Schimbările de pe piața muncii

29 Octombrie 2020

Tabloul referitor la ocuparea forței de muncă se reconfigurează permanent datorită schimbărilor structurale, determinate în mare măsură de tehnologie și de globalRead more

Tabloul referitor la ocuparea forței de muncă se reconfigurează permanent datorită schimbărilor structurale, determinate în mare măsură de tehnologie și de globalizare. Însă din punctul de vedere al rezultatelor obținute pe piața muncii și al diferitelor aspecte ale vieții profesionale a cetățenilor europeni există și alți factori cu implicații foarte importante, cum ar fi schimbările demografice și noile modele de afaceri.

Odată cu adoptarea Strategiei europene privind ocuparea forței de muncă în 1997, statele membre s-au angajat să stabilească un set de obiective și scopuri comune ale politicii de ocupare. Scopul principal este crearea de locuri de muncă mai numeroase și mai bune în întreaga UE. În prezent, politica de ocupare a forței de muncă face parte din strategia de creștere Europa 2020 și este pusă în aplicare prin intermediul semestrului european, un proces anual care promovează coordonarea politică strânsă între statele membre ale UE și instituțiile UE.

Read less

Informări recente

Sign up now - #AskTheExpert: the European Company Survey 2019 findings on skills

On Thursday 29 October 2020, Eurofound together with European Centre for the Development of Vocational Training (...

Just 31% of companies capitalise fully on direct employee involvement to enhance performance and well-being

Fewer than one-third (31%) of companies in the EU27 facilitated the regular direct participation of employees in...

Beyondwork2020 – European conference on labour research

On 21 and 22 October 2020, representatives of EU policy makers, research, business and the social partners will meet at...
Top

Activitatea Eurofound

Read more

Activitatea Eurofound

Eurofound oferă informații despre diferite aspecte ale adaptării pieței muncii la schimbările structurale și modul în care această adaptare poate promova în mod optim condiții de viață și de muncă mai bune atât la nivelul statelor membre, cât și la nivel european. Schimbările care au loc pe piețele de muncă, restructurarea organizațională și crearea de locuri de muncă sunt esențiale pentru activitățile din acest domeniu, ca și cercetările privind noile forme de ocupare a forței de muncă. Se acordă o atenție deosebită implicațiilor pentru diferite grupuri, de exemplu pentru tineri și pentru femei.

Principalele contribuții

Activitatea recentă în acest domeniu s-a axat pe problematica disparităților de gen în ocuparea forței de muncă și pe creșterea participării pe piața muncii a femeilor. De asemenea, Eurofound a analizat și noile forme de ocupare a forței de muncă, care diferă de modelul tradițional de ocupare.

O analiză a efectelor pe care le are asupra ocupării forței de muncă reducerea costurilor nesalariale ale forței de muncă pentru angajatori urmărește reformele la nivel de politici adoptate începând cu anul 2008 în statele membre ale UE pentru a stimula cererea de forță de muncă. 

Monitorul european al restructurărilor (ERM) monitorizează impactul asupra ocupării forței de muncă al restructurărilor din Europa începând din 2002.

Monitorul european al locurilor de muncă (EJM) utilizează de mai mulți ani o metodă de pionierat, având la bază locurile de muncă, pentru a înțelege mai bine structura schimbătoare a ocupării în Europa.

Resursele ERM

Read less

Receive updates

Subscribe to updates on our work in the area of Schimbările de pe piața muncii

Abonare
  • Publications (1630)
  • Data
  • Ongoing work (10)

Ongoing work

Research continues in this topic on a variety of themes, which are outlined below with links to forthcoming titles. 

 

Other ongoing work

  • Coverage of cases of transnational restructuring, relevant to current debates.

Receive updates

Subscribe to updates on our work in the area of Schimbările de pe piața muncii

Any personal data (names, e-mail, etc.) that you provide to us by completing the forms which appear on our website (e.g. comment forms) will be processed in accordance with Regulation (EU) 2018/1725 of the European Parliament and of the Council of 23 October 2018 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data by the Union institutions, bodies, offices and agencies and on the free movement of such data. The purpose of collection of personal data is to allow interaction between Eurofound and external users who provide their feedback on or express their interest in our work.

You have the right to obtain access to and rectification of your personal data. You may also, under certain circumstances, ask to have this data blocked or request the erasure of personal data which you consider to have been unlawfully processed; or object to the processing of your personal data at any time on legitimate compelling grounds relating to your particular situation.