Inovarea și crearea de locuri de muncă în întreprinderi

17 Februarie 2021

Crearea și păstrarea mai multor locuri de muncă în întreprinderile europene presupune existența unor factori externi, dar și creștere și inovare în cadrul întreprinderilor, pentru mărirea competitiviRead more

Crearea și păstrarea mai multor locuri de muncă în întreprinderile europene presupune existența unor factori externi, dar și creștere și inovare în cadrul întreprinderilor, pentru mărirea competitivității. Inovarea – efectuarea unor schimbări în privința produselor, a proceselor și a altor aspecte ale activității comerciale – poate ajuta întreprinderile să se adapteze la noile condiții, să aducă un plus de valoare și să devină mai competitive, sporindu-le potențialul de creare de locuri de muncă. În plus, practicile în materie de resurse umane și de organizare a muncii creează mediul de lucru potrivit pentru sprijinirea inovării, prin îmbunătățirea competențelor, a cooperării, a calității, a comportamentului inovator, a implicării angajaților în soluționarea problemelor și a accesului la idei din exterior.

Factorii de decizie trebuie să știe ce inovații dau rezultate din punctul de vedere al productivității și al performanței întreprinderii; ce tipuri de sprijin pentru inovare sunt eficiente; care este cel mai bun mod de a încuraja crearea de locuri de muncă; precum și care sunt cauzele și barierele care stau în calea creării de locuri de muncă pentru anumite tipuri de organizații.

În fața unei redresări economice lente, după cea mai severă restructurare a economiei europene din ultimele decenii, una dintre principalele provocări politice ale Comisiei Europene constă în realizarea unei creșteri economice generatoare de locuri de muncă. Necesitatea de a stimula investițiile în scopul creării de locuri de muncă este o prioritate principală și este susținută de „Agenda pentru noi competențe și locuri de muncă” a Strategiei Europa 2020 și de procesul semestrului european. Planul de investiții pentru Europa a fost adoptat în noiembrie 2014 și se axează pe mobilizarea de finanțări, pe sprijinirea investițiilor în economia reală și pe crearea unui mediu favorabil investițiilor.

Read less

Informări recente

Cooperatives and social enterprises: Work and employment in selected countries

Cooperatives and social enterprises are recognised for their resilience to cyclical and structural economic changes and...

The Future of Manufacturing in Europe

On 11 April 2019, Eurofound held a one-day conference on The Future of Manufacturing in Europe. The Future of...
Top

Activitatea Eurofound

Read more

Activitatea Eurofound

Cercetările Eurofound în acest domeniu oferă perspective valoroase cu privire la subiectele majore:

Principalele contribuții

Bazându-se în mare măsură pe lucrările sale precedente și pe cel de al treilea sondaj european în rândul întreprinderilor (ECS) realizat în 2013, Eurofound a analizat factorii interni și practicile interne ale întreprinderilor, precum și factorii externi care stimulează comportamentul inovator, măresc competitivitatea și stimulează crearea și menținerea locurilor de muncă.

Sondajul furnizează informații cuprinzătoare privind practicile de inovare la locul de muncă din punctul de vedere al organizării muncii, al gestionării resurselor umane, al participării directe și al dialogului social. În cadrul unor studii mai aprofundate s-au analizat:

  • motivele care stau la baza adoptării la locul de muncă a unor practici de inovare care le permit angajaților să ia parte la schimbările organizaționale și la îmbunătățirea calității vieții lor profesionale și a performanței organizației;
  • practicile folosite în cadrul întreprinderilor din UE pentru asigurarea participării directe și indirecte a angajaților la luarea deciziilor și care dintre aceste practici sunt benefice atât pentru instituție, cât și pentru angajați. 
Read less

Key outputs over the years

Show more (11)
  • Publications (26)
  • Ongoing work (1)

Eurofound publications come in a variety of formats, including reports, policy briefs, blogs, articles and presentations. 

Ongoing work

Research continues in this topic on a variety of themes, which are outlined below with links to forthcoming titles.