Calitatea vieții și serviciile publice

9 Septembrie 2020

Calitatea vieții este un concept larg, care se referă la o serie de dimenRead more

Calitatea vieții este un concept larg, care se referă la o serie de dimensiuni diferite. Acest concept cuprinde atât factori obiectivi, precum sănătatea, statutul profesional și condițiile de viață, cât și evaluări subiective ale situației individuale de viață a unei persoane și percepția asupra calității societății. Accesibilitatea și calitatea serviciilor publice sunt factori determinanți ai calității vieții. Aceste servicii, inclusiv serviciile de sănătate și de îngrijire, învățământul și locuințele, vin în sprijinul protecției sociale, al coeziunii și ai incluziunii și sunt strâns legate de nivelurile de încredere în administrația publică și în instituții.

În acest context, factorii de decizie din zilele noastre se confruntă cu provocări critice, printre care impactul crizei financiare, îmbătrânirea demografică, mobilitatea și migrația internă în cadrul UE. Platforma europeană de combatere a sărăciei și a excluziunii sociale este o inițiativă emblematică a Strategiei Europa 2020 a Comisiei, care stabilește obiective ambițioase în vederea reducerii sărăciei. De asemenea, sunt necesare investiții sociale pentru a sprijini cetățenii să participe pe deplin la viața socială și la ocuparea forței de muncă. Pachetul privind investițiile sociale promovează politici sociale mai eficiente și mai eficace, precum și strategii de incluziune activă mai performante în statele membre. În aprilie 2017, Comisia a lansat pachetul pilonului european al drepturilor sociale, care cuprinde principiile și drepturile privind accesul la servicii publice și calitatea serviciilor publice în ceea ce privește egalitatea de șanse, protecția și incluziunea socială.

Read less

Recent updates

EU Open Data Explained - Webinar on Living, Working and COVID-19

A joint webinar with Eurofound and Publications Office of the European Union Date: 22 July Time: 14.00 – 14.45 (Irish...

Living and working in Europe 2019

Living and working in Europe, Eurofound’s 2019 yearbook, provides a snapshot of the latest developments in the work and...
Top

Activitatea Eurofound

Read more

Activitatea Eurofound

În ultimele patru decenii, Eurofound a cercetat și a analizat multe dintre aceste aspecte. Au fost culese date din întreaga Europă cu privire la o serie de dimensiuni ale calității vieții – nivelul de trai, sănătatea, bunăstarea subiectivă, familia, excluziunea socială, îngrijirea și echilibrul între viața profesională și cea privată, locuințele și mediul de viață, serviciile publice și calitatea societății.

Principalele contribuții

Sondajul european privind calitatea vieții (EQLS), efectuat de Eurofound, a cules date armonizate și în întregime comparabile referitoare la condițiile de viață și la calitatea vieții europenilor și ale persoanelor din țările candidate începând cu anul 2003. Cele patru cicluri ale sondajului desfășurate până în prezent furnizează informații cuprinzătoare privind evoluția calității vieții pentru diferitele grupuri socio-economice.

Analiza celui de-al treilea ciclu (2012) oferă o imagine de ansamblu asupra efectelor crizei la momentul respectiv, precum și cunoștințe despre tendințele înregistrate în materie de calitate a vieții începând cu anul 2003. Constatările oferă perspective suplimentare asupra anumitor aspecte precum bunăstarea subiectivă sau inegalitățile sociale și asupra unor probleme cu care se confruntă anumite grupuri, de exemplu tinerii sau lucrătorii cu vârsta peste 50 de ani.

Alte proiecte de cercetare separate, precum și analizele provenite din EQLS, au constituit baza unor rapoarte ale Eurofound privind o serie de aspecte conexe, printre care se numără educația și îngrijirea copiilor preșcolari, condițiile de locuit necorespunzătoare și modul în care pensionarea parțială poate contribui la prelungirea vieții profesionale.

Read less

Receive updates

Subscribe to updates on our work in the area of Calitatea vieții și serviciile publice

Abonare

Key outputs over the years

Show more (12)
  • Publications (404)
  • Data
  • Ongoing work (6)

Eurofound publications come in a variety of formats, including reports, policy briefs, blogs, articles and presentations. 

Data

A selection of related data on this topic are linked below. 

Ongoing work

Research continues in this topic on a variety of themes, which are outlined below with links to forthcoming titles. 

 

Other ongoing work

  • Exploring wealth and transmission of (dis-)advantage in the context of social mobility, with the possibility to inform policymakers about equality of opportunity and fairness in society 
  • Mapping developments in advisory for household debt in EU countries as well as identifying barriers to access these services to combat poverty and assessing take-up
  • Analysing differences and inequalities in access to social services of general interest in the EU and assessing the nature and extent of convergence/divergence

 

Receive updates

Subscribe to updates on our work in the area of Calitatea vieții și serviciile publice

Any personal data (names, e-mail, etc.) that you provide to us by completing the forms which appear on our website (e.g. comment forms) will be processed in accordance with Regulation (EU) 2018/1725 of the European Parliament and of the Council of 23 October 2018 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data by the Union institutions, bodies, offices and agencies and on the free movement of such data. The purpose of collection of personal data is to allow interaction between Eurofound and external users who provide their feedback on or express their interest in our work.

You have the right to obtain access to and rectification of your personal data. You may also, under certain circumstances, ask to have this data blocked or request the erasure of personal data which you consider to have been unlawfully processed; or object to the processing of your personal data at any time on legitimate compelling grounds relating to your particular situation.