Očkovanie počas pandémie COVID-19 

Eurofound’s unique e-survey, Living, working and COVID-19, provides a snapshot of the impact of the pandemic on people’s lives, with the aim of helping policymakers to bring about an equal recovery from the crisis. Three rounds of the e-survey have been carried out to date.

 • Round 1: Launched on 9 April 2020 when most Member States were in their first lockdown
 • Round 2: July 2020 when economies and societies were gradually reopening
 • Round 3: March 2021, almost a year on, as countries were still dealing with various levels of lockdown to curb the spread of new strains of the virus, while vaccination programmes were rolled out.

The data cover a range of questions that measure vaccine hesitancy and the reasons behind it. Compare the data for each round and explore by country, gender and age.

Hlavné zistenia

 • Viac ako štvrtina ľudí žijúcich v Európe uvádza váhavosť voči očkovacej látke proti COVID-19, pričom sa ukazuje, že muži sú váhavejší (29 %) ako ženy (25 %). Najrozšírenejším dôvodom váhavosti v očkovaní je obava týkajúca sa bezpečnosti očkovacej látky (62 %), ale 44 % z týchto respondentov uviedlo, že sú presvedčení o tom, že riziko spojené s ochorením COVID-19 sa zveličuje.

 • Váhavosť v očkovaní je takisto úzko spojená s úrovňou dôvery a využívaním sociálnych médií, pričom krajiny, ktoré uvádzajú nízku úroveň dôvery vo vládu, zaznamenávajú vyššie úrovne váhavosti v očkovaní. Tí, čo váhajú v očkovaní, pravdepodobne trávia aj viac času na sociálnych médiách a považujú ich za svoj hlavný zdroj informácií. 

 • Spustenie účinnej očkovacej kampane je nevyhnutné na to, aby sme vyhrali boj proti COVID-19 a vydali sa na cestu obnovy. Vzhľadom na to, že viac ako štvrtina Európanov s očkovaním váha, zásadný význam pre upokojenie obáv občanov bude mať jasná, transparentná a dôsledná komunikácia o bezpečnosti očkovacích látok.

Background and data collection

 • FieldworkRound 1: 9 April–1 May 2020; Round 2: 22 June–27 July 2020; Round 3: 15 February–30 March 2021 
 • Sample sizeRound 1: 86,457 (63,354 complete responses for EU27); Round 2: 31,732 (24,123 complete responses for EU27); Round 3: 62,518 (46,800 complete responses for EU27) 
 • Target population: People aged 18 and over
 • Spatial coverage of the data visualisation: EU27
 • Data collection mode: Online
 • Respondent recruitment: Snowballing and advertisements on social media
 • Publisher: Eurofound
 • Copyright: Copyright policy
 • Working paper: Living, working and COVID-19: Methodological Annex to Round 1
 • Working paper: Living, working and COVID-19: Methodological Annex to Round 2 
Suggested citation

Eurofound (2020), Living, working and COVID-19 dataset, Dublin, http://eurofound.link/covid19data

Comments, feedback, questions? Let us know!


Vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Európskej únie dňa 31. januára 2020 upozorňujeme, že údaje uverejnené na webovej lokalite nadácie Eurofound môžu zahŕňať 28 členských štátov EÚ, pretože Spojené kráľovstvo bolo súčasťou predchádzajúceho výskumu. Tieto údaje sa postupne upravia tak, aby odzrkadľovali aktuálne zloženie 27 členských štátov EÚ.