Monitorizarea schimbărilor structurale și gestionarea restructurării

07 October 2019

Schimbările structurale din economie au numeroase implicații pentru piețele muncii și pentru ocuparea forței de muncă din Europa. Deși dinamismul este necesar pentru ca o economie să fie înfloritoare, pierderea locului de muncă poate constitui o situație de viață cu impact major, iar procesele de restructurare ar trebui să urmărească minimizarea consecințelor negative asupra angajaților.

Factorii de decizie au nevoie de previziuni asupra evoluției piețelor muncii pentru a se asigura că forța de muncă deține competențele necesare angajatorilor în prezent și în viitor. De asemenea, sunt necesare politici care să combată scăderea cererii de forță de muncă și deplasarea lucrătorilor din industriile aflate în declin.

Prin elaborarea Strategiei Europa 2020, Comisia Europeană s-a angajat să depună eforturi pentru a „promova restructurarea sectoarelor aflate în dificultate în direcția unor activități orientate către viitor, inclusiv prin redistribuirea rapidă a competențelor în sectoarele și piețele emergente cu un ritm alert de creștere”. Din punctul de vedere al restructurării, cel mai specific instrument al politicii europene de ocupare a forței de muncă este Fondul european de ajustare la globalizare, care oferă sprijin persoanelor care își pierd locul de muncă în urma schimbărilor structurale majore cauzate de globalizare.

Activitatea Eurofound

Eurofound monitorizează și analizează impactul schimbărilor structurale asupra piețelor europene ale muncii, căutând să ofere răspunsuri, în primul rând, la întrebarea de bază referitoare la categoriile pentru care ocuparea forței de muncă este în creștere sau în scădere. Această întrebare este abordată din mai multe puncte de vedere – în funcție de sector, de ocupație sau de contractul de muncă. Eurofound răspunde la întrebare și din perspectiva calității locurilor de muncă – considerând câștigurile salariale drept un indicator al calității locului de muncă: de exemplu, locurile de muncă nou create sunt dintre cele foarte bine plătite, dintre cele cu un nivel mediu de remunerare sau dintre cele plătite foarte prost? Un aspect esențial al acestei activități se axează pe culegerea de informații referitoare la impactul restructurării asupra ocupării forței de muncă, ceea ce permite surprinderea și analizarea tendințelor ample din activitatea de restructurare din întreaga Europă.

Eurofound a dezvoltat două instrumente prin care furnizează părților interesate informații esențiale, perspective și analize în vederea planificării în funcție de schimbările de pe piața muncii și în vederea elaborării de politici pentru îndeplinirea obiectivelor Europei privind ocuparea forței de muncă.

Monitorul european al restructurărilor (ERM) reprezintă o sursă unică de cunoștințe legate de restructurare și oferă o serie întreagă de informații prin bazele sale de date despre restructurări, instrumentele naționale de sprijin public și legislația națională, precum și studii de caz despre procesele de restructurare.

Monitorul european al locurilor de muncă (EJM) urmărește și analizează modificările care apar în structura ocupării forței de muncă a Europei, în principal din punctul de vedere al ocupațiilor și al sectoarelor, analizând însă și dimensiuni ca: genul, tipul contractului de muncă, studiile și cetățenia. EJM oferă o evaluare calitativă a acestor modificări, utilizând diverse modalități de măsurare a calității locurilor de muncă – salarii, niveluri de calificare și nivel educațional – care arată dacă ocuparea forței de muncă înregistrează

  • un progres: creșterea numărului de locuri de muncă de calitate înaltă;
  • un regres: creșterea numărului de locuri de muncă de calitate scăzută;
  • o polarizare: creșterea numărului la ambele extremități ale spectrului calității, concomitent cu scăderea drastică a numărului de locuri de muncă de calitate medie.

Principalele contribuții

ERM a analizat recent impactul delocalizării și al repatrierii asupra ocupării forței de muncă în Europa. Alte lucrări au analizat situația creării de locuri de muncă în întreprinderile mici și mijlocii (IMM-uri) și eforturile depuse de autoritățile publice pentru a promova ocuparea forței de muncă în această categorie de întreprinderi.

În ceea ce privește EJM, analiza modificărilor apărute în structura ocupării forței de muncă și descrierea tendințelor recente au examinat evoluțiile și din perspectivă globală și pe termen lung.

Resurse privind restructurarea

Ongoing work

  • Flagship report for labour market change, covering labour markets, restructuring and innovation
  • Coverage of cases of transnational restructuring, relevant to current debates 

 

Highlights (12)

Toate (42)

Publications (20)

Articles (15)

News (6)

Events (1)