Anticiparea și gestionarea impactului schimbărilor

1 Martie 2023

Anticiparea și gestionarea impactului schimbărilor fac obiectul uneia dintre cele șase activități principale din cadrul programului de activitate al Eurofound pentru perioada 2021-2Read more

Anticiparea și gestionarea impactului schimbărilor fac obiectul uneia dintre cele șase activități principale din cadrul programului de activitate al Eurofound pentru perioada 2021-2024. Eurofound va furniza dovezi cu privire la evoluțiile structurale care afectează economia UE și piețele muncii, determinate în mare măsură de procesul de digitalizare și de tranziția către o economie neutră din punctul de vedere al emisiilor de dioxid de carbon , dar și de criza provocată de pandemia de COVID-19. Activitățile de cercetare urmăresc să vină în sprijinul factorilor de decizie în anticiparea și pregătirea piețelor europene ale muncii și a locurilor de muncă pentru a face față acestor schimbări.

Începând din 2021, Eurofound va oferi informații despre impactul acestor megatendințe asupra condițiilor de viață și de muncă din UE. În ceea ce privește digitalizarea, activitățile de cercetare se vor concentra pe impactului asupra condițiilor de încadrare în muncă și a condițiilor de muncă, precum și asupra pieței muncii. Domeniile care vor face obiectul acestor activități vor include dialogul social și rolul său în conturarea schimbărilor structurale, a cadrelor de reglementare, a protecției sociale și a inteligenței artificiale (IA). Pornind de la cercetările anterioare privind lucrul pe platforme online, perioada 2021-2024 va reprezenta o oportunitate de a pune accentul pe cartografiere și pe furnizarea unei evaluări a eficacității inițiativelor de politică în abordarea provocărilor identificate în ceea ce privește lucrul pe platforme online.

Eurofound va avea în vedere, de asemenea, sprijinirea tranziției UE către o economie neutră din punct de vedere al emisiilor de dioxid de carbon, inclusiv către economia circulară, precum și punerea în aplicare a instrumentului de redresare al Uniunii Europene NextGenerationEU, prin analiza efectelor socioeconomice. Acestea includ schimbările din domeniul ocupării forței de muncă și transformarea locurilor de muncă și a condițiilor de muncă, precum și impactul distributiv al politicilor privind schimbările climatice. O parte din această activitate se va baza pe rezultatele unui proiect-pilot intitulat Viitorul producției (FOME) , realizat de Eurofound.

Pentru a continua această activitate în perioada 2021-2024, Eurofound va coopera cu diferite organizații internaționale și agenții ale UE, de exemplu cu Agenția Europeană de Mediu (AEM) în ceea ce privește impactul social al politicilor privind schimbările climatice. În plus, se va consolida colaborarea existentă cu alți actori implicați în activități de cercetare în domeniul digitalizării, cum ar fi Centrul Comun de Cercetare (JRC), Agenția pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene (FRA) și Agenția Europeană pentru Securitate și Sănătate în Muncă (EU-OSHA). Este prevăzut și un nou parteneriat cu Organizația Internațională a Muncii (OIM) pe tema schimbărilor care au loc în domeniul muncii.

„Economia și piețele muncii din UE se caracterizează prin impactul megatendințelor, în special al digitalizării și al tranziției către o economie neutră din punct de vedere al emisiilor de dioxid de carbon. Este important să analizăm cum funcționează exact aceste tranziții, ce anume se schimbă și ce impact va avea acest lucru nu numai asupra întreprinderilor, ci și asupra forței de muncă și a societății.”

Irene Mandl, șefa unității Ocuparea forței de muncă

Read less

Informări recente

European Employment and Social Rights Forum - The social dimension of the green transition

On 16 and 17 November 2022, the Directorate-General for Employment, Social Affairs and Inclusion of the European...

Eurofound signs new framework agreement for cooperation with the International Labour Organization

Guy Ryder, Director-General of the International Labour Organization (ILO) and Ivailo Kalfin, Executive Director of...

Regulating platform work in Europe: A work in progress

The platform economy is one of those moving targets, which, despite receiving increasing media and policy attention,...

Abordarea priorităților părților interesate

Top

Activitățile de cercetare ale Eurofound vizează să susțină măsurile de politică pentru a aborda tranzițiile către o economie neutră din punct de vedere al emisiilor de dioxid de carbon și către era digitală în urma pandemiei de COVID-19, precum și să ajute la înțelegerea impactului acestorRead more

Activitățile de cercetare ale Eurofound vizează să susțină măsurile de politică pentru a aborda tranzițiile către o economie neutră din punct de vedere al emisiilor de dioxid de carbon și către era digitală în urma pandemiei de COVID-19, precum și să ajute la înțelegerea impactului acestor schimbări la nivel european și național. De exemplu, cercetările privind impactul acestor factori ai schimbării la nivelul locurilor de muncă vor oferi informații despre modul în care pot fi sprijiniți cel mai bine angajatorii și lucrătorii, astfel încât să poată valorifica oportunitățile și să atenueze provocările legate de aceste evoluții. Activitățile de cercetare ale Eurofound vor încerca, de asemenea, să sprijine întreprinderile în eforturile lor de a se adapta la o economie globală în continuă evoluție. În plus, analiza impactului distributiv al politicilor privind schimbările climatice și al măsurilor menite să asigure justiția socială va furniza cunoștințe care să contribuie la punerea în aplicare a Fondului pentru o tranziție justă. Monitorizarea reformelor și a sprijinului financiar acordat recent va permite, de asemenea, un schimb de abordări în materie de politici și de lecții învățate.

Planul de lucru al Agenției este aliniat la orientările politice ale Comisiei Europene pentru perioada 2021-2024, contribuind în mod direct la o serie de domenii principale de politică care vizează crearea unei Europe puternice din punct de vedere social. În special, cercetarea va susține următoarele priorități ale Comisiei:

Read less

Blogs on this topic

Show more (12)

Principalele mesaje de politică

Top

Anticipating and managing the impact of change infographic
Infografic

Principalele constatări care rezultă din cercetările Eurofound oferă informații care contribuie la abordarea, de către factorii de decizie, a unora dintre problemele principale în acest domeniu.

  • Este esențial ca angajatorii și lucrătorii să beneficieze de sprijin în cadrul dublei tranziții către era digitală și către o economie neutră din punct de vedere al emisiilor de dioxid de carbon. Pe lângă aceste evoluții structurale, pandemia recentă de COVID-19 reprezintă o provocare uriașă pentru economia și piața muncii europene.
  • Noi forme de ocupare a forței de muncă, precum lucrul pe platforme online și activitățile mobile în sectorul TIC, apar tot mai frecvent pe piețele muncii din UE. Bazându-se pe utilizarea TIC, aceste forme se caracterizează prin noi tipuri de raporturi de muncă între angajator și angajat, aducând modificări la nivelul organizării muncii și al modelelor de muncă. Ele vor aduce atât oportunități, cât și riscuri pentru piețele muncii din UE care se află în proces de tranziție către o economie neutră din punct de vedere al emisiilor de dioxid de carbon și de transformare digitală în contextul pandemiei de COVID-19.
  • Tehnologiile digitale transformă munca și locul de muncă, declanșând schimbări pe piața muncii, cum ar fi restructurările și pierderile de locuri de muncă, începând să apară, de asemenea, noi profiluri profesionale. Profilul sarcinilor profesionale se adaptează ca urmare a digitalizării producției și a furnizării de servicii. Rezultatul implică o cerere de competențe diferite.
  • Va fi important să se analizeze efectele comune ale digitalizării și ale tranziției la o economie neutră din punct de vedere al emisiilor de dioxid de carbon ca urmare a pandemiei de COVID-19 și modul în care acestea se consolidează reciproc sau modul în care beneficiile aduse de una dintre aceste acțiuni pot compensa efectele negative ale celeilalte.
  • Potențialul oferit de utilizarea tehnologiilor pentru a produce, a culege și a utiliza o cantitate semnificativă de date poate îmbunătăți competitivitatea întreprinderilor europene și calitatea locurilor de muncă. Va fi însă esențial să se clarifice anumite aspecte precum proprietatea asupra datelor și protecția datelor, bine reglementate și puse în aplicare, pentru a evita exploatarea acestora și comportamentele lipsite de etică.
Read less

Cercetări actuale și în curs

Top

În 2022, Eurofound își va continua activitatea de cercetare cu privire la impactul digitalizării asupra vieții profeRead more

În 2022, Eurofound își va continua activitatea de cercetare cu privire la impactul digitalizării asupra vieții profesionale. Cercetările privind implicațiile umane și etice ale digitalizării la locul de muncă și inițiativele care abordează aspecte legate de munca pe platforme online vor continua. Din perspectivă sectorială, va fi finalizată analiza din 2021 a impactului schimbărilor asupra ocupării forței de muncă în serviciile financiare.

Monitorizarea continuă a evoluțiilor din economia platformelor online prin intermediul registrului web al Eurofound

va continua, iar resursa online privind digitalizarea, lansată în 2021, va fi actualizată cu noi informații. Pentru ambele resurse online va exista o monitorizare de actualitate a evoluțiilor legate de efectele pe termen mediu ale pandemiei de COVID-19.

În domeniul automatizării, Eurofound va explora caracteristicile și efectele interacțiunii om-mașină legate de robotica avansată, cu un accent deosebit pe organizarea muncii, condițiile de muncă și calitatea locurilor de muncă, precum și pe dialogul social și raporturi de muncă.

Vor continua cercetările, în colaborare cu Agenția Europeană de Mediu (AEM), privind impactul socioeconomic al tranziției către o economie neutră din punctul de vedere al carbonului. Această cercetare comună va examina convergența indicatorilor de mediu și inegalitățile dintre regiuni și diferite subgrupuri. Vor fi inițiate noi cercetări privind impactul tranziției către o economie neutră din punctul de vedere al carbonului asupra ocupării forței de muncă și consecințele asupra calității locurilor de muncă. Aceasta se va baza pe datele din Monitorul european al locurilor de muncă (EJM) și din Studiul european privind condițiile de muncă (EWCS).

O nouă direcție de cercetare va utiliza metodologia de prognoză pentru a elabora posibile scenarii viitoare legate de telemuncă și de munca hibridă.

Secțiunile de mai jos oferă acces la o gamă largă de publicații, date și lucrări în derulare privind acest subiect.

Read less
  • Publications (166)
  • Data
  • Ongoing work (3)

Ongoing work

Research continues in this topic on a variety of themes, which are outlined below with links to forthcoming titles.