ERM Annual Report 2013: Monitoring and managing restructuring in the 21st century

Annual report
Zverejnené
3 december 2013
pdf
Formáty
Executive summary in 25 languages
Prevziať

Zhrnutie

The 2013 annual report from the European Restructuring Monitor (ERM) presents a retrospective of over a decade of measuring the impact of large-scale restructuring activity in Europe. Based on a database containing details of over 16,000 large-scale restructuring events– each generally involving Read more

The 2013 annual report from the European Restructuring Monitor (ERM) presents a retrospective of over a decade of measuring the impact of large-scale restructuring activity in Europe. Based on a database containing details of over 16,000 large-scale restructuring events– each generally involving at least 100 job losses or gains – it paints a picture of restructuring trends across the EU Member States. The report sets out to compare activity in the period leading up to the economic and financial crisis (2003–2008) with the post-crisis period (2008–2013), in order to identify changes in restructuring practices and to pinpoint the sectors that have been disproportionately affected, in employment terms, by the global recession. Also included is a critical assessment of all ERM activities, including the two newer policy-oriented databases: public support instruments and restructuring legislation. Finally, the report places the spotlight on the phenomenon of offshoring, charting the decline in offshoring activity by European firms since the onset of the crisis. 

Read less

Formáty

 • Správa

  Počet strán: 
  120
  Referenčné č.: 
  ef1380
  ISBN: 
  978-92-897-1136-4
  Katalógové č.: 
  TJ-AL-13-001-EN-C
  DOI: 
  10.2806/49326
  Catalogue info

  ERM Annual Report 2013: Monitoring and managing restructuring in the 21st century

  The 2013 annual report from the European Restructuring Monitor (ERM) presents a retrospective of over a decade of measuring the impact of large-scale restructuring activity in Europe. Based on a database containing details of over 16,000 large-scale restructuring events– each generally involving at least 100 job losses or gains – it paints a picture of restructuring trends across the EU Member States. The report sets out to compare activity in the period leading up to the economic and financial crisis (2003–2008) with the post-crisis period (2008–2013), in order to identify changes in restructuring practices and to pinpoint the sectors that have been disproportionately affected, in employment terms, by the global recession. Also included is a critical assessment of all ERM activities, including the two newer policy-oriented databases: public support instruments and restructuring legislation. Finally, the report places the spotlight on the phenomenon of offshoring, charting the decline in offshoring activity by European firms since the onset of the crisis.

  Formáty

 • Executive summary

  Number of pages: 
  2
  Referenčné č.: 
  ef13801
  Catalogue info

  Výročná správa Európskeho monitora reštrukturalizácie 2013 Monitorovanie a riadenie reštrukturalizácie v 21. storočí

  Autor(-i): 
  Eurofound
  V tejto výročnej správe 2013 Európskeho monitora reštrukturalizácie (ERM) sa uvádza prehľad činnosti ERM počas desiatich rokov merania vplyvu rozsiahlej reštrukturalizácie v Európe. Skúmajú sa v nej trendy reštrukturalizácie vychádzajúce z informácií v databáze reštrukturalizácie, ktorá obsahuje informácie o viac než 16 000 prípadoch rozsiahlej reštrukturalizácie, v každom z nich vo všeobecnosti došlo k strate alebo získaniu minimálne 100 pracovných miest. V správe sa porovnáva aktivita v období pred krízou (2003 – 2008) a období po kríze (2008 – 2013) s cieľom zistiť zmeny vo výskyte rôznych postupov reštrukturalizácie a ukázať, ktoré odvetvia boli najviac postihnuté globálnou recesiou z hľadiska zamestnanosti. V záverečných kapitolách sa správa venuje fenoménu offshoringu – jednému z ôsmich typov reštrukturalizácie súvisiacemu s prípadmi reštrukturalizácie, ktoré zahŕňali značnú stratu pracovných miest v prípade presunu činnosti alebo outsourcingu za hranice krajiny a sleduje pokles aktivít v oblasti offshoringu zo strany európskych firiem od začiatku krízy.


  K dispozícii na stiahnutie v 25 jazykoch

  Prevziať

Part of the series

 • European Restructuring Monitor

  The European Restructuring Monitor (ERM) has reported on the employment impact of large-scale business restructuring since 2002. This publication series include the ERM reports, as well as blogs, articles and working papers on restructuring-related events in the EU27 and Norway.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Pridať nový komentár