Kontaktná kancelária v Bruseli

Úloha

Kontaktná kancelária v Bruseli prispieva k strategickému riadeniu a celkovej komunikačnej politike nadácie Eurofound zameranej na jej zúčastnené strany na úrovni EÚ.

Jej poslaním je:

  • posilniť zviditeľnenie a vplyv výskumu nadácie Eurofound na tvorbu politiky na úrovni EÚ rozvíjaním a rozširovaním spolupráce s inštitúciami EÚ (Európska komisia, Európsky parlament, Európsky hospodársky a sociálny výbor, Výbor regiónov) a so zástupcami sociálnych partnerov a občianskej spoločnosti. Takáto spolupráca sa môže uskutočňovať formou ad hoc žiadostí o informácie na základe existujúcich údajov nadácie Eurofound.
  • monitorovať vývoj v tvorbe politiky EÚ v mene nadácie Eurofound.

Tím v kontaktnej kancelárii v Bruseli tvorí vedúci kontaktnej kancelárie v Bruseli Pierre Baussand a informačné pracovníčky Marina PatriarkaYolandou Torres Revenga.

Kontaktné informácie

Avenue d’Auderghem, 20
B – 1040 Brussels
Belgium

E-mail: Eurofound.brusselsoffice@eurofound.europa.eu