Noi forme de ocupare a forței de muncă

24 Iunie 2022

Noile forme de ocupare a forței de muncă reprezintă termenul generic pentru formele mai diversificate de ocupare care au apărut sau care au câștigat importanță începând cu anulRead more

Noile forme de ocupare a forței de muncă reprezintă termenul generic pentru formele mai diversificate de ocupare care au apărut sau care au câștigat importanță începând cu anul 2000. Pe lângă raporturile de muncă tradiționale, noile forme de muncă se caracterizează prin schimbarea modelelor de muncă, a relațiilor contractuale, a locurilor, duratei și programului de lucru, prin utilizarea sporită a tehnologiilor informației și comunicațiilor (TIC) sau printr-o combinație între acestea. 

Read less

Informări recente

Platform cooperatives ensure caring in the sharing economy

Whether it is couch surfing, baby-sitting, pizza delivery or getting Ikea furniture assembled by somebody who can do it...

Era digitală: Implicațiile automatizării, digitalizării și platformelor digitale asupra muncii și ocupării forței de muncă

Schimbările tehnologice se accelerează pe măsură ce se extinde capacitatea dispozitivelor electronice de a stoca,...

Initiatives to improve conditions for platform workers: Aims, methods, strengths and weaknesses

The rapid rise of the platform economy has led to a marked transformation of European labour markets, and existing...

Contextul UE

Top

Schimbările sociale, economice și tehnologice din Europa au dat naștere unor noi forme de ocupare a forței de muncă pe întregul continent. Pandemia de COVID-19 a dus, de asemenea, la creșterea dimensiunii și a sferei de aplicare a noilor forme de ocupare.Read more

Schimbările sociale, economice și tehnologice din Europa au dat naștere unor noi forme de ocupare a forței de muncă pe întregul continent. Pandemia de COVID-19 a dus, de asemenea, la creșterea dimensiunii și a sferei de aplicare a noilor forme de ocupare. Multe dintre acestea sunt foarte diferite de „munca” tradițională. Ele transformă relația tradițională directă dintre angajator și angajat. De asemenea, sunt caracterizate prin modele de muncă și locuri de muncă neconvenționale.

Factorii de decizie din UE sunt interesați de modul în care aceste noi forme de ocupare pot contribui la construirea unei piețe a muncii mai rezistente și mai favorabile incluziunii. Dezbaterile vizează, de asemenea, modul prin care se poate asigura o protecție socială adecvată și condiții de muncă decente. O importanță majoră în dezbatere constă în modul de a evita o situație în care aceste noi forme de ocupare sunt mai puțin favorabile pentru lucrători decât tipurile mai consacrate.

În 2017, Comisia Europeană, Parlamentul European și Consiliul au proclamat Pilonul european al drepturilor sociale, stabilind 20 de principii de bază esențiale pentru buna funcționare a piețelor muncii. Planul de acțiune pentru 2021 care îl însoțește subliniază că digitalizarea și schimbările aduse în lumea muncii de pandemie justifică o dezbatere politică amplă care se va concentra nu numai pe nivelurile de participare pe piața muncii, ci și pe condițiile de muncă adecvate care stau la baza locurilor de muncă de calitate.

Comisia a adus în discuție și problema condițiilor de muncă, în comunicarea sa intitulată „Conturarea viitorului digital al Europei”. Condițiile bune de muncă se află în centrul unei tranziții digitale reușite, care ar promova inovația și răspândirea tehnologiei.

Activitatea Eurofound privind noile forme de ocupare a forței de muncă are legătură cu prioritatea Comisiei pentru perioada 2019-2024 privind o Europă pregătită pentru era digitală.

Read less

Cercetare

Top

Pentru a reduce deficitul de cunoștințe, Eurofound analizează din anul 2013 caracteristicile formelor emergente de ocupare în statele membre ale UE. Studiul a analizat, de asemenea, implicațiile asupra condițiilor de muncă și a pieței muncii.

Read more

Pentru a reduce deficitul de cunoștințe, Eurofound analizează din anul 2013 caracteristicile formelor emergente de ocupare în statele membre ale UE. Studiul a analizat, de asemenea, implicațiile asupra condițiilor de muncă și a pieței muncii.

Clasificarea noilor forme de ocupare a forței de muncă

În 2015, Eurofound a realizat un exercițiu de cartografiere la nivel european pentru a identifica tendințele emergente. Acest exercițiu a dus la clasificarea a nouă tipuri mari de ocupare care sunt noi sau au devenit din ce în ce mai importante în statele membre ale UE începând cu anul 2000: partajarea personalului, împărțirea muncii, munca ocazională pe bază de bonuri, managementul provizoriu, activități cu caracter ocazional, munca mobilă bazată pe TIC, munca pe platformă, portofoliul de muncă și locurile de muncă colaborative. O serie de studii de caz, efectuate în cadrul studiului, arată cum funcționează aceste forme de ocupare în statele membre și efectele lor asupra condițiilor de muncă și a pieței muncii.

În 2020, Eurofound a realizat o anchetă de monitorizare a noilor forme de ocupare, care a urmărit amploarea, sfera și incidența acestora și a subliniat importanța lor tot mai mare pentru piețele muncii din Europa.

Noile tendințe emergente

Eurofound continuă să examineze mai în detaliu unele dintre noile tendințe identificate. Cercetarea din 2016 a analizat în special potențialul câștig pentru ambele părți, atât pentru angajatori, cât și pentru angajați, al schimbului strategic de angajați. În 2020, un studiu privind telemunca și munca mobilă bazată pe TIC (T/MTIC) a analizat implicațiile acestor regimuri asupra ocupării forței de muncă și a condițiilor de muncă.

Read less

Publicații-cheie de-a lungul anilor

Show more (12)

Mesaje-cheie

Top
  • Ocuparea standard a forței de muncă este încă dominantă în UE, dar piețele europene ale muncii sunt caracterizate de forme de ocupare din ce în ce mai diverse. 
  • Se estimează că unele forme noi de ocupare vor continua să se dezvolte, datorită tranziției duble verzi și digitale și economiei neutre din punct de vedere al carbonului. Cu toate acestea, unele forme noi de ocupare pot fi afectate negativ din cauza impactului pandemiei de COVID-19 asupra economiei și a pieței muncii.
  • Multe forme noi de ocupare sunt determinate de nevoia de flexibilitate a angajatorilor/clienților sau a lucrătorilor. Când se dezvoltă noi forme de ocupare, este esențial să se urmărească ca această flexibilitate să nu diminueze protecției lucrătorilor.
  • Timpul de lucru, reprezentarea, împreună cu securitatea și sănătatea trebuie să facă obiectul unor dispoziții pentru mai multe forme noi de ocupare, inclusiv munca mobilă bazată pe TIC, munca pe platformă, activitățile cu caracter ocazional și munca ocazională pe bază de bonuri.
  • În cazul unora dintre formele noi de ocupare, ambiguitatea statutului profesional al lucrătorilor ar putea contribui la segmentarea pieței muncii.
Read less

Publicații și date

Top

Secțiunile de mai jos oferă acces la o gamă largă de publicații, date și lucrări în derulare privind acest subiect. 

  • Publicații (55)
  • Date
  • Activități în derulare (1)

Date

A selection of related data on this topic are linked below. 

Activități în derulare

Cercetările legate de acest subiect continuă pe o varietate de teme, care sunt evidențiate mai jos, cu linkuri către titlurile viitoare.