Public instruments to support restructuring in Europe - ERM Report 2011

Annual report
Zverejnené
21 november 2011
pdf
Formáty

Zhrnutie

Structural change is a general characteristic of economic development, driven by shifts in relative productivity and demand, technological or socioeconomic changes. To adapt to a changing economic environment, companies undergo restructuring to maintain or improve their compRead more
Structural change is a general characteristic of economic development, driven by shifts in relative productivity and demand, technological or socioeconomic changes. To adapt to a changing economic environment, companies undergo restructuring to maintain or improve their competitiveness and, hence, sustainability. While restructuring is essential to the dynamism of the European economy, it can entail difficulties for employees. The ERM annual report 2011 looks at the whole range of instruments available in the EU to mitigate the negative effects that it may have for both companies and employees and introduces around 400 of them in an online database. The ERM annual report also presents an overview and analysis of restructuring activities in Europe as captured by the European Restructuring Monitor (ERM).  See also the Restructuring support instruments database. An executive summary is available.
Read less

Formáty

 • Správa

  Počet strán: 
  98
  Referenčné č.: 
  ef1165
  ISBN: 
  978-92-897-1052-7
  Katalógové č.: 
  TJ-32-11-931-EN-C
  DOI: 
  10.2806/31059
  Catalogue info

  Public instruments to support restructuring in Europe - ERM Report 2011

  Structural change is a general characteristic of economic development, driven by shifts in relative productivity and demand, technological or socioeconomic changes. To adapt to a changing economic environment, companies undergo restructuring to maintain or improve their competitiveness and, hence, sustainability. While restructuring is essential to the dynamism of the European economy, it can entail difficulties for employees. The ERM annual report 2011 looks at the whole range of instruments available in the EU to mitigate the negative effects that it may have for both companies and employees and introduces around 400 of them in an online database. The ERM annual report also presents an overview and analysis of restructuring activities in Europe as captured by the European Restructuring Monitor (ERM).

  Formáty

 • Executive summary

  Referenčné č.: 
  ef11651
  Catalogue info

  Verejné nástroje na podporu reštrukturalizácie v Európe - Zhrnutie

  Autor(-i): 
  Eurofound
  Správou Európskeho monitora reštrukturalizácie (ERM) za rok 2011 sa zavádza databáza podporných opatrení verejných a sociálnych partnerov s cieľom predvídať a riadiť reštrukturalizáciu v EÚ 27 a v Nórsku. Aj keď reštrukturalizácia hospodárskych a ľudských zdrojov smerom k produktívnejším a ziskovejším aktivitám je základom pre dynamiku európskeho hospodárstva, pre zamestnancov to môže znamenať problémy. Z tohto dôvodu je nevyhnutné, aby inštitúcie a politiky nielen uľahčovali potrebné štrukturálne zmeny, ale slúžili aj na zmiernenie negatívneho vplyvu, ktorý môže mať následné prispôsobenie trhu práce na podniky aj zamestnancov.  Stiahnuť PDF: SK (pdf 44.1 Kb)

Part of the series

 • European Restructuring Monitor

  The European Restructuring Monitor has reported on the employment impact of large-scale business restructuring since 2002. This series includes its restructuring-related databases (events, support instruments and legislation) as well as case studies and publications.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Pridať nový komentár