consecințele sociale ale NEET
 • a estimat factorii de risc de a aparține categoriei NEET
 • a investigat eficacitatea politicilor de reintegrare a persoanelor NEET
 • a monitorizat implementarea Garanției pentru tineret. 

Diversitatea categoriei NEET

În cadrul acestei cercetări, Eurofound a căutat să explice eterogenitatea populației NEET. Cel mai recent studiu privind diversitatea NEET oferă o nouă clasificare în șapte subgrupuri pentru a înțelege mai bine componența acestui grup de tineri. Scopul este de a ajuta mai bine factorii de decizie în a înțelege cine sunt persoanele NEET și de a oferi sprijin în conceperea de măsuri de sprijin adecvate care să satisfacă o mare varietate de nevoi. Fiecare dintre aceste grupuri este alcătuit dintr-un amestec de tineri vulnerabili și non-vulnerabili care nu acumulează capital uman prin canale oficiale, nici voluntar, nici involuntar.

Alte teme ale cercetării

În plus față de studiul de mai sus, în ultimii ani, Eurofound a explorat (vezi publicațiile de mai jos):

 • caracteristicile și valorile antreprenoriale ale tinerilor
 • modalitățile de implicare a „segmentului de mijloc absent”: tinerii cu studii secundare care nu urmează un parcurs academic în învățământul superior
 • incluziunea socială a tinerilor 
 • tranzițiile tinerilor pe piața muncii
 • predilecția tinerilor pentru locuri de muncă temporare și accesul la protecție socială
 • condițiile de muncă pentru tinerii nou intrați pe piața muncii
 • recentele evoluții politice care afectează problematic NEET

Vezi mai jos lista publicațiilor.

Articol de interes: Analiza diversității populației NEET

4 iulie 2016 - Inspirat din raportul Eurofound din 2012 NEET – Tinerii neîncadrați profesional, acest raport explorează diversitatea categoriei NEET prin intermediul a șapte subgrupuri sugerate în care populația NEET poate fi dezagregată, utilizând datele extrase din Ancheta din 2013 privind forța de muncă din UE. Aceste subgrupuri permit o analiză mai bună a modului în care politicile, climatul social și îmbunătățirea lentă, dar treptată, a pieței muncii au avut un impact asupra populației NEET în UE28. Acestea ajută la identificarea măsurilor de urmat pentru a aborda situații în care, de exemplu, șomerii pe termen lung reprezintă 22 % din populația NEET în vârstă de 15-24 de ani. De asemenea, cele 28 de profiluri de țară privind diversitatea NEET sunt disponibile și oferă o imagine a situației NEET la nivel de stat membru. Acestea analizează tendințele privind șomajul în rândul tinerilor și numărul persoanelor NEET, componența grupului NEET și riscul de excludere socială la care este expus.

Analiza diversității populației NEET

Infografic privind categoria NEE

Eurofound research

With Youth Guarantee implementation, the number of NEETs aged 15–29 has decreased, from around 14 million at the height of the 2008–2013 crisis to 9.3 million in 2019 (12.6%), rising during the COVID-19 pandemic and falling again to 8.2 million in 2023 (11.2%). However, Eurofound research estimates the loss to European economies in benefits and forgone earnings and taxes to be significant (€142 billion a year in 2015). This has a major impact on the economic and social development of the EU. 

With the situation of young people also exacerbated by the COVID-19 pandemic, Eurofound analyses the impact of the crisis on these figures, building on its previous research on youth. 

Focus of research

Eurofound has pioneered a decade of extensive research on NEETs (see publications further below) and has:

 • performed the first EU comparative analysis on NEETs
 • explained who NEETs are
 • estimated the economic costs of NEETs
 • investigated the social consequences of being NEETs
 • estimated risk factors of falling into the NEET category
 • investigated the effectiveness of policies for reintegrating NEETs
 • monitored Youth Guarantee implementation. 

Diversity of NEETs

As part of this research, Eurofound has sought to unravel the heterogeneity of the NEET population. Its 2016 study on the diversity of NEETs provides a new categorisation into seven subgroups in order to better understand the composition of this group of young people. The aim is to better assist policymakers in understanding who the NEETs are and to assist the design of adequate support measures to meet a wide variety of needs. Each of these groups is made up of a mix of vulnerable and non-vulnerable young people who are not accumulating human capital through formal channels, whether voluntarily or involuntarily. Eurofound's 2021 study on the 'Impact of the COVID-19 pandemic on young people' includes an update of the diversity of NEETs based on 2019 data. 

Image: Seven subgroups of NEETs - Re-entrants, Short-term unemployed, Long-term unemployed, Unavailable due to illness or disability, Unavailable due to family responsibilities, Discouraged workers, Other inactive

 

COVID-19 and NEETs

Eurofound’s e-survey on Living, working and COVID-19, launched during the pandemic and carried out in various rounds from 2020 to 2022, aimed to establish the initial impact of the pandemic on the lives of EU citizens. Young people in Europe felt the strong impact of pandemic restrictions as they tried to cope with the lowest levels of mental well-being and high levels of loneliness. Young men also appeared most affected by job loss. 

NEETs emerged as one of the most vulnerable groups following the 2008–2013 Great Recession. The major concern for policymakers is how these young people will again be affected by the economic and social consequences of COVID-19. 

Impact of COVID-19 crisis on young people

Building on its previous research on youth, Eurofound continues to examine the impact of the pandemic on young people, in particular their economic and social situation, with a focus on employment, their wishes and plans for the future, their route to independence, as well as well-being outcomes in a post-pandemic world. It estimates how the NEET population has changed in size and composition over the last decade, and how the pandemic and the rising cost of living might affect this. The research also examines the most important policy initiatives adopted in the EU Member States to support young people during the crisis, particularly measures related to employment, education and financial help.

Other related research topics

In addition to research on the diversity of NEETs, over the years Eurofound has explored (see publications section below):

 • the characteristics and values of youth entrepreneurship
 • how to engage the ‘missing middle’: young people with second-level education who do not follow academic routes into higher education
 • the social inclusion of young people 
 • youth transitions in the labour market
 • the rise in temporary employment among young people and access to social protection
 • working conditions of young entrants to the labour market
 • recent policy developments related to NEETs

Key outputs

ef23097-card-cover.png

During the pandemic, many young people had to change their plans for the future. While at the end of 2023 young people’s labour market situation was more favourable than it...

21 Mai 2024
Publication
Research report
ef20036_card_cover.png

După o lungă perioadă de redresare în urma crizei economice (2007-2013), tinerii din UE s-au dovedit a fi mai vulnerabili la efectele restricțiilor instituite pentru a încetini răspândirea pandemiei de...

9 Noiembrie 2021
Publication
Research report
image_blog_youth_23102020.png

The exponential growth of COVID-19 cases across Europe this autumn has quickly erased hopes that the virus had been contained and confirmed the surge of another wave of the pandemic...

Blog
eurofound-placeholder

The concept of NEET (young people not in employment, education or training) has, since 2010, been widely used as a tool to inform youth-oriented policies in the 28 Member States...

4 Iulie 2016
Publication
Research report

Current and ongoing research

 

Other ongoing work

 • Policy brief on underemployment, long-term unemployment and in-work poverty 

Eurofound expert(s)

eszter-sandor-2023.png

Eszter Sandor is a senior research manager in the Social Policies unit at Eurofound. She has expertise in survey methodology and statistical analysis, has worked on the preparation...

Senior research manager,
Social policies research unit
Publications results (17)

During the pandemic, many young people had to change their plans for the future. While at the end of 2023 young people’s labour market situation was more favourable than it had been in recent years, many obstacles remained on their route to independence, such as the rising cost of living and

21 May 2024

După o lungă perioadă de redresare în urma crizei economice (2007-2013), tinerii din UE s-au dovedit a fi mai vulnerabili la efectele restricțiilor instituite pentru a încetini răspândirea pandemiei de COVID-19. Tinerii au fost mai predispuși decât grupurile mai în vârstă să se confrunte cu

09 November 2021

While the youth labour market has improved considerably since 2014, one legacy of the recent economic crisis is the large cohort of long-term unemployed young people, which represents nearly one-third of jobless young people. This report provides an updated profile of the youth labour market in 2016

14 December 2017

The concept of NEET (young people not in employment, education or training) has, since 2010, been widely used as a tool to inform youth-oriented policies in the 28 Member States of the European Union. While it has been a valuable addition to more traditional indicators used to understand the

04 July 2016

Against a background of high youth unemployment, policymakers are paying more attention to encouraging young people to start their own businesses as a means of easing their entry into the labour market.

13 April 2016

Youth unemployment policy has tended to focus on two groups: young people with low educational attainment and those with higher education who have failed to find work. However, there is a large group of middle attainers who tend to be overlooked by policy – young people who have completed second

23 March 2016

Since the onset of the economic crisis, the unemployment level among young people has risen sharply and although an improvement is now being registered some EU countries still have stubbornly high youth unemployment rates. Young people, especially those who are not in employment, education or

23 September 2015

Young people in Europe continue to experience great difficulties in entering the labour market. Although the youth unemployment rate in a few Member States has started to fall, overall 23% of young European job-seekers aged 15–24 could not find a job in January 2014. In 2012, 14.6 million young

23 July 2014

Youth unemployment rates in Europe are dramatically high. Many EU Member States have implemented youth employment policies that facilitate and support young people’s pathways through education to employment and tackle such diverse issues as early school leaving, school-to-work transitions and

20 December 2012
Publication
Research report

The proportion of people aged 65 and over will rise from 17% to 30% of the EU population by 2060, while at the same time the working age population will decline. The European Commission estimates that most of the increase in public spending in the EU over the next 50 years will be on pensions, long

28 November 2012

Online resources results (4)

In this episode of Eurofound Talks, Mary McCaughey speaks with Eurofound researchers Eszter Sandor and Massimiliano Mascherini about the situation for young people in Europe.

25 Iunie 2024

Young people and long-term unemployed – Remaining challenges in the labour market Informal Meeting of Employment, Social Policy, Health and Consumer Affairs Council (EPSCO) - Employment & Social Policy, 17-18 April 2018, Sofia, Bulgaria Presentation by Juan Menéndez-Valdés, Director, Eurofound

17 Aprilie 2018

Lithuania: Social partners sign memorandum of cooperation to implement Youth Guarantee

In January 2014, social partners agreed to cooperate in implementing the Youth Guarantee in Lithuania. They will seek to ensure that young people acquire the appropriate competencies and qualifications and be offered a job or continued education/training within four months of leaving education or

Spain: New findings on labour market performance of university graduates

The 2013–2014 annual report providing data on the Spanish university system focuses on the graduates of the 2005–2006 academic year, describing their subsequent labour market situation, including unemployment rates, self-employment, type of contract, income and mobility. In general, the data show

Blogs results (2)
image2_blog_unemployed_youth_03052018.jpg

Europe has weathered a number of storms in recent years, yet despite the Great Recession, the migration crisis and the challenges posed by Brexit, the EU continues on a stable path to economic recovery, closer cooperation and cohesion. However, the legacy of the crisis lives on in the number of youn

3 Mai 2018
ef18079_card_cover.png

In this blog, originally posted in Social Europe, Massimiliano Mascherini looks at the enduring issue of long-term unemployment among young people. Despite considerable improvement in the labour market participation of youth in recent years, the legacy of the crisis is still visible in the substanti

17 Aprilie 2018
Data results (4)
20 Septembrie 2023

Disclaimer

When freely submitting your request, you are consenting Eurofound in handling your personal data to reply to you. Your request will be handled in accordance with the provisions of Regulation (EU) 2018/1725 of the European Parliament and of the Council of 23 October 2018 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data by the Union institutions, bodies, offices and agencies and on the free movement of such data. More information, please read the Data Protection Notice.