Monitorizarea convergenței în Uniunea Europeană

22 Martie 2023

Uniunea Europeană se angajează să asigure coeziunea economică, socială și teritorială, o creștere economică echilibrată și o convergență economică Read more

Uniunea Europeană se angajează să asigure coeziunea economică, socială și teritorială, o creștere economică echilibrată și o convergență economică ascendentă. Tendințele în materie de convergență dintre statele membre au fost atinse în ultimele decenii atât în dimensiunea economică, cât și în cea socială. Criza a oprit aceste tendințe, iar începând cu anul 2008, performanța statelor membre ale Uniunii Europene a fost marcată de anumite modele de stagnare sau de deviere. 

Read less

Informări recente

EU convergence: Geographical dimension, impact of COVID-19 and the role of policy

Historically, the political debate around EU convergence has gathered momentum in the aftermath of a crisis. In the...

Este Europa deschizătoare de drumuri în ceea ce privește calitatea instituțională?

Calitatea instituțiilor este un factor-cheie în realizarea convergenței economice și sociale ascendente în UE, jucând...

Monitorizarea convergenței în Uniunea Europeană: Privind în urmă pentru a merge înainte – Convergența ascendentă în timpul crizelor

Convergența ascendentă se află în centrul proiectului UE. Statele membre și cetățenii lor fac pasul spre integrarea în...
Top

Performanțele diferite în rândul statelor membre și creșterea inegalităților în statele membre justifică preocuparea comună din diferitRead more

Performanțele diferite în rândul statelor membre și creșterea inegalităților în statele membre justifică preocuparea comună din diferite motive. În primul rând, întrucât acestea contrazic premisa că aprofundarea integrării europene conduce la creșterea coeziunii la nivel național și paneuropean. În al doilea rând, întrucât acestea pot răspândi senzația de nedreptate și inechitate socială în rândul cetățenilor, alimentând sentimentul antieuropean și subminând proiectul european.

Pentru a pune în aplicare inițiativele corecte și pentru a evalua eficacitatea lor în vederea atingerii obiectivului de convergență ascendentă, factorii de decizie necesită dovezi privind dinamica și tendințele divergente atât între statele membre, cât și în interiorul acestora. Este important să se știe dacă aceste tendințe există și dacă ele semnalează o înrăutățire generală a condițiilor de viață și de muncă și dacă distanța dintre grupurile de state membre sau regiuni este în creștere și dacă unele grupuri se mișcă în direcții diferite. 

Forumul Fundației 2017

Forumul Fundației este evenimentul emblematic al Eurofound care a avut loc în perioada 14-15 noiembrie 2017 la Castelul Dublin din Dublin, Irlanda. Discuțiile dintre cei 200 de participanți la nivel înalt din Europa și din afara ei s-au axat pe diferitele perspective ale convergenței în Europa și pe legătura acesteia cu pilonul european al drepturilor sociale. Având în vedere că dimensiunea economică și cea socială sunt două fețe ale aceleiași monede, accentul a fost pus pe convergența ascendentă în ceea ce privește condițiile de viață și de muncă, inclusiv ocuparea forței de muncă.

Consultați prezentările, documentele de referință și programul Forumului

 

Convergența economică și socială ascendentă este considerată un obiectiv comun al uniunii economice și monetare și al Uniunii Europene în ansamblu. Pentru a integra elementul social în centrul acțiunii sale politice, Comisia a proclamat oficial pilonul european al drepturilor sociale în noiembrie 2017. Fiind una dintre prioritățile politice actuale ale Comisiei, acesta „servește drept punct de reper pentru procesul de convergență reînnoit desfășurat la nivelul întregii Europe”.

Activitatea Eurofound

Concentrat pe convergența rezultatelor și a performanțelor statelor membre și a regiunilor, Eurofound monitorizează convergența dintre statele membre în următoarele domenii de cercetare: factorii socio-economici, ocuparea forței de muncă, condițiile de muncă și condițiile de viață. Domeniul socio-economic va include investigarea convergenței reale, adică PIB-ul pe cap de locuitor și alte variabile macroeconomice, precum și accesul la un set larg de servicii și la protecție socială.

Convergența în ceea ce privește ocuparea forței de muncă va fi analizată în principal pe baza intensificării istorice a participării pe piața forței de muncă prin utilizarea datelor Eurostat.

Explorarea convergenței în ceea ce privește condițiile de muncă se va baza pe conceptul de calitate a locului de muncă măsurat prin intermediul Sondajului european privind condițiile de muncă și prin alte surse statistice.

Ancheta privind condițiile de viață va include indicatori obiectivi și subiectivi, inclusiv date extrase din Sondajul european privind calitatea vieții, și va acoperi calitatea societății, condițiile de viață și bunăstarea generală.

Analiza convergenței va avea în vedere, de asemenea, diferite orizonturi temporale, de la tendințe pe termen scurt la tendințe pe termen lung. Ori de câte ori este relevant și în măsura în care este posibil, analiza va fi defalcată pe sex și grupe de vârstă pentru a surprinde diferite tendințe în cadrul populației.

Activitatea de cercetare este organizată pe trei direcții principale. În primul rând, sunt monitorizate cele mai recente tendințe și performanțe convergente și divergente între statele membre și în interiorul statelor membre în domeniile de cercetare amintite mai sus. Apoi, printr-o abordare globală, activitatea de cercetare vizează înțelegerea factorilor determinanți ai acestor tendințe. Studiul va include analiza caracteristicilor instituționale, la nivel macro și micro. În cele din urmă, cercetarea va oferi dovezi care să alimenteze dezbaterea privind inițiativele și opțiunile de promovare a convergenței economice și sociale la nivel european.

Eurofound explorează posibilitatea de a combina indicatorii și de a crea indici sumari, bazându-se pe experiența altor organizații internaționale. Pe baza studiilor anterioare, analizele vor avea în vedere posibilitatea grupării țărilor sau regiunilor pentru a înțelege variațiile dintre ele.

Read less
  • Publications (39)
  • Data
  • Ongoing work (1)

Ongoing work

Research continues in this topic on a variety of themes, which are outlined below with links to forthcoming titles. 

 

Other ongoing work

  • Monitoring convergence in living conditions and providing in-depth analyses of convergence trends among European countries as well as a discussion of policy options to restore convergence among Member States
  • Monitoring convergence in social protection and providing in-depth analyses of convergence trends among European countries as well as a discussion of policy options to restore convergence among Member States
  • Report on regional convergence and inequalities, which investigates evolutions of social imbalances (e.g. unemployment, social exclusion, poverty) at the regional level and examines the relationship between growth, regional disparities and interpersonal inequalities