Podporné opatrenia počas pandémie COVID-19 

Eurofound’s unique e-survey, Living, working and COVID-19, provides a snapshot of the impact of the pandemic on people’s lives, with the aim of helping policymakers to bring about an equal recovery from the crisis. Three rounds of the e-survey have been carried out to date.

 • Round 1: Launched on 9 April 2020 when most Member States were in their first lockdown
 • Round 2: July 2020 when economies and societies were gradually reopening
 • Round 3: March 2021, almost a year on, as countries were still dealing with various levels of lockdown to curb the spread of new strains of the virus, while vaccination programmes were rolled out.

The data cover a range of questions about the availability, take-up of and satisfaction with support measures offered to citizens and businesses during the pandemic. Compare the data for each round and explore by country, gender and age.

Hlavné zistenia

 • Spokojnosť občanov s podpornými krízovými opatreniami výrazne klesla, pričom v súčasnosti má už len 12 % respondentov pocit, že podporné opatrenia sú spravodlivé, čo predstavuje pokles z 22 % v lete 2020. Pomer tých, ktorý majú pocit, že získanie podpory je jednoduché a efektívne, sa takisto znížil, a to zo 16 % v lete 2020 na 10 % na jar 2021. Takmer každý desiaty respondent uviedol, že jeho žiadosť o finančnú podporu bola zamietnutá. Objavili sa veľké rozdiely v jednotlivých krajinách, keď až 40 % občanov Írska a Malty vyjadrilo pozitívnu podporu opatreniam, zatiaľ čo v Nemecku a Španielsku vníma opatrenia pozitívne len necelých 15 % občanov.

 • Ak sa má zlepšiť dôvera a vnímanie spravodlivosti pri poskytovaní podpory, bude potrebná jasná komunikácia a komplexné informácie o poskytovaní finančnej podpory a prístupe k nej. 

Background and data collection

 • FieldworkRound 1: 9 April–1 May 2020; Round 2: 22 June–27 July 2020; Round 3: 15 February–30 March 2021 
 • Sample sizeRound 1: 86,457 (63,354 complete responses for EU27); Round 2: 31,732 (24,123 complete responses for EU27); Round 3: 62,518 (46,800 complete responses for EU27) 
 • Target population: People aged 18 and over
 • Spatial coverage of the data visualisation: EU27
 • Data collection mode: Online
 • Respondent recruitment: Snowballing and advertisements on social media
 • Publisher: Eurofound
 • Copyright: Copyright policy
 • Working paper: Living, working and COVID-19: Methodological Annex to Round 1
 • Working paper: Living, working and COVID-19: Methodological Annex to Round 2 
Suggested citation

Eurofound (2020), Living, working and COVID-19 dataset, Dublin, http://eurofound.link/covid19data

Comments, feedback, questions? Let us know!


Vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Európskej únie dňa 31. januára 2020 upozorňujeme, že údaje uverejnené na webovej lokalite nadácie Eurofound môžu zahŕňať 28 členských štátov EÚ, pretože Spojené kráľovstvo bolo súčasťou predchádzajúceho výskumu. Tieto údaje sa postupne upravia tak, aby odzrkadľovali aktuálne zloženie 27 členských štátov EÚ.