Práca počas pandémie COVID-19 

Eurofound’s unique e-survey, Living, working and COVID-19, provides a snapshot of the impact of the pandemic on people’s lives, with the aim of helping policymakers to bring about an equal recovery from the crisis. Three rounds of the e-survey have been carried out to date.

  • Round 1: Launched on 9 April 2020 when most Member States were in their first lockdown
  • Round 2: July 2020 when economies and societies were gradually reopening
  • Round 3: March 2021, almost a year on, as countries were still dealing with various levels of lockdown to curb the spread of new strains of the virus, while vaccination programmes were rolled out.

The data cover a range of topics including employment status, working hours, work–life balance, level of teleworking, job security, job quality and experiences of working from home. Compare the data for each round and explore by country, gender and age.

Hlavné zistenia

  • Zo zistení vyplýva, že celková strata pracovných miest v EÚ naďalej rastie aj po roku, pričom takmer 10 % tých, ktorí mali pred pandémiou zamestnanie, sú teraz nezamestnaní, čo je nárast z 8 % uvádzaných v lete 2020 a dvojnásobok údaja z jari 2020 (5 %).

  • Počet pracovníkov pracujúcich z domu sa na jar 2021 znížil, keďže mnohí pracovníci sa vrátili do kancelárie. Napriek tomu záujem o teleprácu neopadol, pričom väčšina pracovníkov v EÚ sa vyjadrila, že by z dlhodobého hľadiska uprednostnili prácu z domu niekoľkokrát v týždni. 

  • Vzhľadom na to, že zamestnanci naďalej pracujú samostatnejšie z domu a riadiaci pracovníci sa usilujú nájsť spôsoby, ako im to uľahčiť, kríza spôsobená ochorením COVID-19 môže byť pre mnohé podniky príležitosťou posunúť sa k dohodám, ktoré budú prospešné pre všetky strany.   

  • Hoci pandémia vplýva na ženy v celom rade oblastí, upriamuje aj vítanú pozornosť na pretrvávajúce štrukturálne rodové rozdiely. Viac pod drobnohľadom sú nízke mzdy a zložité pracovné podmienky v zdravotníctve a sociálnej starostlivosti vzhľadom na to, že sa uznáva kritická hodnota týchto pracovníkov, ktorú poskytujú.  

Background and data collection

Suggested citation

Eurofound (2020), Living, working and COVID-19 dataset, Dublin, http://eurofound.link/covid19data

Comments, feedback, questions? Let us know!


Vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Európskej únie dňa 31. januára 2020 upozorňujeme, že údaje uverejnené na webovej lokalite nadácie Eurofound môžu zahŕňať 28 členských štátov EÚ, pretože Spojené kráľovstvo bolo súčasťou predchádzajúceho výskumu. Tieto údaje sa postupne upravia tak, aby odzrkadľovali aktuálne zloženie 27 členských štátov EÚ.