ERM report 2012 – After restructuring: labour markets, working conditions and life satisfaction

Annual report
Zverejnené
5 november 2012
pdf
Formáty
Executive summary
Prevziať

Zhrnutie

The ERM Report 2012 focuses on the consequences of restructuring for employees. It examines which employees lost their job at the onset of the economic crisis, which of them found a new job and how both job loss and subsequent re-employment impacted on their overall life sitRead more
The ERM Report 2012 focuses on the consequences of restructuring for employees. It examines which employees lost their job at the onset of the economic crisis, which of them found a new job and how both job loss and subsequent re-employment impacted on their overall life situation and satisfaction. It also looks at the impact on working conditions for employees who remain at the restructured firm. Both these studies, of those who lost their jobs and those who stayed at the restructured workplace, have never before been analysed by using common, EU-wide and representative, datasets. The report also provides an overview of recent restructuring using the ERM database. While restructuring cases reporting job loss have fallen since the peak of 2009, they still outnumber announcements of job gain. Several recent cases testify to serious problems in the once very promising alternative energy sector in Europe. The findings show that much of the recently announced job creation is in the hotels and retail sectors. 
Read less

Formáty

 • Správa

  Počet strán: 
  110
  Referenčné č.: 
  ef1261
  ISBN: 
  978-92-897-1096-1
  Katalógové č.: 
  TJ-31-12-912-EN-C
  DOI: 
  10.2806/41660
  Catalogue info

  ERM report 2012 – After restructuring: labour markets, working conditions and life satisfaction

  The ERM Report 2012 focuses on the consequences of restructuring for employees. It examines which employees lost their job at the onset of the economic crisis, which of them found a new job and how both job loss and subsequent re-employment impacted on their overall life situation and satisfaction. It also looks at the impact on working conditions for employees who remain at the restructured firm. Both these studies, of those who lost their jobs and those who stayed at the restructured workplace, have never before been analysed by using common, EU-wide and representative, datasets. The report also provides an overview of recent restructuring using the ERM database. While restructuring cases reporting job loss have fallen since the peak of 2009, they still outnumber announcements of job gain. Several recent cases testify to serious problems in the once very promising alternative energy sector in Europe. The findings show that much of the recently announced job creation is in the hotels and retail sectors.

  Formáty

 • Executive summary

  Referenčné č.: 
  ef12611
  Catalogue info

  Správa ERM za rok 2012 – Po reštrukturalizácii: trhy práce, pracovné podmienky a spokojnosť so životom - Zhrnutie

  Autor(-i): 
  Eurofound
  Správa ERM za rok 2012 sa zameriava na dôsledky reštrukturalizácie pre zamestnancov. Skúma sa v nej, ktorí zamestnanci stratili prácu na začiatku hospodárskej krízy, ktorí z nich si našli novú prácu, a aký vplyv mala strata práce a následné opätovné zamestnanie na ich celkovú životnú situáciu a spokojnosť so životom. Posudzuje sa v nej aj vplyv na pracovné podmienky zamestnancov, ktorí ostali pracovať v reštrukturalizovanom podniku. Obidve tieto štúdie ľudí, ktorí stratili prácu, a ľudí, ktorí ostali na reštrukturalizovanom pracovisku, neboli doteraz nikdy analyzované prostredníctvom spoločných, celoeurópskych a reprezentatívnych súborov údajov. Správa poskytuje aj prehľad nedávnej reštrukturalizácie vypracovaný pomocou databázy ERM. Zatiaľ čo prípady reštrukturalizácie, v rámci ktorých boli udané straty zamestnania, od vrcholu v roku 2009 klesli, počtom stále prevyšujú počet oznámených vytvorených pracovných miest. Niektoré nedávne prípady svedčia o vážnych problémoch v kedysi veľmi sľubnom odvetví alternatívnej elektrickej energie v Európe. Zo zistení vyplýva, že mnoho z nedávno oznámených vytvorených miest je v hoteloch a v maloobchodnom odvetví.  Stiahnuť PDF: SK (pdf 44.18 Kb)

  K dispozícii na stiahnutie v jednom jazyku

  Prevziať

Part of the series

 • European Restructuring Monitor

  The European Restructuring Monitor has reported on the employment impact of large-scale business restructuring since 2002. This series includes its restructuring-related databases (events, support instruments and legislation) as well as case studies and publications.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Pridať nový komentár