Demokracia a dôvera počas pandémie COVID-19 

Eurofound’s unique e-survey, Living, working and COVID-19, provides a snapshot of the impact of the pandemic on people’s lives, with the aim of helping policymakers to bring about an equal recovery from the crisis. Three rounds of the e-survey have been carried out to date.

 • Round 1: Launched on 9 April 2020 when most Member States were in their first lockdown
 • Round 2: July 2020 when economies and societies were gradually reopening
 • Round 3: March 2021, almost a year on, as countries were still dealing with various levels of lockdown to curb the spread of new strains of the virus, while vaccination programmes were rolled out.

The data cover a range of topics including trust in institutions, trust in people, trust in science, satisfaction with democracy and use of (social) media. Compare the data for each round and explore by country, gender and age.

Hlavné zistenia

 • Dôvera v inštitúcie sa prudko znížila, najmä dôvera v národné vlády, ktorá klesla zo 4,6 % v lete 2020 na 3,9 % na jar 2021. V 14 členských štátoch došlo k výraznému poklesu od roku 2020, pričom dôvera v národné vlády vo všetkých členských štátoch klesla pod úroveň zaznamenanú na začiatku pandémie. Rovnako klesla aj dôvera v EÚ, ale je stále vyššia ako dôvera v národné vlády.  

 • Na obnovenie dôvery vo vlády a EÚ bude nevyhnutné pochopiť a riešiť potreby ľudí po kríze COVID-19. Pri poskytovaní podpory občanom a reagovaní na ich obavy zohráva dôležitú úlohu diskusia o budúcnosti Európy, a to najmä v časoch, keď sa EÚ zotavuje z pandémie a prechádza na ekologickejšie a digitálnejšie hospodárstvo EÚ.

 • S cieľom zabrániť tomu, aby tí, ktorí sú najviac postihnutí vplyvom krízy, ďalej zaostávali, tvorcovia politík budú musieť zaujať holistický prístup k poskytovaniu podpory. Ak sa nezabráni pokračujúcemu prehlbovaniu nerovností medzi občanmi a medzi členskými štátmi, hrozí ďalšie oslabenie dôvery Európanov v ich inštitúcie, ako aj vyvolanie politickej nespokojnosti. 

Background and data collection

 • FieldworkRound 1: 9 April–1 May 2020; Round 2: 22 June–27 July 2020; Round 3: 15 February–30 March 2021 
 • Sample sizeRound 1: 86,457 (63,354 complete responses for EU27); Round 2: 31,732 (24,123 complete responses for EU27); Round 3: 62,518 (46,800 complete responses for EU27) 
 • Target population: People aged 18 and over
 • Spatial coverage of the data visualisation: EU27
 • Data collection mode: Online
 • Respondent recruitment: Snowballing and advertisements on social media
 • Publisher: Eurofound
 • Copyright: Copyright policy
 • Working paper: Living, working and COVID-19: Methodological Annex to Round 1
 • Working paper: Living, working and COVID-19: Methodological Annex to Round 2 
Suggested citation

Eurofound (2020), Living, working and COVID-19 dataset, Dublin, http://eurofound.link/covid19data

Comments, feedback, questions? Let us know!


Vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Európskej únie dňa 31. januára 2020 upozorňujeme, že údaje uverejnené na webovej lokalite nadácie Eurofound môžu zahŕňať 28 členských štátov EÚ, pretože Spojené kráľovstvo bolo súčasťou predchádzajúceho výskumu. Tieto údaje sa postupne upravia tak, aby odzrkadľovali aktuálne zloženie 27 členských štátov EÚ.