Schimbările de pe piața muncii

11 February 2020

Tabloul referitor la ocuparea forței de muncă se reconfigurează permanent datorită schimbărilor structurale, determinate în mare măsură de tehnologie și de globalizare. Însă din punctul de vedere al rezultatelor obținute pe piața muncii și al diferitelor aspecte ale vieții profesionale a cetățenilor europeni există și alți factori cu implicații foarte importante, cum ar fi schimbările demografice și noile modele de afaceri.

Odată cu adoptarea Strategiei europene privind ocuparea forței de muncă în 1997, statele membre s-au angajat să stabilească un set de obiective și scopuri comune ale politicii de ocupare. Scopul principal este crearea de locuri de muncă mai numeroase și mai bune în întreaga UE. În prezent, politica de ocupare a forței de muncă face parte din strategia de creștere Europa 2020 și este pusă în aplicare prin intermediul semestrului european, un proces anual care promovează coordonarea politică strânsă între statele membre ale UE și instituțiile UE.

Subscribe now and receive updates on Eurofound's work in the area of Schimbările de pe piața muncii

Activitatea Eurofound

Eurofound oferă informații despre diferite aspecte ale adaptării pieței muncii la schimbările structurale și modul în care această adaptare poate promova în mod optim condiții de viață și de muncă mai bune atât la nivelul statelor membre, cât și la nivel european. Schimbările care au loc pe piețele de muncă, restructurarea organizațională și crearea de locuri de muncă sunt esențiale pentru activitățile din acest domeniu, ca și cercetările privind noile forme de ocupare a forței de muncă. Se acordă o atenție deosebită implicațiilor pentru diferite grupuri, de exemplu pentru tineri și pentru femei.

Principalele contribuții

Activitatea recentă în acest domeniu s-a axat pe problematica disparităților de gen în ocuparea forței de muncă și pe creșterea participării pe piața muncii a femeilor. De asemenea, Eurofound a analizat și noile forme de ocupare a forței de muncă, care diferă de modelul tradițional de ocupare.

O analiză a efectelor pe care le are asupra ocupării forței de muncă reducerea costurilor nesalariale ale forței de muncă pentru angajatori urmărește reformele la nivel de politici adoptate începând cu anul 2008 în statele membre ale UE pentru a stimula cererea de forță de muncă. 

Monitorul european al restructurărilor (ERM) monitorizează impactul asupra ocupării forței de muncă al restructurărilor din Europa începând din 2002.

Monitorul european al locurilor de muncă (EJM) utilizează de mai mulți ani o metodă de pionierat, având la bază locurile de muncă, pentru a înțelege mai bine structura schimbătoare a ocupării în Europa.

Resursele ERM

Ongoing work

Highlights (29)

Toate (1597)

Publications (553)

Articles (939)

News (64)

Events (41)