Európsky prieskum pracovných podmienok - vizualizácia údajov

Európsky prieskum pracovných podmienok (EWCS) nadácie Eurofound prináša podrobný obraz o bežnom živote žien a mužov podľa jednotlivých krajín, povolaní, odvetví a vekových skupín. 

Vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Európskej únie dňa 31. januára 2020 upozorňujeme, že údaje uverejnené na webovej lokalite nadácie Eurofound môžu zahŕňať 28 členských štátov EÚ, pretože Spojené kráľovstvo bolo súčasťou predchádzajúceho výskumu. Tieto údaje sa postupne upravia tak, aby odzrkadľovali aktuálne zloženie 27 členských štátov EÚ. 

Zvoliť otázku

 

 

Vizualizácia európskej mapy ilustruje v mape hodnoty na otázku na krajinu.