Calitatea vieții și serviciile publice

11 February 2020

Calitatea vieții este un concept larg, care se referă la o serie de dimensiuni diferite. Acest concept cuprinde atât factori obiectivi, precum sănătatea, statutul profesional și condițiile de viață, cât și evaluări subiective ale situației individuale de viață a unei persoane și percepția asupra calității societății. Accesibilitatea și calitatea serviciilor publice sunt factori determinanți ai calității vieții. Aceste servicii, inclusiv serviciile de sănătate și de îngrijire, învățământul și locuințele, vin în sprijinul protecției sociale, al coeziunii și ai incluziunii și sunt strâns legate de nivelurile de încredere în administrația publică și în instituții.

În acest context, factorii de decizie din zilele noastre se confruntă cu provocări critice, printre care impactul crizei financiare, îmbătrânirea demografică, mobilitatea și migrația internă în cadrul UE. Platforma europeană de combatere a sărăciei și a excluziunii sociale este o inițiativă emblematică a Strategiei Europa 2020 a Comisiei, care stabilește obiective ambițioase în vederea reducerii sărăciei. De asemenea, sunt necesare investiții sociale pentru a sprijini cetățenii să participe pe deplin la viața socială și la ocuparea forței de muncă. Pachetul privind investițiile sociale promovează politici sociale mai eficiente și mai eficace, precum și strategii de incluziune activă mai performante în statele membre. În aprilie 2017, Comisia a lansat pachetul pilonului european al drepturilor sociale, care cuprinde principiile și drepturile privind accesul la servicii publice și calitatea serviciilor publice în ceea ce privește egalitatea de șanse, protecția și incluziunea socială.

Subscribe now and receive updates on Eurofound's work in the area of Calitatea vieții și serviciile publice

Activitatea Eurofound

În ultimele patru decenii, Eurofound a cercetat și a analizat multe dintre aceste aspecte. Au fost culese date din întreaga Europă cu privire la o serie de dimensiuni ale calității vieții – nivelul de trai, sănătatea, bunăstarea subiectivă, familia, excluziunea socială, îngrijirea și echilibrul între viața profesională și cea privată, locuințele și mediul de viață, serviciile publice și calitatea societății.

Principalele contribuții

Sondajul european privind calitatea vieții (EQLS), efectuat de Eurofound, a cules date armonizate și în întregime comparabile referitoare la condițiile de viață și la calitatea vieții europenilor și ale persoanelor din țările candidate începând cu anul 2003. Cele patru cicluri ale sondajului desfășurate până în prezent furnizează informații cuprinzătoare privind evoluția calității vieții pentru diferitele grupuri socio-economice.

Analiza celui de-al treilea ciclu (2012) oferă o imagine de ansamblu asupra efectelor crizei la momentul respectiv, precum și cunoștințe despre tendințele înregistrate în materie de calitate a vieții începând cu anul 2003. Constatările oferă perspective suplimentare asupra anumitor aspecte precum bunăstarea subiectivă sau inegalitățile sociale și asupra unor probleme cu care se confruntă anumite grupuri, de exemplu tinerii sau lucrătorii cu vârsta peste 50 de ani.

Alte proiecte de cercetare separate, precum și analizele provenite din EQLS, au constituit baza unor rapoarte ale Eurofound privind o serie de aspecte conexe, printre care se numără educația și îngrijirea copiilor preșcolari, condițiile de locuit necorespunzătoare și modul în care pensionarea parțială poate contribui la prelungirea vieții profesionale.

Ongoing work

Other topics addressed will include:

  • Exploring wealth and transmission of (dis-)advantage in the context of social mobility, with the possibility to inform policymakers about equality of opportunity and fairness in society 
  • Report to examine fairness and optimism for the future and their relationship to people’s perceptions and realities (objective indicators of social and economic situation and living standards)
  • Examining services for labour market integration of people with disabilities based on data from the EQLS 2016 to support policymaking in designing relevant and efficient services
  • Mapping developments in advisory for household debt in EU countries as well as identifying barriers to access these services to combat poverty and assessing take-up
  • Analysing differences and inequalities in access to social services of general interest in the EU and assessing the nature and extent of convergence/divergence

 

Highlights (14)

Toate (400)

Publications (210)

Articles (121)

News (41)

Events (28)