Noi forme de ocupare a forței de muncă

21 Octombrie 2020

Schimbările sociale, economice și tehnologice din Europa au dat naștere unor noi forme de ocupare în Europa. Multe dintre acestea sunt foarte diferite de „munca” tradițională. Ele transformă relația tradițională unu-la-unu dintre angajator și angajat.Read more

Schimbările sociale, economice și tehnologice din Europa au dat naștere unor noi forme de ocupare în Europa. Multe dintre acestea sunt foarte diferite de „munca” tradițională. Ele transformă relația tradițională unu-la-unu dintre angajator și angajat. De asemenea, sunt caracterizate prin modele neconvenționale de muncă și locuri de desfășurare a muncii.

Read less

Informări recente

Beyondwork2020 – European conference on labour research

On 21 and 22 October 2020, representatives of EU policy makers, research, business and the social partners will meet at...

Back to the future: Policy pointers from platform work scenarios

Platform work– the matching of supply and demand for paid labour through an online platform – is still small in scale...

Regulations to address work–life balance in digital flexible working arrangements

Developments in information and communication technology (ICT) have been among the key drivers of change in working...

EU context

Top

Responsabilii politici din UE sunt interesați de modul în care aceste noi forme de angajare pot contribui la construirea unei piețe a muncii mai flexibile și mai favorabile incluRead more

Responsabilii politici din UE sunt interesați de modul în care aceste noi forme de angajare pot contribui la construirea unei piețe a muncii mai flexibile și mai favorabile incluziunii. Discuțiile se referă, de asemenea, la modalitățile de legalizare a practicilor de muncă nedeclarată și la modul de asigurare a unei protecții sociale adecvate și a unor condiții de muncă acceptabile. O importanță majoră în dezbatere o reprezintă modalitatea de a evita o situație în care aceste noi forme de ocupare sunt mai puțin favorabile pentru lucrători decât tipurile mai consacrate de ocupare .

Comisia Europeană a ridicat problema condițiilor de muncă în nota sa de informare a Forumului social tripartit din 2011 privind punerea în aplicare a inițiativei emblematice a Strategiei Europa 2020 „Agenda pentru noi competențe și locuri de muncă”. În comunicarea sa din 2012 intitulată „Către o redresare generatoare de locuri de muncă”, Comisia a subliniat prioritatea sa de restabilire a dinamicii piețelor de muncă. În aceeași direcție cu această prioritate, Eurofound a lansat un proiect de cartografiere a noilor forme de angajare în Uniunea Europeană și Norvegia.

Activitatea Eurofound

Pentru a reduce deficitul de cunoștințe, Eurofound a început în 2013 să analizeze caracteristicile formelor emergente de ocupare în statele membre ale UE. Studiul a analizat, de asemenea, implicațiile asupra condițiilor de muncă și a pieței de muncă.

Contribuții-cheie

Eurofound a realizat un exercițiu de cartografiere la nivel european pentru a identifica tendințele emergente. Acest exercițiu a dus la clasificarea a nouă categorii largi de noi forme de ocupare care sunt noi sau au devenit din ce în ce mai importante în statele membre europene începând cu anul 2000. O serie de studii de caz, efectuate în cadrul studiului, arată cum funcționează aceste forme de ocupare în statele membre și efectele lor asupra condițiilor de muncă și a pieței de muncă.

Eurofound continuă să examineze mai în detaliu unele dintre noile tendințe identificate. Cercetarea din 2016 a analizat în special potențialul câștig pentru ambele părți, atât pentru angajatori, cât și pentru angajați, al schimbului strategic de angajați.

Un studiu comun realizat de Eurofound și Organizația Internațională a Muncii analizează efectele telemuncii și ale muncii mobile în domeniul TIC (T/MTIC) asupra pieței de muncă. 

Resurse

Read less

Key outputs over the years

Show more (8)
  • Publications (47)
  • Data
  • Ongoing work (4)

Data

A selection of related data on this topic are linked below. 

Ongoing work

Research continues in this topic on a variety of themes, which are outlined below with links to forthcoming titles. 

 

Other ongoing work

  • Exploring potential scenarios related to platform work