Európsky prieskum o kvalite života 2012

Vybrať otázku

 

 

Vizualizácia znázorňuje na mape percentá odpovedí alebo priemerné hodnoty odpovedí na určitú otázku za jednotlivé európske krajiny.