Annual reports

66 items found
 • 13 august 2009 | Annual report

  This publication contains the annexes to Eurofound's annual report for 2008, including details of budget, governance, staff, events and publications during that year.

 • 22 jún 2009 | Annual report

  2008 marked the completion of Eurofound’s four-year programme, Changing Europe: Better work, better life. Eurofound built on its work of previous years in providing comparative information, research and analysis on living and working conditions, industrial relations and the management of change for key actors in the field of EU social policy. As outlined in the 2005–2008 programme, Eurofound’s work is divided into three key tasks: monitoring and understanding change, researching and exploring what works, and communicating and sharing ideas and experience. Within these three tasks, its activities fall into four thematic areas: employment, industrial relations and partnership, work–life balance and social cohesion.

 • 03 december 2008 | Annual report

  Over the course of 2007, Eurofound built on its work of previous years in providing comparative information, research and analysis on living and working conditions, industrial relations and the management of change for key actors in the field of EU social policy. As outlined in its four-year work programme for 2005–2008, Eurofound’s work is divided into three key tasks: monitoring and understanding change, researching and exploring what works, and communicating and sharing ideas and experience. Within these three tasks, its activities fall into four thematic areas: employment, industrial relations and partnership, work–life balance and social cohesion.

 • 03 december 2008 | Annual report

  This publication contains the annexes to the Annual report 2006. See Annual report 2006.

 • 03 december 2008 | Annual report

  This publication contains the annexes to the Annual report 2007.

 • 03 december 2008 | Annual report

  Rok 2005 bol prvým rokom nového štvorročného pracovného programu 2005–2008. Energicky a ambiciózne začala nadácia plniť nový program „Meniaca sa Európa: lepšia práca, lepší život“. Pripravila rad výskumných projektov, aby pokryla štyri prioritné témy: vytváranie viac a lepších pracovných miest, rovnováha medzi pracovným a osobným životom, podpora účasti a partnerstva a budovanie sociálnej súdržnosti. Dôležitou udalosťou na konci roku bolo menovanie Jorma Karppinena za nového riaditeľa nadácie, ktorý prevzal funkciu v decembri.

 • 03 december 2008 | Annual report

  Tlaky globalizácie a demografické zmeny sa výraznejšie prejavili v roku 2006, roku, v ktorom sa Európska únia pripravovala na ďalšie rozšírenie svojich hraníc o Bulharsko a Rumusko. Politici na európskej aj národnej úrovni čelia dôležitým rozhodnutiam v otázkach súvisiacich s migráciou, zamestnanosťou, vzdelaním, rovnakými príležitosťami a sociálnou politikou. Nadácia počas roka 2006 poskytovala špičkové poznatky a informácie o všetkých týchto aj ďalších otázkach.

 • 03 december 2008 | Annual report

  This document contains a complete set of annexes to the annual report dealing with the budget, organisation, staffing, publications and activities of the Foundation during 2005.

 • 03 december 2008 | Annual report

  The annual report provides an overview of the Foundation's activities for 2004. This document contains a complete set of annexes dealing with the budget, organisation, staffing, publications and activities of the Foundation during 2004.

 • 14 júl 2008 | Annual report

  Quality of work and employment is a key priority in the European Union. This fifth annual review of working conditions in the EU examines a range of issues and challenges related to working life and the workplace. It focuses in particular on four critical dimensions: career development and employment security, health and well-being, skills and competence development, and work–life balance.

Stránky