Relațiile de muncă și dialogul social

30 Ianuarie 2023

Relațiile de muncă și dialogul social reprezintă una dintre cele șase activități principale ale programului de activitate al Eurofound pentru perioada 202Read more

Relațiile de muncă și dialogul social reprezintă una dintre cele șase activități principale ale programului de activitate al Eurofound pentru perioada 2021-2024. Eurofound va acționa în continuare ca centru de expertiză pentru monitorizarea și analiza evoluțiilor în materie de sisteme de relații de muncă și de dialog social la nivel național și la nivelul UE. Agenția va sprijini în continuare dialogul între partenerii sociali, inclusiv în contextul impactului pandemiei de COVID-19, folosind know-how-ul rețelei de corespondenți ai Eurofound de la nivel național.

În următorii patru ani, Eurofound va oferi contribuții importante pentru înțelegerea provocărilor și a perspectivelor din domeniul relațiilor de muncă și al dialogului social în UE. Cu o expertiză îndelungată în domeniu, Eurofound cercetează principalele evoluții care afectează actorii, procesele și rezultatele esențiale ale relațiilor de muncă. Agenția compară sistemele naționale de relații de muncă, inclusiv dialogul social național și negocierea colectivă. Folosind baza de date PolicyWatch a UE privind COVID-19, creată în 2020, Eurofound va monitoriza inițiativele în materie de politică ale guvernelor, ale partenerilor sociali și ale altor actori menite să atenueze consecințele sociale și economice ale crizei, precum și să contribuie la eforturile de redresare. Agenția își va continua activitatea de raportare periodică cu privire la evoluțiile în materie de stabilire a remunerațiilor salariu minim și timp de lucru , precum și cu privire la rezultatele în materie de viață profesională.

Expertiza Eurofound sprijină consolidarea capacităților partenerilor sociali în vederea desfășurării unui dialog social eficace; agenția promovează dezvoltarea dialogului social european prin analiza reprezentativității organizațiilor partenerilor sociali din diferite sectoare cu scopul de a evalua eligibilitatea acestora pentru participarea la comitete pentru dialog social.

„Suntem aici pentru a susține dialogul între partenerii sociali. Consider că datele pe care le culegem și activitatea de cercetare pe care o desfășurăm sunt importante în măsura în care ajută actorii, îi ajută să funcționeze mai bine... Dialogul social vibrant face parte din ceea ce am putea numi economia socială de piață, spre care tinde Uniunea Europeană.”

David Foden, consilier, relații de muncă

 

Read less

Informări recente

New data: 2023 minimum wage hikes struggle to improve purchasing power

Despite nominal increases in statutory minimum wages reaching an all-time high between January 2022 and January 2023,...

Abordarea priorităților părților interesate

Top

Cercetarea Eurofound urmărește să sprijine instituțiile europene, autoritățile publice naționale și partenerii sociali de la diverse niveluri să abordeze provocările cu care se confruntă UE și statele membre în domeniile elaborării de politici, dialogului social, negocierii colective șiRead more

Cercetarea Eurofound urmărește să sprijine instituțiile europene, autoritățile publice naționale și partenerii sociali de la diverse niveluri să abordeze provocările cu care se confruntă UE și statele membre în domeniile elaborării de politici, dialogului social, negocierii colective și reglementării relațiilor de muncă.

Programul de activitate al agenției este aliniat la orientările politice ale Comisiei Europene pentru următorii patru ani, contribuind în mod direct la o serie de domenii esențiale de politică ce urmăresc construirea unei Europe puternice din punct de vedere social. În special, Eurofound va sprijini inițiativele de politică din cadrul Pilonului european al drepturilor sociale care au legătură cu dialogul social și cu implicarea lucrătorilor, mai ales ca urmare a pandemiei de COVID-19. Vor fi disponibile constatări specifice care să contribuie la documentarea pentru dezbaterea politică europeană în ceea ce privește salariul minim, transparența salarială și timpul de lucru. În consultare cu Comisia Europeană, Eurofound își va continua activitatea axată pe dialogul social la nivel european, printr-o serie de studii privind reprezentativitatea în sectoare selectate.

Read less

Principalele mesaje de politică

Top

Industrial relations and social dialogue infographic
Infografic

Principalele constatări ale cercetării întreprinse de Eurofound constituie date de intrare pe baza cărora factorii de decizie pot aborda unele dintre principalele probleme din acest domeniu.

 • Prin negociere colectivă, partenerii sociali joacă un rol fundamental în asigurarea unui tratament echitabil pentru lucrătorii europeni și a unui cadru stabil și previzibil pentru angajatori.
 • Negocierea colectivă eficace asigură o concurență între întreprinderi axată mai degrabă pe creșterea eficienței decât pe exploatarea forței de muncă prin norme comune privind remunerația și condițiile de muncă.
 • Sistemele de relații de muncă sunt supuse unor amenințări din ce în ce mai mari, din cauza schimbărilor care au loc în societate, pe piețele muncii și în organizarea muncii. Această situație a generat dificultăți în ceea ce privește capacitatea principalilor actori de la nivelul sistemelor de relații de muncă din statele membre.
 • În ceea ce privește salariul, rezultatele arată că șapte din zece lucrători cu salarii minime din UE raportează cel puțin o dificultate în satisfacerea necesităților, comparativ cu mai puțin de cinci din zece în rândul celorlalți lucrători; aceste cifre variază însă mult de la un stat la altul. În contextul pandemiei, salariile minime pot juca un rol în combinația de măsuri care vizează stabilizarea veniturilor - și, prin urmare, cererea - și pot contracara o spirală descendentă, în direcția recesiunii sau depresiei.
 • Pentru a fi eficace, dialogul social european trebuie să se bazeze pe legături solide cu nivelul național, astfel încât agenda UE să rămână relevantă și acordurile autonome ale Uniunii să fie puse în aplicare în mod semnificativ la nivel național.
 • Deși dialogul social european a generat mai multe inițiative comune, s-au încheiat puține acorduri. În unele sectoare s-a exprimat preocuparea că solicitările partenerilor sociali de a se pune în aplicare acordurile prin intermediul legislației UE au fost respinse și că sunt necesare legături mai bune între nivelul UE și cel național.
 • Tendința de scădere a densității organizațiilor sindicale reprezintă un motiv de îngrijorare în multe state membre. Mai puțin de unul din trei (29 %) medii profesionale (cu cel puțin 10 lucrători) din UE dispun de o formă de reprezentare a angajaților. Cerințele legislative reprezintă un factor esențial pentru prezența reprezentării.
 • Negocierea colectivă rămâne în centrul sistemelor de relații de muncă din UE. Factorii de decizie ar trebui să se folosească de oportunitatea creată de criza provocată de pandemia de COVID-19 pentru a introduce noi inițiative de promovare, consolidare și susținere a negocierii colective.
 • Pe lângă eforturile partenerilor sociali, este nevoie de finanțare publică și de sprijinul autorităților publice pentru ca dialogul social să fie eficace și relațiile de muncă să funcționeze bine. Factorii de decizie ar trebui să exploreze noi forme de transfer de cunoștințe, de alocare de resurse și de implicare a partenerilor sociali la nivel european și național.
 • Asigurarea și promovarea unor relații de muncă echitabile, funcționale și echilibrate sunt esențiale pentru asigurarea unei creșteri incluzive și durabile și a progresului social în UE. În urma pandemiei de COVID-19, aceste aspecte vor reprezenta și un mod important pentru factorii de decizie de a integra dimensiunile sociale și economice ale UE, astfel cum prevede Pilonul european al drepturilor sociale.
Read less

Cercetări actuale și în curs

Top

În 2022, Eurofound va continua să prezinte rapoarte la nivel național cu privire la tendințele și evoluțiile în ceea ce privește reglementările și rezultatele în materie de raporturi de muncă, dialog social și viață profesionalăRead more

În 2022, Eurofound va continua să prezinte rapoarte la nivel național cu privire la tendințele și evoluțiile în ceea ce privește reglementările și rezultatele în materie de raporturi de muncă, dialog social și viață profesională. Aceasta include analiza diferitelor motoare ale schimbării, a modului în care acestea afectează raporturile de muncă și a modului în care raporturile de muncă modelează procesele și impactul schimbării.

Pentru a sprijini dialogul social european, agenția va realiza studii privind reprezentativitatea organizațiilor partenerilor sociali din sectoarele gazelor, energiei electrice, aviației civile, produselor alimentare și băuturilor și textilelor. Vor fi publicate analizele anuale privind salariile minime și timpul de lucru în UE. Va fi elaborat un raport care să evidențieze evoluțiile din domeniul negocierilor colective în contextul crizei sanitare, sociale și economice provocate de COVID-19. Datele colectate de rețeaua de corespondenți ai Eurofound vor fi utilizate și pentru actualizarea profilurilor de țară în materie de viață profesională și a bazei de date privind salariile, timpul de lucru și litigiile colective.

Pe baza activității anterioare, inclusiv a analizei măsurilor de sprijinire a negocierilor colective, Eurofound intenționează să organizeze un „forum de vară” tripartit privind consolidarea capacităților, destinat profesioniștilor aflați la începutul și în prima parte a carierei.

Eurofound își va desfășura exercițiul anual de examinare a rolului partenerilor sociali naționali în procesul de elaborare a politicilor, în contextul procesului semestrului european și al mecanismului de redresare și reziliență. În 2022, vor fi publicate constatările axate pe măsurile de promovare a redresării, în urma crizei sociale și de sănătate, iar noul ciclu de lucru se va concentra pe Planul de acțiune pentru Pilonul european al drepturilor sociale.

Monitorizarea periodică a sistemelor de raporturi de muncă va continua, inclusiv prin actualizarea periodică a bazei de date EU PolicyWatch a Eurofound și a Dicționarului raporturilor de muncă europene.

Secțiunile de mai jos oferă acces la o gamă largă de publicații, date și lucrări în derulare pe această temă.

Read less
 • Publicații (2398)
 • Date
 • Activități în derulare (4)

Date

Data related to this topic are linked below.

Activități în derulare

Cercetările legate de acest subiect continuă pe o varietate de teme, care sunt evidențiate mai jos, cu linkuri către titlurile viitoare.