Anticiparea și gestionarea impactului schimbărilor

18 Ianuarie 2022

Anticiparea și gestionarea impactului schimbărilor fac obiectul uneia dintre cele șase activități principale din cadrul programului de activitate al Eurofound pentru perioada 2021-2Read more

Anticiparea și gestionarea impactului schimbărilor fac obiectul uneia dintre cele șase activități principale din cadrul programului de activitate al Eurofound pentru perioada 2021-2024. Eurofound va furniza dovezi cu privire la evoluțiile structurale care afectează economia UE și piețele muncii, determinate în mare măsură de procesul de digitalizare și de tranziția către o economie neutră din punctul de vedere al emisiilor de dioxid de carbon , dar și de criza provocată de pandemia de COVID-19. Activitățile de cercetare urmăresc să vină în sprijinul factorilor de decizie în anticiparea și pregătirea piețelor europene ale muncii și a locurilor de muncă pentru a face față acestor schimbări.

Începând din 2021, Eurofound va oferi informații despre impactul acestor megatendințe asupra condițiilor de viață și de muncă din UE. În ceea ce privește digitalizarea, activitățile de cercetare se vor concentra pe impactului asupra condițiilor de încadrare în muncă și a condițiilor de muncă, precum și asupra pieței muncii. Domeniile care vor face obiectul acestor activități vor include dialogul social și rolul său în conturarea schimbărilor structurale, a cadrelor de reglementare, a protecției sociale și a inteligenței artificiale (IA). Pornind de la cercetările anterioare privind lucrul pe platforme online, perioada 2021-2024 va reprezenta o oportunitate de a pune accentul pe cartografiere și pe furnizarea unei evaluări a eficacității inițiativelor de politică în abordarea provocărilor identificate în ceea ce privește lucrul pe platforme online.

Eurofound va avea în vedere, de asemenea, sprijinirea tranziției UE către o economie neutră din punct de vedere al emisiilor de dioxid de carbon, inclusiv către economia circulară, precum și punerea în aplicare a instrumentului de redresare al Uniunii Europene NextGenerationEU, prin analiza efectelor socioeconomice. Acestea includ schimbările din domeniul ocupării forței de muncă și transformarea locurilor de muncă și a condițiilor de muncă, precum și impactul distributiv al politicilor privind schimbările climatice. O parte din această activitate se va baza pe rezultatele unui proiect-pilot intitulat Viitorul producției (FOME) , realizat de Eurofound.

Pentru a continua această activitate în perioada 2021-2024, Eurofound va coopera cu diferite organizații internaționale și agenții ale UE, de exemplu cu Agenția Europeană de Mediu (AEM) în ceea ce privește impactul social al politicilor privind schimbările climatice. În plus, se va consolida colaborarea existentă cu alți actori implicați în activități de cercetare în domeniul digitalizării, cum ar fi Centrul Comun de Cercetare (JRC), Agenția pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene (FRA) și Agenția Europeană pentru Securitate și Sănătate în Muncă (EU-OSHA). Este prevăzut și un nou parteneriat cu Organizația Internațională a Muncii (OIM) pe tema schimbărilor care au loc în domeniul muncii.

„Economia și piețele muncii din UE se caracterizează prin impactul megatendințelor, în special al digitalizării și al tranziției către o economie neutră din punct de vedere al emisiilor de dioxid de carbon. Este important să analizăm cum funcționează exact aceste tranziții, ce anume se schimbă și ce impact va avea acest lucru nu numai asupra întreprinderilor, ci și asupra forței de muncă și a societății.”

Irene Mandl, șefa unității Ocuparea forței de muncă

Read less

Informări recente

EU-ANSA mapping report: Socioeconomic aspects of sustainable development

The European Union Agencies Network on Scientific Advice (EU-ANSA) consists of technical and regulatory agencies that...

Era digitală: Implicațiile automatizării, digitalizării și platformelor digitale asupra muncii și ocupării forței de muncă

Schimbările tehnologice se accelerează pe măsură ce se extinde capacitatea dispozitivelor electronice de a stoca,...

We need to talk about AI

The advent of AI has far more consequences for how work is organised, performed and valued than any previous...

Receive updates

Subscribe to updates on our work in the area of Anticiparea și gestionarea impactului schimbărilor

Abonare

Abordarea priorităților părților interesate

Top

Activitățile de cercetare ale Eurofound vizează să susțină măsurile de politică pentru a aborda tranzițiile către o economie neutră din punct de vedere al emisiilor de dioxid de carbon și către era digitală în urma pandemiei de COVID-19, precum și să ajute la înțelegerea impactului acestorRead more

Activitățile de cercetare ale Eurofound vizează să susțină măsurile de politică pentru a aborda tranzițiile către o economie neutră din punct de vedere al emisiilor de dioxid de carbon și către era digitală în urma pandemiei de COVID-19, precum și să ajute la înțelegerea impactului acestor schimbări la nivel european și național. De exemplu, cercetările privind impactul acestor factori ai schimbării la nivelul locurilor de muncă vor oferi informații despre modul în care pot fi sprijiniți cel mai bine angajatorii și lucrătorii, astfel încât să poată valorifica oportunitățile și să atenueze provocările legate de aceste evoluții. Activitățile de cercetare ale Eurofound vor încerca, de asemenea, să sprijine întreprinderile în eforturile lor de a se adapta la o economie globală în continuă evoluție. În plus, analiza impactului distributiv al politicilor privind schimbările climatice și al măsurilor menite să asigure justiția socială va furniza cunoștințe care să contribuie la punerea în aplicare a Fondului pentru o tranziție justă. Monitorizarea reformelor și a sprijinului financiar acordat recent va permite, de asemenea, un schimb de abordări în materie de politici și de lecții învățate.

Planul de lucru al Agenției este aliniat la orientările politice ale Comisiei Europene pentru perioada 2021-2024, contribuind în mod direct la o serie de domenii principale de politică care vizează crearea unei Europe puternice din punct de vedere social. În special, cercetarea va susține următoarele priorități ale Comisiei:

Read less

Principalele mesaje de politică

Top

Principalele constatări care rezultă din cercetările Eurofound oferă informații care contribuie la abordarea, de către factorii de decizie, a unora dintre problemele principale în acest domeniu.

Read more

Principalele constatări care rezultă din cercetările Eurofound oferă informații care contribuie la abordarea, de către factorii de decizie, a unora dintre problemele principale în acest domeniu.

  • Este esențial ca angajatorii și lucrătorii să beneficieze de sprijin în cadrul dublei tranziții către era digitală și către o economie neutră din punct de vedere al emisiilor de dioxid de carbon. Pe lângă aceste evoluții structurale, pandemia recentă de COVID-19 reprezintă o provocare uriașă pentru economia și piața muncii europene.
  • Noi forme de ocupare a forței de muncă, precum lucrul pe platforme online și activitățile mobile în sectorul TIC, apar tot mai frecvent pe piețele muncii din UE. Bazându-se pe utilizarea TIC, aceste forme se caracterizează prin noi tipuri de raporturi de muncă între angajator și angajat, aducând modificări la nivelul organizării muncii și al modelelor de muncă. Ele vor aduce atât oportunități, cât și riscuri pentru piețele muncii din UE care se află în proces de tranziție către o economie neutră din punct de vedere al emisiilor de dioxid de carbon și de transformare digitală în contextul pandemiei de COVID-19.
  • Tehnologiile digitale transformă munca și locul de muncă, declanșând schimbări pe piața muncii, cum ar fi restructurările și pierderile de locuri de muncă, începând să apară, de asemenea, noi profiluri profesionale. Profilul sarcinilor profesionale se adaptează ca urmare a digitalizării producției și a furnizării de servicii. Rezultatul implică o cerere de competențe diferite.
  • Va fi important să se analizeze efectele comune ale digitalizării și ale tranziției la o economie neutră din punct de vedere al emisiilor de dioxid de carbon ca urmare a pandemiei de COVID-19 și modul în care acestea se consolidează reciproc sau modul în care beneficiile aduse de una dintre aceste acțiuni pot compensa efectele negative ale celeilalte.
  • Potențialul oferit de utilizarea tehnologiilor pentru a produce, a culege și a utiliza o cantitate semnificativă de date poate îmbunătăți competitivitatea întreprinderilor europene și calitatea locurilor de muncă. Va fi însă esențial să se clarifice anumite aspecte precum proprietatea asupra datelor și protecția datelor, bine reglementate și puse în aplicare, pentru a evita exploatarea acestora și comportamentele lipsite de etică.
Read less

Cercetări actuale și în curs

Top

În 2021, Eurofound va analiza măsura în care criza provocată de pandemia de COVID-19 a dus la schimbări temporare sau la schimbări mai sustenabile și care este rolul dialogului social în conturarea schimbărilor structurale și a celor legate de criză, alături de cartografierea impactului asupraRead more

În 2021, Eurofound va analiza măsura în care criza provocată de pandemia de COVID-19 a dus la schimbări temporare sau la schimbări mai sustenabile și care este rolul dialogului social în conturarea schimbărilor structurale și a celor legate de criză, alături de cartografierea impactului asupra ocupării forței de muncă, a profilurilor profesionale, a sarcinilor și a cerințelor în materie de competențe, de exemplu.

Pornind de la activitățile anterioare ale Eurofound privind era digitală, activitățile de cercetare vor continua să analizeze impactul digitalizării asupra nivelurilor de ocupare a forței de muncă, a condițiilor de muncă și a raporturilor de muncă. Mai exact, Eurofound își va lansa resursa emblematică online privind digitalizarea , care va analiza tendințele majore și evoluțiile în materie de politici privind digitalizarea în Europa și implementarea automatizării, a digitalizării și a economiei platformelor, precum și impactul acesteia asupra muncii și a ocupării forței de muncă.

În plus, Eurofound își va continua activitatea de cercetare cu privire la impactul digitalizării asupra vieții profesionale. Se va acorda o atenție specifică efectelor pe care le are utilizarea digitalizării la nivel de întreprindere asupra condițiilor de încadrare în muncă și asupra condițiilor de muncă (inclusiv asupra protecției sociale). De asemenea, vor fi analizate implicațiile umane și etice ale automatizării și ale digitalizării (de exemplu, ale robotizării, ale dispozitivelor portabile, ale IA și ale volumelor mari de date la locul de muncă). În ceea ce privește lucrul pe platforme online, se va realiza o evaluare a unor inițiative emergente selectate, care abordează probleme precum reprezentarea lucrătorilor pe platforme, negocierea condițiilor de muncă, furnizarea de asigurări și de protecție socială sau impozitarea. În mod similar, se va monitoriza în continuare evoluția economiei platformelor prin intermediul registrului web al Eurofound.

Pentru activitățile sale de cercetare privind impactul tranziției către o economie neutră din punct de vedere al emisiilor de dioxid carbon, Eurofound analizează efectele distributive ale acestei tranziții în urma unei cereri ad hoc formulate în 2020. În plus, în legătură cu efectele acestei tranziții asupra muncii și a ocupării forței de muncă, Eurofound va reexamina literatura de specialitate pentru a culege informații disponibile privind înțelegerea stadiului actual. Studiul privind impactul tranziției către o economie neutră din punct de vedere al emisiilor de dioxid de carbon asupra societăților și cetățenilor va analiza care sunt grupurile de populație și regiunile cele mai expuse riscului de a se confrunta cu un impact negativ. Eurofound va culege dovezi privind modul în care se abordează acest aspect la nivelul statelor membre. Pe baza acestor constatări, urmează să fie derulat un proiect în cadrul căruia se va analiza impactul socioeconomic al tranziției către o economie neutră din punct de vedere al emisiilor de dioxid carbon.

Creând o punte între cele două tranziții, către o economie neutră din punct de vedere al emisiilor de dioxid de carbon și către era digitală, baza de date privind evenimentele ERM va fi adaptată pentru a permite identificarea cazurilor de restructurare la scară largă legate de digitalizare și de tranziția către o economie neutră din punct de vedere al emisiilor de dioxid de carbon, în timp ce instrumentele de sprijin și bazele de date juridice vor fi extinse pentru a acoperi intervențiile la nivel de politici naționale pentru a face față acestor factori ai schimbării.

Secțiunile de mai jos oferă acces la o gamă largă de publicații, date și lucrări în derulare privind acest subiect.

Read less
  • Publications (154)
  • Data
  • Ongoing work (5)

Ongoing work

Research continues in this topic on a variety of themes, which are outlined below with links to forthcoming titles. 

  • Coverage of cases of transnational restructuring, relevant to current debates 

 

Receive updates

Subscribe to updates on our work in the area of Anticiparea și gestionarea impactului schimbărilor

Any personal data (names, e-mail, etc.) that you provide to us by completing the forms which appear on our website (e.g. comment forms) will be processed in accordance with Regulation (EU) 2018/1725 of the European Parliament and of the Council of 23 October 2018 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data by the Union institutions, bodies, offices and agencies and on the free movement of such data. The purpose of collection of personal data is to allow interaction between Eurofound and external users who provide their feedback on or express their interest in our work.

You have the right to obtain access to and rectification of your personal data. You may also, under certain circumstances, ask to have this data blocked or request the erasure of personal data which you consider to have been unlawfully processed; or object to the processing of your personal data at any time on legitimate compelling grounds relating to your particular situation.