Work programmes

29 items found

Every four years Eurofound reviews its strategy and the orientation to be given to its work and after widespread consultation prepares a four-year rolling programme. Within the context of the four-year programme, a detailed annual programme of work is prepared and proposed for adoption by the Management Board.

The programmes are the outcome of detailed deliberations of the groups making up the Management Board as well as with the Institutions of the Union.

 • 20 november 2012 | Work programme

  Zatiaľ čo nadácia Eurofound pripravuje nový štvorročný pracovný program, Európa čelí niektorým obrovským výzvam. Vyhliadky na hospodársky a sociálny rozvoj v Európe a v ďalších častiach sveta sú čoraz nejasnejšie. Priority programu, ktorý bol vypracovaný s ohľadom na súčasné sociálne a hospodárske súvislosti a s dôrazom na tieto kľúčové naliehavé požiadavky, odrážajú okamžitú výzvu vyrovnať sa s krízou, ako aj so strednodobou ambíciou dosiahnuť pokrok smerom ku konkurencieschopnej a spravodlivej Európe, a to, samozrejme, s celkovou ambíciou vidieť Európu „späť na správnej ceste“. Tento program vychádza z 30 rokov výskumu a odborných posudkov, ktoré využívajú európske rozhodovacie orgány ako inštitúcie EÚ, národné vlády a sociálni partneri, a obsahuje strategický rámec na prácu Európskej nadácie pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok na obdobie rokov 2013 – 2016.

 • 03 január 2012 | Work programme

  The year 2012 marks the last year of Eurofound’s four-year 2009–2012 work programme Europe at work: Better life and opportunities for all. The drivers of change listed in the four-year-programme – globalisation, technological change, climate change and the demographic challenge – remain, but due to the financial and economic crisis, emphasis has shifted, and the impact of the crisis as well as the issues of stimulating growth and job creation have gained prominence. While continuing to focus on the completion of work under the current 4 year programme, the discussion on the priorities for the next four years will be a key part of Eurofound’s strategic work during 2012.

 • 31 január 2011 | Work programme

  The four drivers of change identified in Eurofound’s 2009-2012 work programme, globalisation, demographic change, technological change and climate change, remain challenges at global and European levels. These challenges are reflected in the Europe 2020 strategy. The demographic changes in particular are amplified in dealing with the impact of the recession. The impact of the economic and employment crisis sees greater emphasis on some socio-economic priorities, such as: Measures to stimulate job creation, competitiveness and employment; Labour market activation, youth employment and ageing workforce; Structural reforms in Member States to ensure long-term sustainability of their public finances and social protection systems; Reducing poverty and social exclusion. Against this background Eurofound will address in 2011 the growing challenges for: Sustainable, efficient and effective public sector; and Job creation, European structural weaknesses and competitiveness developments.

 • 25 január 2010 | Work programme

  This is the second annual programme of the four-year period and continues Eurofound’s work in the following three research focus areas: employment growth and supply of labour in changing labour markets, more and better jobs and higher productivity through partnership, and promotion of social inclusion and sustainable social protection. The 2010 programme gives more emphasis to the impacts of the current economic and financial crisis on the employment, working conditions and quality of life of Europeans. It will include crisis-related research on restructuring, labour markets and wages as analysed by the new European Jobs Monitor and studies on flexicurity. Longer-term impacts of the recession will be examined in the context of the combined effects of recession and demographic change, as well as studies of new forms of corporate ownership and governance; the impacts of the recession on social dialogue structures will also be considered.

 • 09 február 2009 | Work programme

  2009 is the first year of the four-year programme 2009–2012, which is designed to produce comparative analysis and forward looking studies of the impact of the key drivers of change: globalisation, technological innovation, demographic trends and climate change on living and working conditions in Europe. The programme aims to identify practical approaches and best practices to directing changes successfully as Europe moves towards the post-Lisbon era.

 • 22 január 2009 | Work programme

  Eurofound’s research and communication activities during the period 2009–2012 will be closely linked to European policy responses to the major drivers of change, analysing and anticipating their impact on living and working conditions. Eurofound will use its expertise in working conditions, industrial relations, living conditions and anticipation and management of change, and will continue research in these areas. The 2009–2012 research and communication activities are grouped into three broad focus areas: employment growth and supply of labour in changing labour markets; more and better jobs and higher productivity through partnership; and promotion of social inclusion and sustainable social protection.

 • 22 január 2008 | Work programme

  Tento dokument poskytuje prehľad aktivít, ktoré nadácia plánuje na rok 2008 v rámci svojho štvorročného programu na roky 2005 – 2008 s názvom „Meniaca sa Európa: lepšia práca, lepší život“.

 • 19 január 2007 | Work programme

  Témy výskumu na rok 2007 sú zahrnuté do širších strategických výskumných tém štvorročného programu na roky 2005 – 2008 a niektoré sú pokračovaním práce z roku 2006. Rovnaké príležitosti sú v roku 2007 prioritou vzhľadom na skutočnosť, že rok 2007 je Európskym rokom rovnakých príležitostí pre všetkých. Prioritnou oblasťou činnosti bude aj flexikurita. S ohľadom na záujmy zainteresovaných partnerov, politickú agendu EÚ a strategické smerovanie nadácie, sú v roku 2007 prioritné tieto aktuálne výskumné a komunikačné oblasti: Účinky a výzvy globalizácie s ohľadom na štrukturálne zmeny, podnikové stratégie, zamestnanosť, prácu a kvalitu života v Európe; Mobilita, migrácia a integrácia migrantov; Budúce trendy, výzvy a vyhliadky v sociálnych partnerstvách: globalizácia, prispôsobivosť, riadenie, rozvoj zamestnanosti, flexikurita a zamestnateľnosť; Kvalita práce, vývoj pracovísk: inovácia, produktivita, atraktívne pracovisko, pracovné podmienky a zmeny štruktúry a kvality pracovných miest; Rozmanitosť, rovnaké príležitosti a rovnováha medzi pracovným a osobným životom; Demografická zmena, mladé a starnúce pracovné sily, reorganizácia práce v priebehu života.

 • 14 november 2005 | Work programme

  This document gives an overview of the activities planned by the Foundation for 2006, within the framework of its four-year programme 2005-2008, Changing Europe, better work, better life. The priorities are as follows: employment creation in a competitive global environment, characterised by restructuring, innovation and mobility with specific attention to SMEs; the anticipation and management of change and the role of social partners (and partnerships) at national, regional and company level; the necessity and potential of meeting both economic and social needs over the life course – addressing the work-life balance and social inclusion; the reform of social protection and labour market policies and their implications for access to more and better jobs.

 • 26 január 2005 | Work programme

  Within the framework of its 2005-2008 four-year work programme, ‘Changing Europe, better work, better life’, this document defines the priorities for the first year: 2005. It presents a coherent set of activities aimed at supporting the key players in European social policymaking, following the leitmotif of the new four-year programme - realising the objectives of the Lisbon strategy. The Foundation's programme of work for 2005 was adopted by the Administrative Board at its meeting on 22 October 2004.

Stránky