Informačné centrum

Informačné centrum poskytuje zamestnancom, výskumníkom a návštevníkom prístup k vlastným a vonkajším informačným zdrojom nadácie Eurofound. Centrum využíva špecializované knižničné služby, s cieľom zabezpečiť priamy prístup k informačným zdrojom, ktoré zahŕňajú bibliografické databázy, noviny a bulletiny EÚ, elektronické publikácie a referenčné materiály. Návštevníci a zamestnanci sa môžu k týmto informáciám dostať prostredníctvom intranetu nadácie Eurofound.

Informácie o činnostiach nadácie Eurofound sú dostupné verejnosti a všetkým zainteresovaným stranám, ktoré sú vítané v Informačnom centre (po ohlásení) a pri využívaní jeho interentových služieb. Návštevníci Informačného centra by sa mali obrátiť na p. Jana Vandamma.