Calitatea vieții și calitatea societății

13 Noiembrie 2020

Pe lângă circumstanțele și condițiile individuale, și calitatea societății are un impact major asupra bunăstării cetățenilor și asupra calitățRead more

Pe lângă circumstanțele și condițiile individuale, și calitatea societății are un impact major asupra bunăstării cetățenilor și asupra calității vieții. În ultimii ani, europenii au semnalat o scădere a încrederii în societate și în instituții, tensiuni sociale, insecuritate economică și socială, precum și inegalități și nedreptăți percepute.

Pentru factorii de decizie care caută mijloace eficace de îmbunătățire a calității vieții europenilor și de remediere a situației segmentelor defavorizate ale societății, este esențial să existe o bază solide de dovezi privind anumite grupuri sociale.

Pachetul privind investițiile sociale al Comisiei Europene, lansat în 2013, reprezintă răspunsul la criză al politicii sociale a UE, în sprijinul unei societăți mai echitabile și mai favorabile incluziunii. Acesta îndeamnă statele membre să mărească investițiile sociale și să‑și folosească mai bine bugetele sociale în vederea adaptării la provocările economice și demografice, acordând o atenție deosebită strategiilor pentru incluziunea activă. De asemenea, documentul de reflecție al Comisiei privind dimensiunea socială a Europei, publicat în aprilie 2017, prezintă posibilități de menținere a standardelor de viață actuale și de promovare a unei unități sporite în societățile europene.

Read less

Informări recente

Watch the webinar - Being young in the COVID-19 pandemic

From 11:00 IST (12:00 CET) to 12:00 IST (13:00 CET) on 23 October 2020, Eurofound ran a webinar jointly with the...

Living, working and COVID-19

This report presents the findings of the Living, working and COVID-19 e-survey, carried out by Eurofound to capture the...

EU Open Data Explained - Webinar on Living, Working and COVID-19

A joint webinar with Eurofound and Publications Office of the European Union Date: 22 July Time: 14.00 – 14.45 (Irish...
Top

Activitatea Eurofound

Read more

Activitatea Eurofound

Începând din 2003, Eurofound culege date prin intermediul sondajului european privind calitatea vieții (EQLS), care se desfășoară o dată la patru ani.

Principalele contribuții

Eurofound analizează atât aspectele obiective, cât și pe cele subiective ale calității vieții. Cel de al treilea EQLS, efectuat în 2012, a examinat impactul crizei și tendințele înregistrate de-a lungul timpului începând din 2003, identificând și noi indicatori ai progresului social. Ca mențiune specială, cercetarea a explorat modul în care europenii percep calitatea societăților lor, analizând încrederea în oameni și în instituții, și tensiunile percepute între grupurile sociale, de exemplu dintre bogați și săraci, dintre lucrători și superiorii lor, dintre grupurile etnice și religioase. De asemenea, Eurofound oferă lucrătorilor și persoanelor care asigură servicii informale de îngrijire cunoștințe despre problemele legate de echilibrul dintre viața profesională și cea privată, precum și despre implicațiile responsabilităților de îngrijire din punctul de vedere al ocupării, al muncii și al calității vieții.

Utilizând și alte surse pe lângă EQLS, agenția a examinat situația socială a anumitor grupuri, în special a tinerilor și a persoanelor cu vârsta peste 50 de ani, și a efectuat cercetări pentru a evalua inițiative de politică inovatoare în sprijinul contribuției acestora la societate. În plus, cercetarea a examinat diferențele de calitate a vieții dintre zonele urbane și cele rurale, analizând aspecte ca: excluziunea socială, condițiile de viață și încrederea în administrația publică locală. Eurofound a prezentat și situația încrederii în instituțiile politice naționale și europene, precum și pe cea a angajamentului civic în timpul crizei.

Programul de cercetare actual al Eurofound valorifică noile date din al patrulea EQLS, reunind dimensiunea individuală cu cea societală și aspectele subiective ale bunăstării cu cele obiective. Aceste informații fac ca Eurofound să poată prezenta o imagine de ansamblu a principalelor schimbări în ceea ce privește bunăstarea și condițiile de viață față de anul 2003, punând un accent special pe diferențele dintre generații din punctul de vedere al calității vieții. În special, analiza se concentrează asupra unor factori locali ai calității vieții care nu au fost explorați pe larg în cercetările anterioare privind bunăstarea, cum ar fi:

  • modul de implicare a comunităților;
  • modul de organizare a serviciilor și a facilităților;
  • calitatea locuințelor;
  • siguranța mediului local.

În ceea ce privește calitatea societății, Eurofound va cerceta în continuare coeziunea socială, precum și tensiunile sociale. De asemenea, va analiza modul în care s-a dezvoltat încrederea în instituțiile naționale și în alte persoane, precum și insecuritatea socială și economică și participarea în cadrul societății. Eurofound încearcă să identifice relevanța acestor aspecte din punctul de vedere al politicilor și să stabilească nevoile de informații ale factorilor de decizie.

Read less

Key outputs over the years

Show more (12)
  • Publications (160)
  • Data
  • Ongoing work (3)

Data

A selection of related data on this topic are linked below.

Ongoing work

Research continues in this topic on a variety of themes, which are outlined below with links to forthcoming titles.

 

Other ongoing work

  • Exploring wealth and transmission of (dis-) advantage in the context of social mobility, with the possibility to inform policymakers about equality of opportunity and fairness in society