Európsky prieskum kvality života – vizualizácia údajov

Európsky prieskum kvality života (EQLS) nadácie Eurofound poskytuje jedinečný obraz o kvalite života, kvalite spoločnosti a kvalite verejných služieb poskytovaných občanom v Európe.

Údaje sú rozlíšené podľa týchto kategórií: rod, vek, pracovnoprávny stav (zamestnaný alebo nezamestnaný) a príjem (od kvartilu 1 s najnižším príjmom až po kvartil 4 s najvyšším príjmom).

Vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Európskej únie dňa 31. januára 2020 upozorňujeme, že údaje uverejnené na webovej lokalite nadácie Eurofound môžu zahŕňať 28 členských štátov EÚ, pretože Spojené kráľovstvo bolo súčasťou predchádzajúceho výskumu. Tieto údaje sa postupne upravia tak, aby odzrkadľovali aktuálne zloženie 27 členských štátov EÚ. 

Zvoliť otázku

 

 

Description

Vizualizácia európskej mapy ilustruje v mape hodnoty pre otázku za krajinu.