ERM Report 2008 - More and better jobs: Patterns of employment expansion in Europe

Annual report
Zverejnené
20 august 2009
pdf
Formáty

Zhrnutie

A key element of European policy is the emphasis on boosting employment and maximising its quality – creating ‘more and better jobs’ – with a view to shaping a competitive, knowledge-based economy. Over the period 1995 - 2006, considerable growth in employment took place in most European countrieRead more

A key element of European policy is the emphasis on boosting employment and maximising its quality – creating ‘more and better jobs’ – with a view to shaping a competitive, knowledge-based economy. Over the period 1995 - 2006, considerable growth in employment took place in most European countries. This report seeks to determine if those jobs created were also of better quality. It analyses the level of employment growth across the wage spectrum in each Member State by sector, occupation, type of contract, and gender. An executive summary is available - see Related content.
 

Read less

Formáty

 • Správa

  Počet strán: 
  102
  Referenčné č.: 
  ef0850
  ISBN: 
  978-92-897-0834-0
  Katalógové č.: 
  TJ-80-08-336-EN-C
  Catalogue info

  ERM Report 2008 - More and better jobs: Patterns of employment expansion in Europe

  A key element of European policy is the emphasis on boosting employment and maximising its quality – creating ‘more and better jobs’ – with a view to shaping a competitive, knowledge-based economy. Over the period 1995 - 2006, considerable growth in employment took place in most European countries. This report seeks to determine if those jobs created were also of better quality. It analyses the level of employment growth across the wage spectrum in each Member State by sector, occupation, type of contract, and gender.

  Formáty

 • Executive summary

  Number of pages: 
  2
  Referenčné č.: 
  ef0870
  Catalogue info

  Zvýšiť počet a kvalitu pracovných miest: Modely rozvoja zamestnanosti v Európe - Zhrnutie

  Autor(-i): 
  Eurofound
  TV období od roku 1995 do 2006 sa vo väčšine krajín Európy zaznamenali veľké zmeny vo vývoji zamestnanosti. Tento leták predstavuje prehľad hlavných výsledkov výskumu rozvoja zamestnanosti počas desaťročného obdobia, ktorý tvorí prvú časť správy roku 2008 z Európskeho monitora reštrukturalizácie (ERM). Druhá časť správy ERM dopĺňa tento desaťročný výhľad a zameriava sa na modely reštrukturalizácie v rámci EÚ a Nórska za rok 2007 a rozsah následnej tvorby a zanikania pracovných miest.  Stiahnuť PDF: SK (pdf 68.76 Kb)

Part of the series

 • European Restructuring Monitor

  The European Restructuring Monitor has reported on the employment impact of large-scale business restructuring since 2002. This series includes its restructuring-related databases (events, support instruments and legislation) as well as case studies and publications.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Pridať nový komentár