Finančná situácia a zabezpečenie počas pandémie COVID-19 

Eurofound’s unique e-survey, Living, working and COVID-19, provides a snapshot of the impact of the pandemic on people’s lives, with the aim of helping policymakers to bring about an equal recovery from the crisis. Three rounds of the e-survey have been carried out to date.

 • Round 1: Launched on 9 April 2020 when most Member States were in their first lockdown
 • Round 2: July 2020 when economies and societies were gradually reopening
 • Round 3: March 2021, almost a year on, as countries were still dealing with various levels of lockdown to curb the spread of new strains of the virus, while vaccination programmes were rolled out.

The data cover a range of topics including living standards and ability to make ends meet, need to economise, household arrears, past and future financial situation, financial fragility and housing insecurity. Compare the data for each round and explore by country, gender and age.

Hlavné zistenia

 • Existujúce nerovnosti sa prehlbujú z dôvodu neprimeraného vplyvu pandémie na zraniteľné skupiny. Zo zistení vyplýva, že ťažkosti s vystačením si s príjmom sa výrazne zväčšili najmä v prípade tých, ktorí sa už nachádzali v zložitej situácii.

 • S cieľom zabrániť tomu, aby tí, ktorí sú najviac postihnutí vplyvom krízy, ďalej zaostávali, tvorcovia politík budú musieť zaujať holistický prístup k poskytovaniu podpory. Ak sa nezabráni pokračujúcemu prehlbovaniu nerovností medzi občanmi a medzi členskými štátmi, hrozí ďalšie oslabenie dôvery Európanov v ich inštitúcie, ako aj vyvolanie politickej nespokojnosti.  

 • Zaujímavé je, že výhľad ľudí na ich finančnú situáciu je v prípade mnohých Európanov optimistickejší. V siedmich členských štátoch je úroveň pesimizmu v súvislosti s budúcnosťou na nižšej úrovni ako v lete 2020. Celková miera neistoty zamestnania je takisto nižšia ako na začiatku pandémie, hoci je vyššia ako v júli 2020.  

Background and data collection

 • FieldworkRound 1: 9 April–1 May 2020; Round 2: 22 June–27 July 2020; Round 3: 15 February–30 March 2021 
 • Sample sizeRound 1: 86,457 (63,354 complete responses for EU27); Round 2: 31,732 (24,123 complete responses for EU27); Round 3: 62,518 (46,800 complete responses for EU27) 
 • Target population: People aged 18 and over
 • Spatial coverage of the data visualisation: EU27
 • Data collection mode: Online
 • Respondent recruitment: Snowballing and advertisements on social media
 • Publisher: Eurofound
 • Copyright: Copyright policy
 • Working paper: Living, working and COVID-19: Methodological Annex to Round 1
 • Working paper: Living, working and COVID-19: Methodological Annex to Round 2
Suggested citation

Eurofound (2020), Living, working and COVID-19 dataset, Dublin, http://eurofound.link/covid19data

Comments, feedback, questions? Let us know!


Vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Európskej únie dňa 31. januára 2020 upozorňujeme, že údaje uverejnené na webovej lokalite nadácie Eurofound môžu zahŕňať 28 členských štátov EÚ, pretože Spojené kráľovstvo bolo súčasťou predchádzajúceho výskumu. Tieto údaje sa postupne upravia tak, aby odzrkadľovali aktuálne zloženie 27 členských štátov EÚ.